Author Archives: Jordy Janssen

 • -

Presentatie online: Webinar Digitaal Beheren en Bouwen

Op donderdag 3 december organiseerde het Regionaal Platform BIM (RegioIngenieur in samenwerking met Stichting RondomGWW) de online kennissessie Digitaal Beheren en Bouwen: Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR). Tijdens deze bijeenkomst gingen we samen met de markt, beheerorganisaties en ingenieursbureaus in op het thema.

De slides van de presentatie van dit webinar zijn nu te downloaden via onderstaande knop!


 • -

Webinar Digitalisering: 5G op gemeentelijke assets in de praktijk

Op donderdag 26 november van 13:00 – 14:00 uur organiseert RegioIngenieur wederom een webinar over Digitalisering, in afstemming met De Bouwcampus. Dit keer gaan we dieper in op de praktische toepassing van 5G op gemeentelijke assets en de stedelijke inpassing. Ook kijken we naar de rol die je daar als overheid in hebt. Deze week gaven we al het startschot met het webinar ‘De komst van 5G’, waarin we je lieten kennismaken met het begrip 5G en de beleidsmatige aspecten die op ons afkomen. Nu gaan we een stap verder en focussen we ons op de inpassing in de openbare ruimte. Hoe gaat 5G er straks in het straatbeeld uitzien? Welke rol heeft de gemeente daarin? En welke toepassingen kunnen we nog meer combineren met de implementatie van 5G in de openbare ruimte? Aan de hand van een concreet voorbeeld zoeken we naar antwoorden op deze vragen. Meld je hier aan!

Dit tweede webinar in deze serie zal plaatsvinden op 26 november van 13:00 – 14:00 uur. Peter Wijnands, beheerder bij de gemeente Rotterdam, en Florian Mesch, ontwerper bij Lightwell B.V., nemen je mee in de stedelijke inpassingsmogelijkheden van 5G en Digitalisering. Dit zullen zij doen aan de hand van de modulaire lichtmast CENT-R. Dit webinar is onderdeel van de Webinarreeks Digitalisering die door RegioIngenieur wordt georganiseerd. Met het eerste webinar achter de rug, is dit de volgende. Daarna zullen er nog meer webinars volgen in deze reeks, die dieper ingaan op andere onderdelen waarmee we te maken krijgen in het kader van Digitalisering, zoals de gevolgen voor de ondergrond en het goed beveiligen en beheren van al deze nieuwe digitale toepassingen.

Wij hopen je online te zien bij één of meerdere van onze webinars uit de Webinarreeks Digitalisering. Meld je hier aan voor dit tweede webinar in de reeks op 26 november: 5G op gemeentelijke assets in de praktijk.


 • -

Webinar Digitalisering: De komst van 5G

Op dinsdag 10 november van 13:00 tot 14:00 uur organiseert RegioIngenieur, in afstemming met De Bouwcampus, een online webinar over 5G. De verdere digitalisering van de samenleving is één van de grootste opgaven die ons de komende jaren te wachten staat. De belangrijkste ontwikkeling die daarbij komt kijken is natuurlijk die van 5G. Overal komt dit begrip terug en de mogelijkheden lijken wel eindeloos te zijn. Denk daarbij aan termen als Internet of Things. 5G is dan ook veel meer dan alleen een snellere en modernere versie van 4G. En naast de vele nieuwe mogelijkheden die het biedt, heeft de implementatie ook een enorme impact. Op onze steden, de assets, de ondergrond en ook onze veiligheid. Als ingenieurs bij de overheid krijg je dan ook veel meer met 5G en digitalisering te maken dan op het eerste oog misschien gedacht wordt. Daarom organiseren wij een webinarreeks die in het teken staat van digitalisering en trappen af met een introductie van 5G en de beleidsmatige gevolgen die dit met zich meebrengt. Meld je hier aan!

