Author Archives: Judith Brummelkamp

 • -

Podcast van Steen tot Stad


Samen maken we de stad veerkrachtig en duurzaam. In deze podcast geven Leonie Andriesse (Ruimte en Wonen), Paul van der Veen (Gebiedsontwikkelaar Feijenoord) en Mattijs Rommelse (Woningbouwregisseur) uitleg over de Rotterdamse woningbouwopgave. Waarom en voor wie moet er gebouwd worden? Wie werken aan deze enorme opgave en hoe zorgen we voor de juiste uitkomsten? Hoe gaat deze opgave hand in hand met het realiseren van een fijne leefomgeving met voldoende groen en voorzieningen? Laat je in deze podcast bijpraten over de mensen achter de Rotterdamse woningbouwopgave en kom meer te weten over zowel beleid als de uitwerking in de praktijk!

Heb je een vergelijkbare podcast en wil je deze ook breed delen binnen ons netwerk? Stuur deze dan naar info@regioingenieur.nl!


 • -

Verslag Webinar Digitalisering: de ondergrond in met VKLS


In de afgelopen Webinars in de reeks Digitalisering hebben we het gehad over 5G en gemeentelijke assets in de praktijk. Op 19 januari zijn we de ondergrond in gedoken met het Verticaal Kabels en Leidingen systeem.

Rond 13.00 druppelen de deelnemers het online domein binnen waarna onze spreker van start gaat: dit keer staat Pieter van Leeuwen (projectcoördinator) aan het roer vanuit gemeente Leiden en neemt ons mee in de huidige problematiek van de ondergrond: hij is vol.  Het COB (vol onder maaiveld), Bouwcampus en gemeenten zijn in sessies bijeengekomen om te sparren over dit probleem. Uiteindelijk heeft men zeven van de 18 ideeën die op tafel kwamen gekozen: het Verticaal Kabels en Leidingen Systeem, ofwel VKLS met de meeste stemmen.

Het idee berust op het verticaal in plaats van horizontaal ordenen van kabels in de bodem. Het is een modulair systeem met verticale staanders met dwarsdragers waardoor een vaste ordening van kabels en leidingen naar functie mogelijk is. Het systeem is afgedekt met een afdekplaat ten behoeve van het beschermen van de kabels. Het systeem bevindt zich in de ondergrond, waarbij de telecom kabels ondiep liggen. Bij ondiepe ligging zou je echter denken dat graafschade op de loer ligt, maar doordat het VKLS aan de bovenzijde is afgedekt met een afdekplaat wordt dit risico beperkt.

Enkele voordelen van VKLS zijn minder ruimte gebruik en dus meer ruimte in de bodem, het is een eenvoudige techniek, het beperkt de graafschade, het kan gebruikt worden voor distributie en transportkabel netwerken en geeft minder overlast: oftewel breed toepasbaar in bestaande en nieuwe situaties in de ondergrond.

Het traject is van start gegaan met een projectplan waarin het allereerst draaide om de technische specificaties later gevolgd door een pilotfase. Momenteel volgt onderzoek naar de beïnvloeding van de netwerken op het VKLS onderling en in het bijzonder naar de opwarming van de waterleiding. Hieruit volgt een modelering van de netwerken en welke warmteleidingen (hoge en of lage temperatuur) toegepast kunnen worden op het VKLS.  Wanneer dit onderzoek is afgerond kan  gestart worden met het ingraven en experimenteren van het systeem als pilot wat vervolgens ook toegepast kan worden op een aangesloten huizenblok. Met ‘trial and error’ wordt gekeken hoe dit systeem werkt in de praktijk bijvoorbeeld bij het maken van aansluitingen, mofverbindingen of brandkranen. Zo wordt er gekeken naar de kruisingen van verschillende leidingen zoals riolering en drinkwaterleidingen. Of; moet men wel of niet bemalen wanneer de grondwaterstand te hoog staat voor implementatie. Ook wordt de elektromagnetische straling van elektriciteitskabels onderzocht. Op deze manier kan men uiteindelijk de verschillende vraagstukken die omhoogkomen tackelen in een vraagspecificatie en zo het VKLS optimaliseren. 

