Over ons

Over ons

De regioingenieurs staan voor een sterke regionale samenwerking in het publieke domein.

Wie zijn we?

Dit Netwerk van Regionale Samenwerking bestaat momenteel uit 30 lagere overheden (gemeenten, vervoersbedrijven en waterschappen en de provincie Zuid-Holland) in Zuid Holland. Alle afdelingen en diensten, die zich richten op het gebied van Projectmanagement, Assetmanagement en Ingenieursdiensten, zijn vertegenwoordigd. Zij realiseren werken in het publieke domein , veelal in opdracht van het lokale bestuur.

Het huidige Netwerk vertegenwoordigt verschillende afdelingen van de lagere overheden binnen de regio: Advies, Beheer, Ingenieursbureau, Inkoop en Contractmanagement, Projecten en Programma’s. Onder de leden van het Netwerk bevinden zich oa. adviseurs, beheerders, constructeurs, ontwerpers, contractmanagers, werkvoorbereiders, planners, omgevingsmanagers, projectleiders, projectondersteuners, of publieke opdrachtgevers.

Organisatie

De lagere overheden in deze samenwerking werken samen in een Netwerk. Het Netwerk is de eenvoudigste juridische vorm van samenwerken. Hoewel de deelnemers vrijwillig samenwerken is dat binnen dit Netwerk niet vrijblijvend. Naast een jaarlijks vast te stellen programma is een Intentieverklaring door de contactpersonen van de deelnemende lagere overheden ondertekend. In de Intentieverklaring is vastgelegd hoede samenwerking vormgegeven wordt, en kennis en capaciteit wordt uitgewisseld.

Het Netwerk wordt aangestuurd door een Stuurgroep. In de Stuurgroep zitten Leidinggevenden en wordt daarnaast ondersteund door een netwerkmanager die gedeeltelijk is vrijgesteld voor het netwerk. De leden van de Stuurgroep benoemen een voorzitter uit hun midden voor een periode van 2 jaar. De organisatie van de voorzitter is daarmee penvoerder van het Netwerk.

Jaarlijks worden binnen het Netwerk verschillende activiteiten georganiseerd. Het gaat hier om netwerkbijeenkomsten en kennis uitwisselings bijeenkomsten. . Daarnaast lopen ook jaarlijks vanuit de pilaren van het Netwerk verschillende speerpuntprogramma’s op het gebied van bijvoorbeeld Assetmanagement, Contractmanagement, Duurzaamheid, Kabels en Leidingen, Prestatiemeten en Projectmanagement. Nieuwe onderwerpen zijn BIM, Smart city , System Engineering, Omgevingswet, Cyber security en Crisisbeheersing.

Gemeenten

  • Albrandswaard
  • Alphen aan den Rijn
  • Barendrecht
  • Capelle aan den IJssel
  • Delft
  • Den Haag
  • Drechtsteden
  • Hellevoetsluis
  • Krimpen aan den IJssel
  • Leidschendam-Voorburg
  • Maassluis
  • Midden-Delfland
  • Leiden
  • Rijswijk
  • Ridderkerk
  • Rotterdam
  • Vlaardingen
  • Voorschoten
  • Wassenaar
  • Westland
  • Westvoorne
  • Zoetermeer

 Provincies

 • Zuid-Holland

 Waterschappen

 • Delfland
 • Hollandse Delta
 • Rijnland
 • Schieland en De Krimpenerwaard