Het eerste webinar in deze serie zal plaatsvinden op 10 november. Jim Walda, projectleider 5G bij de gemeente Rotterdam, geeft een introductie van het onderwerp 5G. We staan stil bij wat ons als overheid allemaal te wachten staat en we zoomen in op alle beleidsmatige aspecten die op ons afkomen. Later in de reeks gaan we dieper in op verschillende onderdelen waar we mee te maken krijgen met digitalisering, zoals de stedenbouwkundige inpassing en technische oplossingen, de gevolgen voor de ondergrond en goed beveiligen en beheren van al deze nieuwe digitale ontwikkelingen.

Wij hopen je online te zien bij één of meerdere van onze webinars uit deze reeks. Meld je hier aan voor het eerste webinar uit deze serie op 10 november: De komst van 5G.


 • -

Presentaties online: Kennisgroep Assetmanagement ‘Beheer van de toekomst’

Op 10 juli heeft onze Kennisgroep Assetmanagement een online bijeenkomst georganiseerd over het thema ‘Beheer van de toekomst’. De presentaties die gegeven werden door Wiebe Oosterhoff, Strategisch Adviseur Stadsbeheer bij de gemeente Rotterdam, en Dennis Hijman, Programmamanager Ruimte bij de gemeente Westland, staan nu online. Voor meer informatie zie ook Managing public space.

De presentatie van Wiebe Oosterhoff vind je hier:
Beheer = het nieuwe ontwikkelen…

De presentatie van Dennis Hijman vindt je hier:
Ruimtelijke regierol realisatie warmtenetten in Westland


 • -

Coronavirus (COVID-19)

Geacht netwerk,

Gezien de huidige ontwikkelingen omtrent het Coronavirus, zijn wij als RegioIngenieur helaas genoodzaakt al onze evenementen vooralsnog te cancelen.

Het lijkt erop dat het Coronavirus voorlopig nog niet verdwenen is en de maatregelen veranderen iedere week. Daarom zullen er tot nader bericht geen fysieke evenementen vanuit ons georganiseerd worden. Uiteraard zullen wij, zodra het veilig is, de omstandigheden het toelaten en het RIVM het toestaat, weer bijeenkomsten en evenementen voor u neerzetten, zodat wij als RegioIngenieurs elkaar weer kunnen ontmoeten. Tot die tijd zullen wij u via onze digitale kanalen op de hoogte houden.

Zodra er meer bekend is over wanneer er weer fysieke evenementen gaan plaatsvinden, hoort u dat zo snel mogelijk van ons.

Wij hopen u in betere tijden weer te zien, voor nu wensen wij u alle gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,

Netwerk RegioIngenieur


 • -

Digitaal Beheren en Bouwen: Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR)

Donderdag 2 april van 13:00 uur tot 17:00 uur organiseert netwerk RegioIngenieur in samenwerking met de stichting RondomGWW de kennissessie Digitaal Beheren en Bouwen: Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR). Tijdens deze bijeenkomst gaan we samen met de markt, beheerorganisaties en ingenieursbureaus in op het thema.

In het eerste deel van deze sessie zullen we ingaan op het hoe en waarom van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR). Wat is het en voor wie is het bedoeld? Uit welke elementen en modules bestaat het? En hoe werkt het vanuit het BIM-gedachtegoed in de praktijk? Met twee praktijkvoorbeelden laten we zien hoe IMBOR bijdraagt in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

In het tweede deel van het programma gaan wij verder in op de verkenning van IMBOR: welke informatie heeft de beheerorganisatie nodig? En hoe uit zich dat het beste in de uitvraag, opdat marktpartijen in staat zijn op een passende manier aan te kunnen bieden? En hoe maken we hierin de koppeling met assetmanagement en contractmanagement? Welke concrete hulpmiddelen zijn er beschikbaar voor je organisatie? Hoe kan je je eigen rol als ambassadeur in je organisatie innemen?

