Projectmanagament

Projectmanagament

Verantwoordelijke stuurgroepleden: Ilse Ramler (Waterschap Hollandse Delta) en Richard Moerenhout (Gemeente Den Haag)

Het doel van het programma Projectmanagement is succesfactoren en valkuilen op het gebied van project- en procesmanagement met elkaar delen. Met dit doel wordt kennisoverdracht gestimuleerd en draagvlak en vertrouwen opgebouwd wat als basis kan dienen voor een (intensievere) samenwerking tussen de partners van het Netwerk.

Alle organisaties binnen het Netwerk ervaren verschillende knelpunten in het succesvol realiseren van projecten in de openbare ruimte. Doen we de goede projecten en doen we ze ook goed?

Onderwerpen die in dit kader aan de orde kunnen komen:
• professionalisering van de projectmanagement organisatie (IPM rollen);
• Professioneel opdrachtgeversschap;
• Scopebeheersing;
• Risicomanagement;
• Projectbeheersing;
• Informatiemanagement;
• juridische borging;
• omgevingsmanagement;