Bijeenkomst Gladheidscoördinatoren

  • -

Bijeenkomst Gladheidscoördinatoren

Op donderdag 18 april organiseerde Regio Ingenieur in samenwerking met Platform WOW de nabeschouwing van het gladheidsseizoen 2018-2019 voor de gladheidscoördinatoren binnen de Provincie Zuid-Holland.

De bijeenkomst werd gehouden in het nieuwe Gladheid steunpunt Delfgauw van Rijkswaterstaat, de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Delft. De bijeenkomst startte met een kennismaking. De groep deelnemers (ongeveer 30 personen) bestond uit gladheidscoördinatoren van diverse gemeentes in Zuid-Holland, de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. Daarnaast waren er ook aannemers aanwezig.

Frank Leenders van de Provincie Zuid-Holland gaf een presentatie over geautomatiseerd strooien een systeem waar zij al meerdere jaren gebruik van maken.

Een rondleiding over het steunpunt was het volgende onderdeel van de bijeenkomst. Het steunpunt dat het afgelopen gladheidsseizoen operationeel is geworden geeft een mooi inzicht in waar we op dit moment staan omtrent gladheidbestrijding.

Afsluitend zijn de nieuwste ontwikkelingen op gebied van gladheidsbestrijding aan de orde geweest. Een voorbeeld hiervan is de strooikaart van Rijkswaterstaat. De deelnemers spraken de intentie uit om de beschikbare strooidata te delen.