Aanmelden

Programma 13:30 – 17:00 uur

Inloop vanaf 13:00 uur

 1. Welkom en inleiding
 2. Wat is IMBOR en hoe helpt het ons?
  • Presentatie door CROW
 3. Project Oud-Crooswijk – Opdrachtgever en Opdrachtnemer
  • Digitale doorkijk door gebiedsmanagers
 4. IMBOR vanuit de Opdrachtgever
  • Praktijkpresentatie door Gemeente Alphen aan den Rijn
 5. Pauze
 6. Tafelgesprekken in groepen
  • Wat betekent IMBOR voor jouw projectpraktijk en je eigen organisatie?
  • Hoe komt de opbouw van de uitvraag het beste tot zijn recht vanuit het beeld van de marktpartij en het beeld van de opdrachtgever?
  • Wat zijn de sleutelposities in je organisatie voor een succesvolle ontwikkeling naar digitaal beheren en bouwen? Hoe kan je als BIM-ambassadeur deze sleutelposities in stelling brengen en wat zou je daarbij nodig hebben?
 7. Jaarplan BIM-leerschool 2020

Graag zien wij jullie op 2 april vanaf 13.00 uur, de locatie wordt later bekend gemaakt.


 • -

Verslag Projectbezoek: Westfield Mall of the Netherlands

Op donderdag 13 februari waren wij te gast bij het project Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. Projectontwikkelaar Unibail-Rodamco-Westfield (URW) gaf ons een inkijkje in de plannen en de bouw van het vernieuwde winkelcentrum Leidschenhage, samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg.

We werden meegenomen in het proces van planning tot uitvoering, waarbij er rekening moest worden gehouden met meerdere uitdagingen, zoals de vele verschillende winkeleigenaren en de verkeersstromen en parkeergelegenheid. Ook kregen we inzicht in de filosofie van URW, waarin veel aandacht is voor gevelvormgeving en uitstraling. Vervolgens konden we met eigen ogen zien hoe dat er in het echt uitziet, met een rondleiding door het inmiddels al afgeronde deel van het winkelcentrum. Ook kregen we de bouw van het nog te realiseren deel te zien, met onder andere de indrukwekkende entree.

Bij deze willen we projectontwikkelaar URW en de gemeente Leidschendam-Voorburg van harte bedanken voor het geven van dit inzicht in hun project en we zijn erg benieuwd naar het resultaat wanneer eind dit jaar het Westfield Mall of the Netherlands wordt afgerond.


 • -

Marktdag 2020: Aanbesteden anno 2020

Hoe vraag je duurzaamheid effectief uit? Waarom werkt EMVI niet? Op welke manier voorkom je dat de risico’s in het project hete aardappelen worden en hoe krijg je (meer) innovaties in je project? 

Deze veel belovende bijeenkomst zal op 26 maart geen doorgang gaan vinden. Echter is RegioIngenieur in samenwerking met Bouwend Nederland druk bezig met het zoeken naar een nieuwe datum voor deze bijeenkomst. Gezien de hoeveelheid aanmeldingen, maar vooral het interessante programma zal deze bijeenkomst later dit jaar gaan plaatsvinden.

Programma
13:00 – Inloop
13:30 – Opening en welkom
13:45 – Hoe krijgen we innovatie in aanbestedingsmarkten?
Door: Tom van Eck, Bouwend Nederland

14:15 – Workshopronde 1
–             Duurzaamheid in uitvragen
–             Innovatie in uitvragen
–             Waarom werkt EMVI niet?
–             Casus: hoe krijg ik innovatie in mijn project?

15:00 – Pauze met snacks

15:30 – Gemeente Amsterdam: Ervaringen met aanbesteden anno 2020
Door: Jorrit Kalt, Ingenieursbureau Amsterdam

16:00 – Workshopronde 2
–             Duurzaamheid in uitvragen
–             Innovatie in uitvragen
–             Waarom werkt EMVI niet?
–             Casus: hoe krijg ik innovatie in mijn project?

16:45 – Plenaire afsluiting
17:00 – Borrel


 • -

Seminar Cybersecurity installaties Openbare Ruimte

De seminar die zou plaatsvinden op 12 maart hebben wij in overleg met het organisatiecomité moeten afgelasten in verband met het Coronavirus. De seminar zal op een later moment gaan plaatsvinden. Hiervoor zult u uitgenodigd worden.

