Platformbijeenkomst BIM

  • -

Platformbijeenkomst BIM

Donderdag 16 mei was er weer een platformbijeenkomst van het BIM. De groep van ongeveer 25 personen, in een mooie verdeling tussen lagere overheden en MKB-bedrijven.

Hoogheemraadschap Rijnland was de gastheer van de platformbijeenkomst, georganiseerd door het Netwerk RegioIngenieur en de Stichting Rondom GWW. De vragen die in deze bijeenkomst centraal stonden waren:

  1. Welk instrumentarium & open BIM standaarden kunnen we toepassen?
  2. Hoe krijg je de organisatie mee?

De eerste vraag werd ingeleid door Dik Spekkink van het BIM-loket, waarna in drie groepen door deelnemers ingebrachte casussen werden besproken. Bij de tweede werd de inleiding verzorgd door Jaap Kolk  van Building Changes. Hierna volgde wederom een sessie waarin in subgroepen casussen werden besproken. De bijeenkomst werd afgesloten met een collectieve terugblik en een moment om te netwerken.

Op 11 juli vindt de volgende platformbijeenkomst plaats. We hopen iedereen dan weer te zien.

Bent u ook geïnteresseerd in de BIM platformbijeenkomsten mail dan naar: bim@regioingenieur.nl