Author Archives: Cees Rensen

 • -

Terugblik Symposium RegioIngenieur

Op 31 oktober was het najaars symposium  van RegioIngenieur in de in de Bouwcampus te Delft.

De ca 60 bezoekers konden kiezen uit verschillende onderwerpen over assetmanagement en contracteren. Zo vertelde Patrick Tol van Leidschendam-Voorburg en Richard Moerenhout van Waterschap Hollandse Delta over hoe de organisaties bezig zijn met assetmanagement. Donald Bezemer van DONbureau gaf een presentatie over iAMPro, het platform voor professioneel assetmanagement in de infrastructuur. Nauw verbonden met het onderwerp assetmanagement is risicomanagement. Mary Ann Mooiman lichtte toe hoe de provincie Zuid-Holland bezig is met het opzetten van een integraal risicomanagement systeem, om van (onbewust) risicomijdend naar (bewust) risicobereid te gaan.

Het mijden van risico’s kwam ook aan de orde in de presentatie van Rob Schnepper van de gemeente Rotterdam. Hij vertelde over innovatie belemmeringen op het gebied van circulariteit. Hij liet zien tegen welke belemmeringen de gemeente Rotterdam aanloopt op de weg naar circulaire gebiedsontwikkeling. Dat Rotterdam deze weg niet alleen gaat bewandelen werd duidelijk in de presentatie over convenanten. Hierin lieten de stichting RondomGWW, de gemeente Rotterdam en Van Dijk Maasland zien hoe zij verwachten dat convenanten, tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, bij kunnen dragen aan de grote vraagstukken zoals circulaire gebiedsontwikkeling.

In de presentatie over de toekomst van ingenieursbureaus kwam een ander groot vraagstuk aan bod: het capaciteitsprobleem in de sector. In de presentatie gingen het ingenieursbureau Krimpenerwaard, de gemeente Nijmegen en Planterra in gesprek met het publiek over dit prangende vraagstuk.

De presentaties

Wij kijken met een goed gevoel terug op het symposium. Het volgende symposium staat in april 2020 op het programma. We hopen iedereen dan weer te zien!


 • -

Kennisdeler Marktgericht aanbesteden

(De markt verleiden om meerwaarde voor de Openbare Ruimte te genereren )

Het netwerk RegioIngenieur organiseert op dinsdag 26 november een kennisdeler Marktgericht aanbesteden. Inzicht zal worden gegeven in de wijze waarop Hellevoetsluis het beheer van de Openbare Ruimte in de markt heeft gezet, waarbij de markt kan meedenken over de wijze waarop de doelen kunnen worden bereikt. Aan de hand hiervan zal worden ingegaan op mogelijke aanbestedingsstrategieën. Door Hellevoetsluis zijn groen / grijs, verharding, asfalt, riolering en  gladheidsbestrijding elk als één activiteit voor heel Hellevoetsluis in de markt gezet.

Het aanbestedingsproces, het contractmanagement en de wijze waarop de markt is betrokken bij dit proces is interessant. 

Datum: dinsdag 26 november 2019 vanaf 13:00 uur in Schiedam.

AANMELDEN EN MEER INFO


 • -

Digitaal Beheren en Bouwen

Op donderdag 21 november organiseert het netwerk RegioIngenieur in samenwerking met de stichting RondomGWW de kennissessie Digitaal Beheren en Bouwen.

Aanmelden kan hier

In het eerste deel van deze sessie zullen we ingaan op wat de wet Kwaliteitsborging voor ons gaat betekenen. Wat betekent deze wet voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer in de praktijk? Wat kunnen we nu al doen aan kwaliteitsborging? En hoe maak je kwaliteitsborging aantoonbaar in infraprojecten?