Over de bijeenkomst: Met de steeds groter en complexer wordende cybersystemen in de wereld om ons heen, is de beveiliging hiervan van onmiskenbaar groot belang. Daarom nodigen wij alle beheerders van beweegbare bruggen, verkeersregelinstallaties, riool- en oppervlaktewatergemalen, camerasystemen, bestuurde openbare verlichting, tunnels, parkeersystemen en alle andere aspecten die te maken hebben met digitale systemen uit om kennis te delen en te leren van elkaar. Op deze manier willen wij meer bewustwording creëren rondom het belang om maatregelen te nemen en focussen we ook op hoe deze zijn toe te passen.

Programma

12:30 – 13:00 Ontvangst en inloop met koffie en thee

13:00 – 13:20 Opening door Luuk Stadhouders, plaatsvervangend CISO Rotterdam, over cybersecurity en SCADA-systemen, awareness, dreiging en belang van maatregelen

13:30 – 13:45 Kahoot!

13:45 – 14:00 Rob Joosten over de BIO, die per 1 januari 2020 van kracht is. Wat zijn de gevolgen voor SCADA-systemen?

14:15 – 14:45 Jerôme Schepers, afdeling Water gemeente Rotterdam, over ervaringen met beveiliging van SCADA-systemen

14:45 – 15:00 Pauze

15:00 – 15:30 Michel Groenen en Rob Joosten over de aanpak en ervaringen met cyber security bij infrastructurele installaties binnen Rotterdam

15:30 – 16:00 Discussie a.d.h.v. de resultaten van de Kahoot!, ervaringen uit de eigen praktijk en peilen van de behoefte aan een kennisnetwerk.

16:00 – 17:00 Borrel en netwerk


 • -

Terugblik Digitaal Beheren en Bouwen (BIM)

Indien u aanwezig bent geweest op de bijeenkomst kunt u dit kader overslaan. Zo niet zouden we u willen vragen we u de volgende enquête in te vullen. In de enquête vragen we u uw voorkeur aan te geven voor de vervolgstappen waarin het Regionale platform BIM uw organisatie kan  ondersteunen met onder andere de  voorlichtings- en interactieve bijeenkomsten. Enquête (link)

Op donderdag 21 november waren we te gast in het voormalige bankgebouw ‘Meetinghouse’ in Dordrecht. De opkomst (circa 35 personen) was wederom divers, een goede verdeling tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers en ook in management en praktijkdeskundigen.

In het eerste deel van de bijeenkomst stond de wet Kwaliteitsborging centraal. In het tweede deel stond het BIM-stappenplan 2020-2022 van het netwerk RegioIngenieur en de stichting RondomGWW centraal.

Interesse in het uitgebreide verslag en de presentaties van deze bijeenkomst? Mail dan naar bim@regioingenieur.nl


 • -

Symposium RegioIngenieur

Over een week (31 oktober) is het al zover het Symposium RegioIngenieur. Heeft u zich al opgegeven? Aanmelden kan door een klik op de link. Op deze dag zullen er zes sprekers van zes verschillende organisaties een presentatie geven. Dit zullen zijn:

 • DON Bureau over iAMPro
 • Gemeente Rotterdam over innovatie belemmeringen
 • LeanBOR / Ingenieursbureau Krimpenerwaard over toekomst van Ingenieursbureaus
 • Provincie Zuid-Holland over strategisch risicomanagement
 • RondomGWW over convenanten
 • Waterschap Hollandse Delta over assetmanagement

Wij hopen u op donderdag 31 oktober te treffen in de Bouwcampus.


 • -

Verslag projectbezoek Sint Sebastiaansbrug

Op donderdag 17 oktober waren wij te gast bij het project Sint Sebastiaansbrug. Deze belangrijke brug voor de gemeente Delft wordt momenteel vervangen voor een nieuwe brug, die ook tramverkeer naar de TU Delft campus mogelijk gaat maken. Tijdens het projectbezoek gaf de omgevingsmanager van de gemeente Delft een presentatie over hoe zij het omgevingsmanagement hadden aangepakt.

