Samenwerking

Samenwerking

Verantwoordelijk stuurgroepleden: Ronald Zandbergen (Gemeente Rotterdam), Jan Freie (Gemeente Maassluis)en Arjan Bosker (Gemeente Krimpen ad IJssel)

Bij samenwerking gaat het om het werken aan vertrouwen zodat optimaal samengewerkt kan worden. Samenwerken in een netwerk vraagt ook om faciliterend leiderschap en een platte organisatie waar ruimte is voor initiatieven en ontwikkeling.
• Het aansturen, ontwikkelen en vertegenwoordigen van het Netwerk.
• Het ontwikkelen van een samenwerking met de GWW-sector in de Regio.
• Het volgen van ontwikkelingen binnen de MRDH waar de regionale samenwerking zijn voordeel aan kan hebben.
• Een netwerkmanager zorgt voor de persoonlijke contacten