Naast de technische specificaties staan verantwoordelijkheden ook centraal. Deze liggen bij de gemeenten waaronder zowel beheer als vergunningverlening valt. Naast verantwoordelijkheden spelen financiën ook een rol, hoe worden de kosten verdeelt tussen de netbeheerders. Het VKLS is opgenomen in een subsidie aanvraag van het Rijk m.b.t. innovaties.

Er zijn verschillende koploper gemeenten en andere instanties die zijn aangehaakt bij dit traject waarin het systeem zich momenteel in een onderzoeksfase bevindt en vervolgens naar een pilot fase gaat om zo zorgvuldig met de bedrijfszekerheid van de netwerken om te gaan. De verwachting is om binnen 2 jaar de pilotfase te hebben afgerond.

Men wordt steeds bewuster van de schaarse ondergrond en netbeheerders zien in dat er iets moet gebeuren in binnenstedelijk gebied. In een digitale transitie zal het aan glasvezelverbindingen waarschijnlijk alleen maar toenemen schetst van Leeuwen. Gelukkig is er veel belangstelling voor dit onderwerp bij zowel netbeheerders als gemeenten. Met het VKLS wordt orde op zaken gesteld én kan rekening gehouden worden met toekomstige uitbreidingen met voldoende ruimte op het rek. 

Voor meer informatie, klik hier! Of stel direct je vraag aan Pieter van Leeuwen: P.van.Leeuwen@leiden.nl.

Het volgende Webinar in de reeks digitalisering omvat het thema ‘Cybersecurity’: meer informatie volgt binnenkort!


 • -

Aanbesteden van Twee-fasen contracten

Twee fasen aanbesteden groeit in populariteit. Bij twee fasen aanbesteden werken opdrachtgever en -nemer al in een vroeg stadium van een opgave gezamenlijk een project uit.


De essentie van het aanbesteden van twee fasen contracten kun je vinden in de onderstaande presentatie.

Wil je hier meer over weten dan heeft CROW meer info op de website, een cursus en de mogelijkheid om een kenniscoach in te huren om op maat mee te denken over het toepassen van twee fasen contracten. • -

Webinarreeks Digitalisering: de ondergrond in met VKLS

Op dinsdag 19 januari van 13:00 – 14:00 uur organiseert RegioIngenieur wederom een webinar over Digitalisering, in samenwerking met de gemeente Leiden. Dit keer duiken we de ‘ondergrond’ in met het project Verticaal kabels en leidingen systeem (VKLS). Dit project is onderdeel van het thema Vol onder maaiveld van het COB


Geïnteresseerd? Meld je hier aan!


Dit derde Webinar in deze serie zal plaatsvinden op dinsdag 19 januari van 13:00 – 14:00 uur met Pieter van Leeuwen, projectcoördinator bij gemeente Leiden, als spreker.

De binnenstedelijke ondergrond barst uit zijn voegen. Het is nodig orde in de chaos te scheppen. Vooral ook om toekomstige ontwikkelingen, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en het vervangen van riolering en k&l netwerken (aanleg glasvezel), het hoofd te bieden. Een van de manieren om de beperkte ondergrondse ruimte beter te benutten is het Verticaal Kabels & Leidingen Systeem (VKLS). Geïnspireerd door het thema ‘Vol onder maaiveld’ van het COB en de Bouwcampus heeft gemeente Leiden dit idee aangedragen dat zou kunnen bijdragen aan de oplossing van dit maatschappelijke probleem. Een van de manieren om de beperkte ondergrondse ruimte beter te benutten is namelijk een verticale ordening van de kabels en leidingen, in plaats van de gebruikelijke horizontale/verticale ordening.

In dit Webinar vertelt Pieter van Leeuwen over het principe, de voordelen van VKLS, samenwerking met andere stakeholders en de huidige status van dit project. Natuurlijk zal er tijdens de sessie weer genoeg ruimte zijn voor vragen en discussie om dit Webinar tot een interessant en interactieve sessie te maken.

Meld je hier aan voor dit derde Webinar in de reeks op 19 januari: de ondergrond in met het Verticaal Kabels en Leidingen Systeem. Wij hopen je online te zien bij één of meerdere van onze Webinars uit de Webinarreeks Digitalisering.