Een belangrijk vraagstuk tijdens het project is altijd geweest hoe neem je de (bewoners in de) omgeving mee. De omgeving van het project is namelijk erg complex. De Sebastiaansbrug is een zeer belangrijke en intensieve verbinding voor Delft en daarnaast wonen er veel mensen in de directe omgeving van de brug. Er zijn dus veel stakeholders die last gaan krijgen van de vervangingsopgave en die wensen hebben voor de nieuwe brug. De gemeente Delft gaf hoe belangrijk de communicatie richting bewoners is en door veel te delen met de omgeving de sfeer rondom het project positief is veranderd. Wel blijft nog altijd de vraag wanneer het in de planfase het meest efficiënt is om de omgeving te betrekken.

Na de presentatie kregen we nog een rondleiding over het bouwterrein. Graag bedanken wij de gemeente Delft en aannemerscombinatie Sagittarius voor de presentatie en de rondleiding over het project.


 • -

Verslag projectbezoek Coolsingel

DE COOLSINGEL, DE BOULEVARD DIE ROTTERDAM VERDIENT

Op donderdag 26 september waren we op bezoek bij het project Coolsingel. De bekendste boulevard van Rotterdam wordt volledig heringericht naar het ontwerp van West 8. Welke uitdagingen dit met zich mee brengt werd toegelicht door Remco Versteeg (projectleider Coolsingel) en Ilja van Heijningen (communicatie adviseur Coolsingel) van de gemeente Rotterdam.

Een project als de Coolsingel brengt natuurlijk complexe vraagstukken met zich mee. Remco lichtte toe hoe zij als opdrachtgever met deze vraagstukken zijn omgegaan. Waar ze bijvoorbeeld eerst dachten dat het project pas van start kon gaan na de afronding van het project Maastunnel, bleek na een goede analyse dat er geen extra mobiliteitsproblemen ontstonden door al voor de afronding van dat project te beginnen.

Bijzonder aan het project is het direct inzetten van communicatieteam. Dit communicatieteam is gestationeerd in het informatiecentrum op het Churchillplein. Zij zijn hier altijd bereikbaar voor vragen. Beide sprekers gaven aan dat ze door dit communicatieteam heel goed in contact blijven met alle stakeholders.

Meer weten over dit project klik dan hier.


 • -

BIM Platformbijeenkomst 3

Op donderdag 5 september organiseert het regionale platform BIM (lees; digitaal beheer en bouwen) een 3e uitwisselingsbijeenkomst over BIM.

De twee voorgaande sessies waren gericht op ‘concrete digitale praktijkvoorbeelden’ (21 februari jl.) en ‘implementeren m.b.v. pilotprojecten: instrumenten en organisatie’ (16 mei jl.) met een inhoudelijk leerkarakter. Nu de volgende stap naar de wijze van informatieoverdracht met vertaling naar concreet actieplan voor organisaties!

Deze volgende bijeenkomst 5 september bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit presentaties gericht op visualisatie van data (2D/3D). Aan de hand van praktijkvoorbeelden kijken we naar hoe digitale visualisatie een hulpmiddel kan zijn voor informatieoverdracht tussen ketenpartners. Het tweede deel gaan we aan de slag met ‘een zelfanalyse van de eigen organisatie’ voor iedere deelnemer en in een interactieve sessie in kleine groepen bespreken we de eerste stappen voor je eigen organisatie-actieplan.

Routekaart BIM   BIM nulmeting   Eerste aanzet Actieplan BIM 

Aanmelden kan hier


 • -

Projectbezoek parkeergarage Garenmarkt

Een parkeergarage bouwen midden in een binnenstad geeft een zeer interessante opgave. Ondergronds bouwen is natuurlijk al een uitdaging op zich, maar ondergronds bouwen midden in een drukke binnenstad maakt het nog ingewikkelder. Omgevingsmanager Rob Jansen van de gemeente Leiden en projectmanager Wiedse Louwerse van bouwcombinatie Dura Vermeer – Besix vertelde ons welke uitdagingen ze zijn tegengekomen in het project en hoe ze daar mee om zijn gegaan.  Ook lichtte ze toe hoe de bouw van de parkeergarage Lammermarkt invloed had op de keuzes die ze maakte voor de Garenmarkt.