In het tweede deel van het programma gaan wij in op wat het netwerk RegioIngenieur en de stichting RondomGWW kunnen betekenen voor de ontwikkeling digitaal bouwen en beheren in jouw dagelijkse praktijk. De belangrijkste vraag is hier, hoe kunnen we gezamenlijk stappen maken en wat is daarvoor nodig?

Programma

 1. Welkom en inleiding
 2. Wet Kwaliteitsborging, toelichting op doel en inhoud
 3. Kwaliteitsborging In de praktijk 
 4. Pauze 15 min
 5. Terugblik op de activiteiten in 2019
 6. Vooruitblik 2020 en Presentatie leerschool BIM
 7. Verkenning in groepen

Graag zien wij jullie op 21 november vanaf 13.00 uur in het ‘Meeting House’ op de Johan de Wittstraat 2 in Dordrecht (op loopafstand van het station). Tot dan!


 • -

Projectbezoek “De kust gezond” in Scheveningen

De Kust Gezond is het programma voor de verbetering van de kwaliteit van de buitenruimte in Scheveningen Bad. Zo worden onder andere de Noordboulevard, de Middenboulevard, de strandopgangen en belangrijke straten en pleinen opgeknapt. Ook krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte.

Op 10 oktober zijn we met collega’s op bezoek geweest in Scheveningen. Door onze collega’s van de gemeente Den Haag is geregeld dat we een toelichting kregen op de werkzaamheden. Ruben Strauss van de gemeente Den Haag heeft een enthousiast verhaal verteld over het project. Met name de vele stakeholders maken dit tot een uitdagend project. Met alle strandtenthouders moeten afspraken worden gemaakt!

Meer informatie over het project: Projectwebsite


 • -

Keuzes maken met een multicriteria analyse

Keuzes Onderhoudsbudgetten staan onder druk, maar wegen moeten veilig en toegankelijk blijven. Prioriteren is dus nodig. Maar hoe maak je de juiste keuze, die recht doet aan meerdere belangen? Assetmanager Stefan Pijst en maintenance engineer Kees van Twist startten een pilot bij waterschap Hollandse Delta. Het waterschap is met zo’n 1.600 kilometer aan de wegen een van de grootste wegbeheerders in Zuid-Holland. Met een multicriteria-analyse (MCA) werd het mogelijk eenduidige en onderbouwde keuzes te maken in het groot onderhoud aan de wegen.

Een interessante praktijkcasus vanuit het waterschap Hollandse Delta die werd gepresenteerd in het Platform Assetmanagement Metropoolregio, onder voorzitterschap van de gemeente Rotterdam.

Stefan Pijst, assetmanager: “De behoefte was er al een tijdje. Met de multicriteria-analyse uit de pilot kunnen we concreet invulling geven aan een gedragen en onderbouwde prioritering van het groot onderhoud aan onze wegen. En een beter gesprek voeren met onze bestuurders.”

Lees het volledige artikel:https://www.rotterdam.nl/werken-leren/assetmanagement/Keuzes-maken-met-een-multicriteria-analyse.pdf

Op de hoogte blijven van praktijkvoorbeelden van assetmanagement Rotterdam en het Platform Assetmanagement Metropoolregio?

Laat het ons weten via assetmanagement@rotterdam.nl  


 • -

Projectbezoek N211: Geeft energie!

Tussen Den Haag en Poeldijk is de N211 de eerste CO2-negatieve weg van Nederland! Markt en provincie zochten samen naar de beste mix aan innovaties, die langs of in de weg energie opwekken of besparen. Deze klimaatvriendelijke aanpak vormt het uitgangspunt voor nieuwe wegonderhoudsprojecten in Zuid-Holland en kan ook voor andere wegen als blauwdruk dienen.

Met 15 collega’s van RegioIngenieur bezochten we op 27 juni 2019 het project. Mooi was dat er op een kleine oppervlakte veel voorbeelden van innovaties te zien waren. De projectleider vertelde dat de meeste winst was gehaald met lage temperatuur asfalt. Ook de damwanden met kathodische bescherming vielen op. De eyecatcher was een duurzame abri, met informatie over het project. 

