Verslag projectbezoek Sint Sebastiaansbrug

  • -

Verslag projectbezoek Sint Sebastiaansbrug

Op donderdag 17 oktober waren wij te gast bij het project Sint Sebastiaansbrug. Deze belangrijke brug voor de gemeente Delft wordt momenteel vervangen voor een nieuwe brug, die ook tramverkeer naar de TU Delft campus mogelijk gaat maken. Tijdens het projectbezoek gaf de omgevingsmanager van de gemeente Delft een presentatie over hoe zij het omgevingsmanagement hadden aangepakt.

Een belangrijk vraagstuk tijdens het project is altijd geweest hoe neem je de (bewoners in de) omgeving mee. De omgeving van het project is namelijk erg complex. De Sebastiaansbrug is een zeer belangrijke en intensieve verbinding voor Delft en daarnaast wonen er veel mensen in de directe omgeving van de brug. Er zijn dus veel stakeholders die last gaan krijgen van de vervangingsopgave en die wensen hebben voor de nieuwe brug. De gemeente Delft gaf hoe belangrijk de communicatie richting bewoners is en door veel te delen met de omgeving de sfeer rondom het project positief is veranderd. Wel blijft nog altijd de vraag wanneer het in de planfase het meest efficiënt is om de omgeving te betrekken.

Na de presentatie kregen we nog een rondleiding over het bouwterrein. Graag bedanken wij de gemeente Delft en aannemerscombinatie Sagittarius voor de presentatie en de rondleiding over het project.