Wat: Webinar Digitalisering: de ondergrond in met VKLS. 
Wanneer: 19 januari 2021, 13:00 – 14:00 uur.
Waar: Online, via MS Teams (de link ontvang je na aanmelding)
Wie: Pieter van Leeuwen (Project coördinator gemeente Leiden)  • -

3D visualisering en modellering


Op het YouTube kanaal van Ingenieursbureau Krimpenerwaard is een interessant webinar te bekijken over het gebruik van 3D visualisering en modellering in projecten in de gemeenten Gemeente Krimpen aan den IJssel en Gemeente Krimpenerwaard

Hier kun je de drie korte 3D animaties bekijken van de projecten Marathon e.o. (De Korf), Vincent van Goghlaan en Buys Ballotsingel in Krimpen aan den IJssel.


Heb je gelijksoortig digitaal materiaal of een digitaal projectbezoek?
Lever deze aan en wij zetten het op de website!


 • -

Verslag Webinar Digitalisering: gemeentelijke assets in de praktijk

Op 26 november vond de tweede in de reeks van vier Webinars over Digitalisering plaats. Dit keer stond een praktische toepassing centraal: de CENT-R. Hierover spraken Peter Wijnands, beheerder bij gemeente Rotterdam, en Florian Mesch, ontwerper bij Lightwell B.V., de aanwezigen van dit Webinar toe. 

Er werd kort teruggeblikt naar wat Jim Walda besproken heeft in het vorige Webinar: wet en regelgeving wat op Europees en nationaal niveau speelt, waar dan weer de telecommunicatiewet, antenneconvenant en antennebeleid aan vast hangt.  

Vervolgens zoomde Peter in op het onderscheid in soorten antennes en of een lichtmast wel of niet technisch geschikt is om verschillende tools aan ‘op te hangen’. Vragen die hierbij opkomen zijn onder andere: is de lichtmast sterk genoeg? Is er 24/7 spanning beschikbaar? Wat doe je bij storingen? En wat zijn de installatiemogelijkheden? Deze onzekerheden lieten blijken dat een lichtmast niet geschikt is voor alom verschillende toepassingen.  

Wat hebben Rotterdam en Lightwell bedacht: Een slimme hub waar je een lichtpunt van kan maken; de Connective Energy Network Tool Rotterdam, ofwel de CENT-R. De CENT-R is veel meer dan alleen een lichtmast. Met dit ‘platform’ is van alles mogelijk. Bijvoorbeeld het opladen van een elektrische auto. Men kan er straatverlichting of camera’s op plaatsen. Of, denk aan sensoren die luchtvervuiling en geluid kunnen meten. Of 5G voor supersnel internet. 

Florian benadrukte de vraag: hoe past deze tool in de circulaire economie? Momenteel is er veel focus op het hergebruik van materialen, maar eigenlijk willen we producten juist zo lang mogelijk gebruiken. Hoe doe je dat? De CENT-R is modulair ontworpen. Afhankelijk van de behoefte en ontwikkeling kunnen diverse modulen worden toegevoegd of verwijderd. Op deze wijze blijft de CENT-R actueel voor gebruik. Met een standaard mast kan je je product ‘Smart City proof’ maken naar behoefte over tijd. Zo kun je bijvoorbeeld een laadpunt, 5G of lichtpunt als module erin zetten en wie weet wat we over tijd nog belangrijk vinden. Er liggen ook kansen op gebied van energiebesparing. Door gecombineerde producten te creëren kan je de energiekosten namelijk ook nog eens drukken.  

Zo’n slimme mast vergt aandacht omtrent beheer en organisatie waar nog verder onderzoek naar gedaan moet worden. Er komen bijvoorbeeld meerdere partijen op één mast. De voorwaarde is dat er heldere afspraken gemaakt moeten worden. En past zo’n lichtmast wel in elk straatbeeld? De sprekers zijn overtuigd dat door verschillende functies te koppelen en verschillende plannen over elkaar heen te leggen een overwoekerd netwerk aan ‘cells’ uiteindelijk wel zal meevallen. ‘Verrommeling’ in de buitenruimte en eindeloos veel obstakels is door niemand gewenst. Het is daarom van belang dat verschillende partijen betrokkenen worden: van landschapsarchitect tot bewoner. De CENT-R moet namelijk in het Rotterdams straatbeeld passen én mensen moeten meegenomen worden in het voortraject zodat je het juiste pad wordt bewandeld.  