Voor meer informatie over de N211 gaat u naar www.zuid-holland.nl


 • -

De Nieuwe Driemanspolder

De Nieuwe Driemanspolder De Nieuwe Driemanspolder is nu een agrarisch gebied tussen Zoetermeer, Den Haag Leidschenveen en Leidschendam-Voorburg. Het duurt nog even, maar in 2020 ontstaat hier een natuur- en recreatiegebied met water, wandel-, fiets-, ruiter- en menpaden. Bij extreme regenval wordt het gebied gebruikt om water op te vangen (piekberging). Door waterberging, natuur en recreatie te combineren is sprake van meervoudig ruimtegebruik. Het hoogheemraadschap van Rijnland voert de herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder uit. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Den Haag. De werkzaamheden zijn gestart in het eerste half jaar van 2017 en de oplevering is gepland in 2020.

Meer informatie: https://www.n3mp.nl/


 • -

Praktijkvoorbeeld: aangepaste norm voor lokale bruggen

Gemeentelijke bruggen hoeven niet langer even sterk te zijn als de zwaarst belaste brug in ons land: de Moerdijkbrug. Door de introductie van een aangepaste toetsingsnorm voor lokale bruggen, besparen gemeenten de komende jaren honderden miljoenen euro’s aan onnodige versterkingen of vervanging. De aangepaste norm is het resultaat van jaren lobby en onderzoek, geïnitieerd en medegefinancierd door de gemeente Rotterdam.

 Al vanaf 2012 houdt de gemeente zich actief met dit bruggenprobleem bezig. Rotterdam luidde de noodklok bij het verantwoordelijke ministerie en zocht actief de publiciteit. Tegelijkertijd startte de gemeente met TNO een onderzoek naar de verkeersbelasting van Rotterdamse bruggen. Hieruit bleek dat de normen voor stedelijke bruggen zonder probleem konden worden aangepast, zonder in te leveren op de veiligheid voor de weggebruiker. Met de ondersteuning van dit initiatief door kennisinstellingen en andere decentrale overheden, ontstond het benodigde extra draagvlak voor een aangepaste norm. De meeste gemeentelijke en provinciale bruggen die in de oude situatie vervangen hadden moeten worden, kunnen nu nog jarenlang gebruikt worden. Hierdoor besparen Nederlandse gemeenten de komende jaren honderden miljoenen euro’s. En wordt onnodige overlast voor inwoners en weggebruikers door werkzaamheden voorkomen.

 Link naar volledig bericht

https://www.rotterdam.nl/werken-leren/assetmanagement/20190214-Aangepaste-norm-lokale-bruggen-voorkomt-onnodige-miljoeneninvestering.pdf


 • -

Bijeenkomst Gladheidsbestrijding

Doel van de bijeenkomst: Nabeschouwen van het gladheidsseizoen 2018-2019 en uitwisselen van nieuwtjes over het vak.

Georganiseerd door WOW en RegioIngenieur.

Bijeenkomst met de coördinatoren gladheid binnen Zuid Holland samen met de wegbeheerders en de aannemers. Doel van de bijeenkomst is om zaken uit te wisselen om te komen tot een betere samenwerking en efficiëntie. Ook het strooien op innovatieve wegdekken is een item.

