Enquête scriptieonderzoek interventiebeslissingen gemeentelijke infrastructuurassets

  • -

Enquête scriptieonderzoek interventiebeslissingen gemeentelijke infrastructuurassets

Sjoerd Klompmaker is, naast zijn baan als Coördinator/assetmanager constructies bij de gemeente Den Haag, bezig met zijn afstudeeronderzoek van de opleiding Master City Developer.

De opleiding Master City Developer (www.mastercitydeveloper.nl), is een gezamenlijke opleiding van de Erasmus Universiteit en TUDelft. Het (afstudeer)onderzoek van Sjoerd gaat over interventiebeslissingen bij het beheer/assetmanagement van gemeentelijke infrastructuur. Het richt zich op de vraag of en hoe deze beslissingen naast technische afwegingen ook worden beïnvloed door strategische beleidsagenda’s en andere ontwikkelingen die op gemeenten afkomen.

Dat kan bijvoorbeeld gaan om klimaatadaptatie of verdichting en om de relatie met bijvoorbeeld mobiliteitsbeleid of (ruimtelijke) structuurvisies. Het onderzoek moet bouwstenen bieden voor een op (toekomstig) gebruik gebaseerd afwegingskader voor interventiebeslissingen bij gemeentelijke infrastructuur.

 

Enquête

Onderdeel van het onderzoek is een enquete naar de mate waarin en de wijze waarop het gemeentelijk assetmanagement is ingericht op afstemming met andere beleidsvelden.

Door het invullen van deze enquête helpt u mee om meer inzicht te geven in de actuele stand van zaken rondom assetmanagement van gemeentelijke infrastructuur.

Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 10 minuten. De enquête is gericht op gemeentelijke medewerkers die betrokken zijn bij assetmanagement en beheer van de buitenruimte.

U kunt hier starten met de enquête.

Namens Sjoer Klompmaker alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Sjoerd-Klompenmaker-(1).jpg