Wat is het netwerk RegioIngenieur?

  • -

Wat is het netwerk RegioIngenieur?

Om dit in kaart te brengen is er een flyer gemaakt.

Mocht u aan de hand van de flyer nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar het emailadres genoemd in de flyer.

Flyer_regioingenieur_vs3