Wanneer: donderdag 18 april 2019, inloop vanaf 13:00 uur

Waar: Gladheidssteunpunt RWS / PZH en gemeente Delft, Kruising A13 – N470, 2645 KZ Delfgauw

Voor wie: Gladheidcoördinatoren, wegbeheerders en (gladheid)aannemers in Zuid Holland

 AANMELDEN: via deze LINK  

13:30 uur Opening 

13:40 uur: Geautomatiseerd systeem PZH  

14:10 uur: Delen van data en informatie  

14:40 Pauze 

14:50 Rondleiding over het nieuwe steunpunt Delfgauw 

15:20 Kennismaken en speeddaten  

15:35 Gladheidbestrijding en innovatieve wegdekken  

15:45 Interactief deel met stellingen

16:15 Afronding

16:30 Hapje drankje


 • -

Bijeenkomst infralokaal

Building Changes organiseert wederom een bijeenkomst “Infralokaal” om als opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk ons te buigen over actuele onderwerpen. Er wordt aandacht besteed aan Circulair aanbesteden en ontwerpen, Duurzaam GWW bij Infrabedrijven. Prima kans om met elkaar in gesprek te gaan!

 

Wanneer:
Kosten:
Waar:
Locatie:
Woensdag 27 maart 2019
Gratis
Kantoor Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam,
Wilhelminakade 179, 3072AP Rotterdam

Programma:

14u00 – 14u15
14u15 – 14u45
14u45 – 15u30
15u30 – 16u15
16u15 – 16u45
Inloop
Welkom en inleiding, Robert-Jan van den Berg (Building Changes)
Circulair bij de overheid, de opdrachtgever aan het woord
Duurzaam GWW bij infrabedrijven, de aannemer aan het woord
Samenvatting en nabeschouwing met discussie met de zaal
16u45 – 17u30 Afsluiting en aansluitend een drankje

 

We hopen dat u ook komt! Wilt u meer informatie? Laat het ons weten via bijeenkomsten@buildingchanges.nl of bel met 015 – 720 0901.

 

Direct aanmelden kan op onze websiteagenda .  Als u introducés mee wilt nemen, dan zijn
deze natuurlijk ook van harte welkom. Zij kunnen zich ook rechtstreeks aanmelden


 • -

Terugblik op de bijeenkomst met Bouwend Nederland

Op 19 februari 2019 is er een geanimeerde bijeenkomst geweest met Bouwend Nederland. Met behulp van “Serious Games” hebben konden de aannemers zich inleven in de keuzes die gemaakt moeten worden in het voortraject van een project. De opdrachtgevers konden zich inleven in de keuze die moesten worden gemaakt bij de aanbesteding van een project. Dit leverde de conclusie op dat aanbesteden vooral een “Black Box” is. Hier heeft Wouter Saes, de regio coördinator van Bouwend Nederland een mooie impressie over geschreven.

Hier is het artikel terug te vinden.


 • -

Mini Congres RegioIngenieur op woensdag 17 april 2019 vanaf 12:30 uur

Waar: BouwCampus, Van der Burghweg 1, Delft

AANMELDEN: via deze link

Deze netwerkbijeenkomst heeft als doel om de geïnteresseerden via korte presentaties informatie te geven over uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast is het een netwerkbijeenkomst waar collega’s uit het netwerk RegioIngenieur elkaar kunnen ontmoeten.

Welke onderwerpen (onder andere)?

-samenwerking met de markt – Leidende principes

-BIM, meerwaarde voor de technische processen

-Aanbesteden met kleuren (100% kwaliteit)

-Het convenant Rotterdam

-Circulair ontwerpen

-Monitoren waterstanden

-Collecteurriolen en gemalen

-Composiet recycling

Indeling van het programma:

13:00 uur Opening door Ronald Zandbergen,  de voorzitter van RegioIngenieur
13.10  uur 1e ronde met 4 deelpresentaties
13: 45 uur wissel
13:55 uur 2e ronde met 4 deelpresentaties
14:20 uur Koffiepauze
14:45 uur 3e ronde met 4 deelpresentaties
15:20 uur Wissel
15:30 uur 4e ronde met 4 deelpresentaties
16:10 uur Plenaire afsluiting
16:30 uur Hapje en drankje

 In elke ronde de keuze voor een ander onderwerp.


