Seminar Cybersecurity installaties Openbare Ruimte

  • -

Seminar Cybersecurity installaties Openbare Ruimte

De seminar die zou plaatsvinden op 12 maart hebben wij in overleg met het organisatiecomité moeten afgelasten in verband met het Coronavirus. De seminar zal op een later moment gaan plaatsvinden. Hiervoor zult u uitgenodigd worden.

Over de bijeenkomst: Met de steeds groter en complexer wordende cybersystemen in de wereld om ons heen, is de beveiliging hiervan van onmiskenbaar groot belang. Daarom nodigen wij alle beheerders van beweegbare bruggen, verkeersregelinstallaties, riool- en oppervlaktewatergemalen, camerasystemen, bestuurde openbare verlichting, tunnels, parkeersystemen en alle andere aspecten die te maken hebben met digitale systemen uit om kennis te delen en te leren van elkaar. Op deze manier willen wij meer bewustwording creëren rondom het belang om maatregelen te nemen en focussen we ook op hoe deze zijn toe te passen.

Programma

12:30 – 13:00 Ontvangst en inloop met koffie en thee

13:00 – 13:20 Opening door Luuk Stadhouders, plaatsvervangend CISO Rotterdam, over cybersecurity en SCADA-systemen, awareness, dreiging en belang van maatregelen

13:30 – 13:45 Kahoot!

13:45 – 14:00 Rob Joosten over de BIO, die per 1 januari 2020 van kracht is. Wat zijn de gevolgen voor SCADA-systemen?

14:15 – 14:45 Jerôme Schepers, afdeling Water gemeente Rotterdam, over ervaringen met beveiliging van SCADA-systemen

14:45 – 15:00 Pauze

15:00 – 15:30 Michel Groenen en Rob Joosten over de aanpak en ervaringen met cyber security bij infrastructurele installaties binnen Rotterdam

15:30 – 16:00 Discussie a.d.h.v. de resultaten van de Kahoot!, ervaringen uit de eigen praktijk en peilen van de behoefte aan een kennisnetwerk.

16:00 – 17:00 Borrel en netwerk