Beheer

Beheer

Verantwoordelijke stuurgroeplid: Wil Kovacs (Gemeente Rotterdam)

Kabels & Leidingen

Onvoldoende regie in de aanleg van kabels en leidingen kan leiden tot inefficiënte werkprocessen en onnodige werkzaamheden. Zo kan schade voortkomen uit onnodige verleggingen en slechte bereikbaarheid voor de omgeving (maatschappelijke schade).
Gemeenschappelijke behartiging van de belangen rond de ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen wordt uitgewerkt. Daarnaast wordt samenwerking gestimuleerd bij het verzamelen van kennis, ervaring en informatie en het bevorderen van de uitwisseling daarvan tussen de deelnemers en partijen daarbuiten (GPKL, KLO, Provincies, Waterschappen).

Assetmanagement

Bij traditioneel onderhoudsmanagement wordt er binnen de beheerafdeling een balans gezocht tussen preventieve en curatieve werkzaamheden. Daarbij wordt een optimum gezocht tussen prestatie en kosten. Met Assetmanagement wordt een integrale en systematische benadering voor het bouwen, verwerven, beheren en in stand houden van civieltechnische infrastructuur nagestreefd. Bij optimaal beheer met Assetmanagement staat de beheerder voor de uitdaging om met beperkte middelen tot maximale prestaties voor de maatschappij en het publiek te komen.
Kennis en ervaring uitwisselen is het doel. Er is veel kennis in het Netwerk over dit onderwerp.