Na de presentatie konden we de bouwplaats bezichtigen. Op de bouwplaats begint de parkeergarage al duidelijk vorm te krijgen. Tijdens de bezichtiging van de bouwplaats was er vol op ruimte om vragen te stellen en deze konden in veel gevallen beantwoord worden met een praktijk voorbeeld.

Heeft u ook interesse in projectbezoeken van RegioIngenieur schrijf u dan in op de nieuwsbrief (zie onderzijde webpagina).  


 • -

Projectbezoek N211: Geeft energie!

Tussen Den Haag en Poeldijk is de N211 de eerste CO2-negatieve weg van Nederland! Markt en provincie zochten samen naar de beste mix aan innovaties, die langs of in de weg energie opwekken of besparen. Deze klimaatvriendelijke aanpak vormt het uitgangspunt voor nieuwe wegonderhoudsprojecten in Zuid-Holland en kan ook voor andere wegen als blauwdruk dienen.

Op donderdag 27 juni om 10 uur bezoeken wij dit mooie project. De provincie Zuid-Holland zal ons dan rondleiden over dit project. Zij zullen tijdens de rondleiding vertellen over de innovatieve keuzes die gemaakt zijn tijdens het project.

Wilt u hier ook bij zijn meldt u dan nu aan: link

Voor meer informatie over de N211 gaat u naar www.zuid-holland.nl


 • -

Projectbezoek parkeergarage Garenmarkt

Voldoende parkeergelegenheid en goede bereikbaarheid zijn belangrijk voor een stad als Leiden. Daarom krijgt Leiden twee grote ondergrondse parkeergarages aan de rand van het centrum. Onder de Garenmarkt en onder de Lammermarkt. Beide parkeergarages worden gerealiseerd door de Combinatie Dura Vermeer – Besix.

Op donderdag 13 juni bezoeken wij de in aanbouw zijnde parkeergarage aan de Garenmarkt. Wij zullen hier informatie krijgen over het omgevingsmanagement en de bouw van de parkeergarage.

Aanmelden (foto Buro JP)

 


 • -

Programma 2019

Het programma voor 2019 raakt gevuld. Deze zomer zal met name in het teken staan van projectbezoeken. Op 27 juni zal er een excursie naar de het project “De N211 geeft Energie” worden georganiseerd. Hou de nieuwsbrieven en LinkedIn in de gaten!

In het najaar zal weer een (mini) symposium worden georganiseerd. Reserveer alvast donderdag 31 oktober in de agenda!

Datum tijd onderwerp Locatie Meer info
13 juni 2019 14:00 Projectbezoek parkeergarage Garenmarkt Leiden Leiden Aanmelden
27 Juni 2019 10:00 Projectbezoek N211 Monster In voorbereiding
Oktober 2019 13:00 Toezicht houden bestekken Gouda In voorbereiding
Oktober 2019 13:00 BIM – de vervolgstappen! NNB In voorbereiding
31 oktober 2019 13:00 Najaar mini congres Delft, Bouwcampus In voorbereiding
November 2019 Bijeenkomst Cybersecurity NNB In voorbereiding
November 2019 13:00 Bijeenkomst ondergrondse infra NNB In voorbereiding
3e en 4e kwartaal 2019 Projectbezoeken NNB In voorbereiding
Bijeenkomsten andere netwerkpartners
29 mei 2019 Coolsingel, de boulevard die Rotterdam verdient. Georganiseerd door Stadswerk Coolsingel Via deze LINK
19 september 2019 Landelijke WOW dag Nieuwegein Via deze LINK

 • -

Enquête (mini) Symposium RegioIngenieur

Naar aanleiding van de geslaagde bijeenkomst op 17 april, hebben wij een enquête verstuurd naar de deelnemers. We wilden graag weten wat we goed deden, maar ook zeker waar we nog beter kunnen aansluiten op de vraag van het netwerk. Om een idee te geven wat de resultaten van de enquête zijn, hebben we hieronder een aantal diagrammen geplaatst.