In januari 2019 startte de pilot met 3 CENT-R’s in de wijk Reyeroord. Uit deze pilots kan  uiteindelijk een antennebeleid rollen. Dit kan wellicht landelijk opgeschaald worden, wat het proces werkbaarder maakt voor andere gemeenten. Maar, hoe weet je eigenlijk of er überhaupt behoefte is aan het uitrollen van een 5G-netwerk? De sprekers wijzen erop dat als men er niet achteraangaat, je achter de feiten aan gaat lopen. Door netwerkproviders in een vroeg stadium te betrekken, heb je als gemeente wellicht meer invloed op hoe antennes uiteindelijk gerealiseerd worden in het straatbeeld. Het digitale netwerk heeft in ieder geval steeds vaker de voorkeur bij inwoners, ondernemers en overheden.  Het internetverkeer groeit al jaren explosief en die ontwikkeling zet alleen maar verder door. 

Voor de aanwezigen van het Webinar: wat vond je ervan? Laat het ons weten via deze enquête!


 • -

de Maand van de Ondergrond

Normaal gesproken vinden in de maand november boeiende afdalingen plaats tijdens de Maand van de Ondergrond. Duik dit jaar digitaal de ondergrond in!

Geproduceerd door Umwelt Films


Rioolgemaal Westersingel en Waterberging Museumparkgarage


Erasmusbrug Basculekelder


Maastunnel


Archeologische stadswandeling


Heb je een gelijksoortig digitaal projectbezoek?
Lever deze aan en wij zetten het op de website!


 • -

Verslag Webinar Digitalisering: De komst van 5G

Op dinsdag 10 november organiseerde RegioIngenieur de eerste online Webinar over Digitalisering en 5G, in afstemming met De Bouwcampus. De slides van de presentatie vind je onderaan deze pagina. De digitalisering van de samenleving is één van de grootste opgaven die ons de komende jaren te wachten staat, waaronder de opkomst van 5G.  

Met welgeteld 67 deelnemers trapte Jim Walda, projectleider 5G bij de gemeente Rotterdam, het eerste Webinar af. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod zoals: Wat is 5G en waarom 5G? We kregen een sneak peak in de digitale infrastructuur, hij lichtte het belang van wetgeving en antennebeleid toe, gaf een beeld wat Rotterdam op dit moment doet omtrent 5G en wat de uitdagingen zijn van deze telecommunicatie-norm.  

Het toekomstbeeld van 5G is veelbelovend: De 5G-technologie zal op termijn zorgen voor razendsnel internet. Dit vernieuwende 5G-netwerk faciliteert een Internet of Things: 5G is zó ontworpen dat het hogere snelheden en meer capaciteit biedt. De extreem korte responstijd maakt bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s mogelijk of het openen en sluiten van de Erasmusbrug voor ambulances met spoed. 5G biedt vele nieuwe mogelijkheden en heeft ook flinke impact op onze steden, de assets, de ondergrond en ook onze veiligheid. 

Dit Webinar legde extra nadruk op de beleidsmatige gevolgen die 5G met zich meebrengt. Als gemeente wil je je namelijk allereerst zo positioneren dat operators gezamenlijk willen kijken hoe 5G te implementeren in de stad om de interessante facetten van 5G zo optimaal mogelijk te benutten. 5G is echter een kans waar ook risico’s aan zitten, benadrukt Jim Walda. Zo is het van belang om als gemeente juridisch op de hoogte te zijn. Je wil namelijk niet verantwoordelijk zijn voor mogelijke schade waar je eigenlijk niet verantwoordelijk voor bent. Hoe komen de 5G-antennes in het straatbeeld? De zogenoemde ‘small-cells’ zijn antennes ter grootte van een ‘zware rugzak’ en kunnen geplaatst worden op bestaande objecten, maar ook daar heb je als gemeente beperkt zeggenschap op als het bijvoorbeeld geplaatst wordt op een VVE-dak. Daarom heeft het bestaande ‘antenneconvenant’ een 5G-update nodig.  

