Ingenieursdiensten

Ingenieursdiensten

Verantwoordelijke stuurgroepleden: Frank Zijlmans (Gemeente Vlaardingen) en Peter de Visser (Gemeente Zoetermeer)

Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en Duurzaamheid worden door alle deelnemende organisaties binnen het Netwerk uitgewerkt en ingevoerd. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een proces waarmee organisaties verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties van haar handelen op sociaal, ecologisch en economisch gebied (people, planet, profit). Duurzaamheid heeft van origine betrekking op het ecologische of planet aspect van maatschappelijk verantwoord ondernemen en is inmiddels verbreed met de people kant. Over dit onderwerp zijn goede contacten met de aannemers en kennisinstellingen. Deze contacten leveren interessante bijeenkomsten op voor het Netwerk.

Aanbesteden / aanbestingsvormen

Het uitwisselen van kennis op het gebied van contractvormen en aanbestedingsmethodieken is een actueel onderwerp. Met themabijeenkomsten wordt over dit onderwerp kennis uitgewisseld.