De enquête heeft ons goede aanknopingspunten gegeven om de volgende keer een nog beter symposium op te zetten. Het volgende symposium staat dan ook weer gepland: donderdag 31 oktober. De uitnodiging zullen de t.z.t. verstuurd worden, maar zet het alvast in de agenda!

Wilt u ook uitgenodigd worden? Schrijf u dan in op de nieuwsbrief (onderaan de pagina). Daarnaast willen we iedereen die aanwezig was en nog niet de enquête heeft ingevuld vragen dit alsnog te doen, zodat wij een nog beter inzicht krijgen wat het netwerk van ons verwacht op dit type evenementen: link naar de enquête.

 


 • -

Platformbijeenkomst BIM

Donderdag 16 mei was er weer een platformbijeenkomst van het BIM. De groep van ongeveer 25 personen, in een mooie verdeling tussen lagere overheden en MKB-bedrijven.

Hoogheemraadschap Rijnland was de gastheer van de platformbijeenkomst, georganiseerd door het Netwerk RegioIngenieur en de Stichting Rondom GWW. De vragen die in deze bijeenkomst centraal stonden waren:

 1. Welk instrumentarium & open BIM standaarden kunnen we toepassen?
 2. Hoe krijg je de organisatie mee?

De eerste vraag werd ingeleid door Dik Spekkink van het BIM-loket, waarna in drie groepen door deelnemers ingebrachte casussen werden besproken. Bij de tweede werd de inleiding verzorgd door Jaap Kolk  van Building Changes. Hierna volgde wederom een sessie waarin in subgroepen casussen werden besproken. De bijeenkomst werd afgesloten met een collectieve terugblik en een moment om te netwerken.

Op 11 juli vindt de volgende platformbijeenkomst plaats. We hopen iedereen dan weer te zien.

Bent u ook geïnteresseerd in de BIM platformbijeenkomsten mail dan naar: bim@regioingenieur.nl


 • -

Inspirerende bijeenkomst Cybersecurity

Op donderdag 16 mei 2019 is een bijeenkomst over het Cybersecurity geweest in de Campus van The Hague Security Delta.  De bijeenkomst is goed bezocht door collega’s van gemeentes, waterschappen en de RET. Door Jochen den Ouden (Ethisch Hacker) is goed toegelicht wat de risico’s zijn van alles wat verbonden is via internet. Afgesproken is om maatregelenpakketten uit te wisselen. Deze pakketten zijn er voor o.a. gemalen en bruggen.

Turabi Yildirim (RWS) heeft laten zien welke maatregelen er zijn genomen bij het aanbesteden van veiligheidssoftware. Belangrijk is dat de risico’s worden afgewogen tegen de investering. Rob Joosten (Rotterdam) heeft toegelicht wat er praktisch is gedaan. Afgesproken is om in het najaar nog een keer samen te komen. Meer info via Rob Joosten (rpf.joosten@Rotterdam.nl)


 • -

Workshop CYBERSECURITY beheerders openbare ruimte

Op donderdag 16 mei organiseert Regio Ingenieur in samenwerking met The Hague Security Delta de workshop Cybersecurity voor beheerders van de openbare ruimte. Als spreker is uitgenodigd Jochen den Ouden (link).

Cybersecurity begint met bewustwording van de risico’s over alles wat verbonden is via internet. In de openbare ruimte kun je denken aan camera’s, bruggen, gemalen , VRI’s, verkeerstellers en gladheid meld systemen.

Bij meerdere beheerders wordt hieraan gewerkt. Door maatregelenpakketten op te stellen kunnen de risico’s worden beheerst. Voor onder andere gemalen en bruggen is er een maatregelenpakket.

De middag staat in het teken van bewustwording en het leren van elkaar. Het doel van de middag is om de kennis die er over dit onderwerp is uit te wisselen en blijvend contact te houden over dit onderwerp.