 • -

BIM heeft de toekomst

In het (lokale) infrawerk en in de inrichting van de openbare ruimte heeft BIM (lees: digitaal beheer en bouwen) in de keten nog nauwelijks voet aan de grond – in tegenstelling tot grote infraprojecten en BIM in de B&U. Toch begint er een ‘sense of urgency’ te ontstaan en is het niet langer de vraag ‘of’ BIM ingezet moet worden, maar meer ‘wanneer’ (en dus hoe).

Doel van de bijeenkomst is om voorbeelden op tafel te krijgen en elkaar te inspireren.

Datum en tijd:

do 21 februari 2019 13:00 – 17:00

Locatie:

Stadhuis Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein

2405 CC Alphen aan den Rijn


 • -

PROJECTBEZOEK RIJNLANDROUTE op donderdag 24 januari 2019

Datum:         Donderdag 24 januari 2019

Tijd:             14:00 – 15:30

Waar:           Informatiecentrum RijnlandRoute. Het informatiecentrum staat in de Oostvlietpolder, nabij recreatiegebied Vlietland aan de Rietpolderweg. Het informatiecentrum is zowel per fiets als met de auto goed te bereiken. De route naar het informatiecentrum is met witte bordjes aangegeven. (locatielink)

Meenemen: Geen bijzonderheden

Aanmelden: via deze link

 

Het informatiecentrum van de RijnlandRoute is dé plek waar alle informatie over het project samenkomt. Hier kunt u zien en beleven wat er allemaal komt kijken bij de aanleg van de RijnlandRoute, hoe de weg er straks uitziet, en over bouwmethoden en techniek.

Daarnaast is er informatie over innovatie, veiligheid, inpassing in de omgeving en natuur en archeologie. Het informatiecentrum staat naast de startschacht van de tunnel. Vanaf medio 2019 start de tunnelboormachine met het boren van de circa 2,5 kilometer lange wegtunnel. Naast het informatiecentrum staat ook een uitkijkpunt waar u zo in de startschacht kunt kijken.


 • -

‘Samenwerken vanuit Vertrouwen’ op het Rondom GWW Plein van InfraTech 2019.

Uitnodiging Rondom GWW Plein, Woensdag 16 januari, InfraTech 2019, AHOY
De bedrijven van Stichting Rondom GWW en de gemeenten Den Haag, Dordrecht en Rotterdam nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken en met elkaar van gedachten te wisselen over het dagthema Samenwerken vanuit Vertrouwen’ op het Rondom GWW Plein van InfraTech 2019.

Programma:

10:30 uur          Wat is het MKB Convenant en hoe werkt het?
Uitleg van het MKB Convenant en hoe het precies werkt.
Dick Ruiter, Rondom GWW

11:00 uur          Hoe pak je dat voor jouw regio aan? Wie neemt het initiatief en hoe help je mekaar daarbij? De rol van OPG en ON.
Hoe start je nu zo’n samenwerking? Wie neemt het initiatief en welke rol spelen zij? Zowel voor bedrijven als voor gemeenten in de regio.
Albert Martinus, Rondom GWW en Cees Buijs, gemeente Rotterdam

12:00 uur          Ervaringen met het opstarten van een samenwerking in Dordrecht en Den Haag
Twee voorbeelden van samenwerking uit de regio.
Edwin van Dieën, gemeente Dordrecht, Noortje de Geus, gemeente Den Haag en Albert Martinus, Rondom GWW

13:30 uur          De kracht van samenwerken aan onbekende wegen
Pionieren met partners op het gebied van “Infrastructuur As A Service”. Een ontdekkingsreis met vallen en opstaan. Dat vraag om sterk partnerschap. Hoe ga je zo’n pionierende partnerschap aan? Wat spreek je met elkaar af? En wat kan jij hiervan leren?
Karlijn Mol, Dura Vermeer

15:00 uur          De kracht van samenwerken aan duurzame wegen
Wat maakt een samenwerking krachtig? En wat is van belang voor het succes? We bespreken het met onze partners en het publiek.
Gijs Naarding, Dura Vermeer

16:00 uur          Happy Hour

 

Wij verwelkomen u graag op onze stand het Rondom GWW Plein,  stand 1.526 in Hal 1.

