BIM Platformbijeenkomst 3

  • -

BIM Platformbijeenkomst 3

Op donderdag 5 september organiseert het regionale platform BIM (lees; digitaal beheer en bouwen) een 3e uitwisselingsbijeenkomst over BIM.

De twee voorgaande sessies waren gericht op ‘concrete digitale praktijkvoorbeelden’ (21 februari jl.) en ‘implementeren m.b.v. pilotprojecten: instrumenten en organisatie’ (16 mei jl.) met een inhoudelijk leerkarakter. Nu de volgende stap naar de wijze van informatieoverdracht met vertaling naar concreet actieplan voor organisaties!

Deze volgende bijeenkomst 5 september bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit presentaties gericht op visualisatie van data (2D/3D). Aan de hand van praktijkvoorbeelden kijken we naar hoe digitale visualisatie een hulpmiddel kan zijn voor informatieoverdracht tussen ketenpartners. Het tweede deel gaan we aan de slag met ‘een zelfanalyse van de eigen organisatie’ voor iedere deelnemer en in een interactieve sessie in kleine groepen bespreken we de eerste stappen voor je eigen organisatie-actieplan.

Routekaart BIM   BIM nulmeting   Eerste aanzet Actieplan BIM 

Aanmelden kan hier