Aanmelden


 • -

Platformbijeenkomst BIM

Op donderdag 16 mei organiseren Regio Ingenieur en Rondom GWW de volgende platformbijeenkomst BIM. In deze sessie staat de dialoog over ‘oefenen met nieuwe pilots en de aanpak daarvan’ centraal om hieruit tips en leerstof met vakgenoten te verzamelen. Zodat we collectief inzicht krijgen: hoe krijg je de organisatie mee?, wat kunnen we het in proces inrichten? en vooral wat kunnen we hiervan leren?’. We doen twee ronden met een inleiding, waarin per ronde drie pilots aan de hand van het BIM-pilotplan worden besproken.

Aanmelden


 • -

De Coolsingel, de boulevard die Rotterdam verdient

Op 29 mei organiseert onze partner Stadswerk regio Randstad de bijeenkomst ‘De Coolsingel, de boulevard die Rotterdam verdient’.

Highlights

 • Presentatie over visie en planontwikkeling door architect Adriaan Geuze
 • Toelichting op de totale projectaanpak door omgevingsmanager William Verbij
 • Inbreng en organisatie van beheer door integraal beheerder buitenruimte Inge Breugem
 • Rondleiding langs highlights van het project

Wilt u hier meer van weten? Meld u dan aan.

Aanmelden


 • -

Circulair bezemen

In 2030 is circulair de maatstaf. Dat is een van de ambities van de gemeente Rotterdam. Zo ontstond de circulaire bezem na onderzoek naar het effect op het klimaat van verschillende soorten bezems en het gebruik ervan. Nu worden jaarlijks ruim 18000 bezems van de afvalhoop gered; gaan ze vier keer langer mee door het gebruik van water; en worden ze opnieuw ingezet in bijvoorbeeld heggen.

Lees het volledige artikel op de website


 • -

(mini) Symposium RegioIngenieur

Op woensdag 17 april 2019 is het eerste (mini) symposium in de Bouwcampus te Delft gehouden. Voor dit symposium waren naast de leden van het netwerk ook uitnodigingen verstuurd via Bouwend Nederland en Rondom GWW.

De bezoekers hadden de keuze uit 8 onderwerpen, waarvan er vier gekozen konden worden. Er waren ca 60 bezoekers die konden kiezen uit: Samenwerking met de markt – Leidende principes; BIM, meerwaarde voor de technische processen; Aanbesteden met kleuren (100% kwaliteit); Circulair ontwerpen; Het interactief ambitieweb – tool voor duurzaamheid in projecten!; Kansen bij het werken met een bouwteam; Acceptatie van klimaatadaptieve oplossingen vanuit het oogpunt beheerders en burgers.

De reactie van de aanwezigen was positief: Interessante onderwerpen en een mooie opkomst van collega’s uit diverse hoeken.

De lezingen werden gegeven door leden van het netwerk en door collega’s uit bedrijfsleven en aannemerij.


 • -

Bijeenkomst Gladheidscoördinatoren

Op donderdag 18 april organiseerde Regio Ingenieur in samenwerking met Platform WOW de nabeschouwing van het gladheidsseizoen 2018-2019 voor de gladheidscoördinatoren binnen de Provincie Zuid-Holland.

De bijeenkomst werd gehouden in het nieuwe Gladheid steunpunt Delfgauw van Rijkswaterstaat, de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Delft. De bijeenkomst startte met een kennismaking. De groep deelnemers (ongeveer 30 personen) bestond uit gladheidscoördinatoren van diverse gemeentes in Zuid-Holland, de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. Daarnaast waren er ook aannemers aanwezig.

Frank Leenders van de Provincie Zuid-Holland gaf een presentatie over geautomatiseerd strooien een systeem waar zij al meerdere jaren gebruik van maken.

Een rondleiding over het steunpunt was het volgende onderdeel van de bijeenkomst. Het steunpunt dat het afgelopen gladheidsseizoen operationeel is geworden geeft een mooi inzicht in waar we op dit moment staan omtrent gladheidbestrijding.

Afsluitend zijn de nieuwste ontwikkelingen op gebied van gladheidsbestrijding aan de orde geweest. Een voorbeeld hiervan is de strooikaart van Rijkswaterstaat. De deelnemers spraken de intentie uit om de beschikbare strooidata te delen.