 

Aanmelden voor registratie bij InfraTech 2019


 • -

SAMEN werken aan Digitalisering en Informatisering op het Rondom GWW Plein van InfraTech 2019.

De bedrijven van Stichting Rondom GWW, RegioIngenieur, BIM loket en de gemeente Rotterdam nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken en met elkaar van gedachten te wisselen over het dagthema SAMEN werken aan Digitalisering en Informatisering op het Rondom GWW Plein van InfraTech 2019 op dinsdag 15 januari 2019.

Hiervoor hebben wij het volgende programma voor u samengesteld:

10:30 uur          Workshops ‘laat uw project in de BIM praktijk eens toetsen!
Hoe begin ik met BIM of hoe kan ik BIM in projecten verder ontwikkelen? Met een kleine groep deelnemers wordt op uw project of van een deelnemer een BIM doorkijk gegeven in tooling, in werkproces, in rollen en in wijze van organiseren. Rosemarie BIM platform, Stichting Rondom GWW en  RegioIngenieur

11:45 uur          BIM bij Gemeente Alphen ad Rijn
Doorkijk bij de gemeente Alphen ad Rijn die, als opdrachtgever, de eerste BIM stappen met beheerders (intern), ingenieursbureau/aannemers (externen) gaat maken.
Martin van Vianen, Gemeente Alphen aan den Rijn

12:15 uur          Presentatie Kleiweg West
BIM in de uitvoeringspraktijk vanuit het beeld van de aannemerij: In het project Kleiweg West te Rotterdam zijn wij samen met de gemeente Rotterdam een innovatieproces ingegaan om BIM toe te passen in een rioolvervangingsproject.
Joris van der Meer, van der Meer

13:30 uur          Presentatie KWS
KWS

14:00 uur          Presentatie Poort-vernieuwing 2 doorkijk in een laagdrempelige BIM aanpak in de voorbereidings- en uitvoeringspraktijk
In project Poortvernieuwing 2 Gemeente Zierikzee laat de praktijk zien hoe digitale data overdracht en kwaliteitsbeheersing in de ontwerp-, voorbereiding- en uitvoeringsfase eenvoudig, visueel en overzichtelijk verloopt.
Melchert van Baaren en Jurgen van Egmond, Lindeloof

14:30 uur          BIM koplopers in beeld en de weg tot Ketensamenwerking
U krijgt inzicht in de ontwikkeling van BIM binnen de civiele keten.
Jaap Kolk, Platform BIM in de GWW ZH

15:00 uur          Workshops ‘laat uw project in de BIM praktijk eens toetsen!
Hoe begin ik met BIM of hoe kan ik BIM in projecten verder ontwikkelen? Met een kleine groep deelnemers wordt op uw project of van een deelnemer een BIM doorkijk gegeven in tooling, in werkproces, in rollen en in wijze van organiseren.
BIM platform, Stichting Rondom GWW en  RegioIngenieur

16:00 uur          Happy Hour

 

Wij verwelkomen u graag op onze stand het Rondom GWW Plein,  stand 1.526 in Hal 1.

 

Aanmelden voor registratie bij InfraTech 2019

 


 • -

INFRATECH 2019

Future Proof

Future proof. Klaar voor de toekomst. Dat geldt niet alleen voor de Nederlandse infrastructuur – volgens het World Economic Forum in de top 3 van de wereld – maar voor de hele branche. InfraTech 2019 is hét kennisplatform waar de opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers laten zien waarom de Nederlandse infrasector al jarenlang tot de wereldtop behoort.