Naast verantwoordelijkheid kwam tevens de vraag over gezondheid naar boven. Alle 5G-antennes moeten voldoen aan de internationale limieten voor elektromagnetische straling. Het niveau van straling mag niet boven deze grens uitkomen, om negatieve effecten op de gezondheid te voorkomen. De limieten zijn weer gebaseerd op adviezen van wetenschappers en gezondheidsexperts. 

Verschillende steden experimenteren met de opkomst en uitdagingen van het netwerk, waaronder gemeente Rotterdam. Als 5G-beleid uiteindelijk succesvol uit de experimenterende fase komt, heeft kennisdeling de prioriteit van Rotterdam, want door ervaring en beleid te delen met andere gemeenten heeft iedereen baat bij vergelijkbare werkprocessen.  

Al deze interessante informatie gaf aanleiding tot veel vragen: de onbeantwoorde vragen vanuit de chat worden nog beantwoord en overige vragen met betrekking tot het behandelde onderwerp kunnen per mail aan de spreker gesteld worden: jwm.walda@rotterdam.nl.  

Het uur tijdens deze Webinar vloog voorbij, de chat stroomde over met vragen, dus een volgend gepland Webinar is goed nieuws! Hierin gaan we dieper in op de praktische toepassing van 5G op gemeentelijke assets en de stedelijke inpassing.  Dit tweede Webinar in deze serie zal plaatsvinden op 26 november waarin Peter Wijnands, beheerder bij de gemeente Rotterdam, en Florian Mesch, ontwerper bij Lightwell B.V., je meenemen in de stedelijke inpassingsmogelijkheden van 5G en Digitalisering. Dit zullen zij doen aan de hand van een praktisch voorbeeld: de modulaire lichtmast CENT-R.  


 • -

Digitaal Beheren en Bouwen: Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR)

Donderdag 3 december van 13:30 uur tot 15:30 uur organiseert het Regionaal BIM-platform* de kennissessie Digitaal Beheren en Bouwen: Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) en de toepassing in beheer en in projecten. Tijdens deze bijeenkomst gaan we samen met de markt, beheerorganisaties en ingenieursbureaus in op het thema. Meld je hier aan!

In het eerste deel van deze sessie zullen we ingaan op het hoe en waarom van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR). Wat is het en voor wie is het bedoeld? Uit welke elementen en modules bestaat het? En hoe werkt het vanuit het BIM-gedachtegoed in de praktijk? Met twee praktijkvoorbeelden laten we zien hoe IMBOR bijdraagt in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

We sluiten het programma af met een discussie aan de hand van enkele vragen: Welke informatie heeft de beheerorganisatie nodig? En hoe uit zich dat het beste in de uitvraag, opdat marktpartijen in staat zijn op een passende manier te kunnen aanbieden? En hoe maken we hierin de koppeling met assetmanagement en contractmanagement? Welke concrete hulpmiddelen zijn er beschikbaar voor je organisatie?

*Netwerk RegioIngenieur in samenwerking met de Stichting RondomGWW

Programma 13:30 – 15:30 uur
Inloop vanaf 13:20 uur bij de online meeting

 • Welkom en inleiding
 • Wat is IMBOR en hoe helpt het ons?
  • Presentatie door CROW, Harro Verhoeven
 • Data laten stromen (circulaire data) in Rotterdam
  • Toepassing van informatiemodellen in projecten, door Rolf Jonker

— Pauze —

 • IMBOR vanuit de Opdrachtgever
  • Praktijkpresentatie door Gemeente Alphen aan den Rijn, door Remco van Rhijn
 • Discussie aan de hand van vragen
  • Wat betekent IMBOR voor jouw projectpraktijk en je eigen organisatie?
  • Hoe komt de opbouw van de uitvraag het beste tot zijn recht vanuit het beeld van de marktpartij en het beeld van de opdrachtgever?

Graag zien wij jullie op 3 december vanaf 13.30 uur: meld je hier aan!