ADVISEUR VERKEER

  • -

ADVISEUR VERKEER

BIJ DE BAR ORGANISATIE (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)

De werkzaamheden kunnen ook op detacheringsbasis of tijdelijke inhuur worden uitgevoerd.

 

Voorbeelden van projecten waar mogelijk aan gewerkt gaat worden:

 

  • Opstellen van een strategisch/tactisch uitvoeringsprogramma verkeer;
  • Implementatie van de nieuwe mobiliteitsvisie Barendrecht;
  • Uitvoering geven aan de verkeersprojecten uit de omgevingsvisie Ridderkerk;
  • Opstellen van een BAR breed fiets(beleid)plan;
  • Samen met de MRDH en RET vormgeven aan de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Ridderkerk;
  • De BAR gemeenten vertegenwoordigen in regionale verkeers- en mobiliteitsprojecten.

 

Meer info:

 

http://www.werkenbijbarorganisatie.nl/vacatures/adviseur-verkeer/