15 – 18  januari 2019 Rotterdam Ahoy

meer info en aanmelden


 • -

Marktdag Infra 19 februari 2019 – Welkom in de wondere wereld van…

In samenwerking met het Netwerk RegioIngenieur organiseert Bouwend Nederland op 19 februari 2019 een nieuwe editie van de Marktdag Infra. Tijdens de marktdag willen we opdrachtgevers en opdrachtnemers dichter bij elkaar brengen door hen te plaatsen in de leefwereld van de ander. Hoe is het om onderhoudswerk uit te voeren op een weg of in een woonwijk? En waar moet een opdrachtgever met een aanbesteding allemaal rekening mee houden? Dit jaar zal deze marktdag in het teken staan van het thema ‘Veiligheid en Innovatie’.

Het doel van de marktdag is drieledig:

1)   De samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever in de Regio Randstad Zuid verbeteren door de Inframarkt dichter bij de regionale en lokale overheid te brengen (samenwerking)

2)    Provincie, waterschappen en gemeenten binnen de Regio Randstad Zuid laten zien wat de Infraleden van Bouwend Nederland, in de breedste zin van het woord, te bieden hebben (innovatie)

3)    Rondom een thema inhoudelijk met elkaar kennis en ervaring uitwisselen (kennisdelen)

Wat: Marktdag Infra,
Wanneer: 19 februari 2019
Waar: Kantoor 3M, Molengraaffsingel 29 te Delft

Verdere info volgt zo spoedig mogelijk.


 • -

Netwerkevent Infra-Innovatie Netwerk: bent u er ook bij?

Kom naar het Netwerkevent Infra-Innovatie Netwerk op 10 januari 2019 van 12:00 tot 17:15 op het Dutch Innovation Park te Zoetermeer. Netwerken met vakgenoten, verschillende bijeenkomsten bijwonen en de innovatiemarkt bezoeken, dat allemaal op één middag. Maak kennis met kansrijke innovatoren en hun innovaties op verschillende infra-terreinen zoals klimaatbestendige wegen en fietspaden en de energietransitie.
Zoek en vind oplossingen voor uw vraagstukken.

Locatie:

Dutch Innovation Park te Zoetermeer
Bleiswijkseweg 37 Zoetermeer

 

AANMELDEN                                    COMPLEET PROGRAMMA

 


 • -

Circulair denken in het wegbeheer

Met Rotterdam Circulair, de Rotterdamse resiliencestrategie en het benoemen van ‘weerbaarheid’ tot kernwaarde voor assetmanagement geeft Rotterdam handen en voeten aan de ambitie van duurzaamheid en circulariteit. In de zoektocht naar duurzame verharding stuitten de wegbeheerders op CO2-neutrale straatstenen van hergebruikt betonpuin met geopolymeren als ‘groen’ bindmiddel. Op dit moment loopt een pilot in de stad.

‘We willen als grote gemeente vooral de markt uitdagen om met innovaties en duurzame oplossingen te komen. Met deze proef denken we in totaal 33,4 ton CO2 te kunnen besparen. Afhankelijk van de resultaten gaan we het materiaal breder toepassen.’ – Arjen Oostra, beheerder wegen

Link naar volledig bericht


 • -

 • -

Vacature Assetmanager Waterschap Hollandse Delta

Dit ga je doen:

 • Je stuurt je assetteam aan en zorgt in nauwe verbinding met dit team dat je assets worden gemanaged.
 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en het vormgeven van de levenscyclus van assets en asset-systemen en organiseert hiertoe het optimum tussen kosten–, prestaties- en risico’s.
 • Je voert regie op het PDCA-proces voor assetmanagement van het betreffende programma.
 • Je bewaakt de realisatie van bestuurlijke en ambtelijke doelstellingen m.b.t. nieuwbouw, onderhoud en beheer op systeemniveau.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een meerjarig onderhouds- en investeringsplan ten behoeve van de kadernota en begroting van de assets binnen een programma.
 • Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van kaders voor nieuwbouw, onderhoud en beheer.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van assetmanagement binnen WSHD, in opdracht van de asset owner.
 • De assetmanager stemt af met de (interne) stakeholders, zoals bestuurders, directieleden, afdelingshoofden en teamleiders

Dit heb je in huis

 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau.
 • Je bent een generalist.
 • Je bent sterk in procesdenken en -werken, je denkt ketengericht.
 • Je durft de luis in de pels te zijn om tot de beste afwegingen te komen als het gaat om het managen van je assets.
 • Je bent oplossingsgericht en hebt lef.
 • Je bent in staat om het bestuur mee te nemen in ingewikkelde vraagstukken die je overzichtelijk vertaalt.
 • Kennis en ervaring binnen assetmanagement is een pré.
 • Je bent in staat abstract te denken en plannen te vertalen naar zowel directie en bestuur als de praktijk buiten in het veld.
 • Je hebt leidinggevende ervaring, bent in staat eigenwijze professionals tot gewenste producten te laten komen
 • Je bent onafhankelijk in je oordeel, analytisch en resultaatgericht.
 • Je stevige en verbindende persoonlijkheid stellen je in staat ontwikkelingen vorm te geven en veranderingen door te voeren.

Hier mag je op rekenen

Werken in een cruciale rol binnen een dynamische werkomgeving die volop in ontwikkeling is. Een uitgebreid marktconform arbeidsvoorwaardenpakket met onder andere goede studiefaciliteiten en een keuzesysteem voor arbeidsvoorwaarden (IKB), waarmee iedere medewerker naast zijn of haar basissalaris beschikt over een vrij besteedbaar budget. Het jaarsalaris bedraagt maximaal € 77.700 bruto incl. IKB berekend bij een werkweek van 36 uur (schaal 12). Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. Een arbeidsmarkttoelage behoort afhankelijk van je ervaring tot de mogelijkheden.

Heb je belangstelling?

Ben jij op zoek naar een dynamische baan met veel verantwoordelijkheid? Pas jij in een collegiale en professionele werkomgeving? Reageer dan via het sollicitatieformulier op onze website, www.wshd.nl onder vermelding van vacaturenummer HD1842. Hier vind je ook meer informatie over onze organisatie.

Voor vragen over de functie-inhoud kan je contact opnemen met Ilse Ramler, afdelingshoofd Regie & assetmanagement (telefoonnummer 06-34739792).

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.

 

 


 • -

Vacature ondergrondse infrastructuur

Coördinerend senior beleidsmedewerker Ondergrondse Infrastructuur provincie Zuid Holland

De functie:

Als coördinerend senior beleidsmedewerker draag je zorg voor en coördineer je de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het beleid op het gebied van ondergrondse infrastructuur. Dit doe je in samenhang en afstemming met het geformuleerde en impliciete beleid van grote maatschappelijke stakeholders als het rijk, gemeenten, netwerk­beheerders en ontwikkelmaatschappijen. In deze rol weet jij een stevig relatienetwerk op te bouwen en te onderhouden.

Wat vragen wij:

Inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur

Kennis van de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits

academisch werk- en denkniveau.

Aantoonbare beleidsmatige ervaring o.a. in het opstellen én implementeren van beleidsadviezen en rapportages

Affiniteit met het onderwerp infrastructuur

Arbeidsvoorwaarden:

Het betreft een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast met een maximum salaris van € 5.352,83 (schaal 12).

Meer info:

https://www.werkenbijdeoverheid.nl/vacatures/coordinerend-senior-beleidsmedewerker-ondergrondse-infrastructuur-PZH-2018-0037


 • -

PROGRAMMA VOOR 2018

Bekijk onze activiteiten via deze LINK


 • -

Een heel mooi 2018 gewenst!

Wij wensen u een goed en gezond 2018 gevuld met innovatie, nieuwe plannen en mooie bijeenkomsten!