Monthly Archives: mei 2019

 • -

Projectbezoek N211: Geeft energie!

Tussen Den Haag en Poeldijk is de N211 de eerste CO2-negatieve weg van Nederland! Markt en provincie zochten samen naar de beste mix aan innovaties, die langs of in de weg energie opwekken of besparen. Deze klimaatvriendelijke aanpak vormt het uitgangspunt voor nieuwe wegonderhoudsprojecten in Zuid-Holland en kan ook voor andere wegen als blauwdruk dienen.

Op donderdag 27 juni om 10 uur bezoeken wij dit mooie project. De provincie Zuid-Holland zal ons dan rondleiden over dit project. Zij zullen tijdens de rondleiding vertellen over de innovatieve keuzes die gemaakt zijn tijdens het project.

Wilt u hier ook bij zijn meldt u dan nu aan: link

Voor meer informatie over de N211 gaat u naar www.zuid-holland.nl


 • -

Projectbezoek parkeergarage Garenmarkt

Voldoende parkeergelegenheid en goede bereikbaarheid zijn belangrijk voor een stad als Leiden. Daarom krijgt Leiden twee grote ondergrondse parkeergarages aan de rand van het centrum. Onder de Garenmarkt en onder de Lammermarkt. Beide parkeergarages worden gerealiseerd door de Combinatie Dura Vermeer – Besix.

Op donderdag 13 juni bezoeken wij de in aanbouw zijnde parkeergarage aan de Garenmarkt. Wij zullen hier informatie krijgen over het omgevingsmanagement en de bouw van de parkeergarage.

Aanmelden (foto Buro JP)

 


 • -

Programma 2019

Het programma voor 2019 raakt gevuld. Deze zomer zal met name in het teken staan van projectbezoeken. Op 27 juni zal er een excursie naar de het project “De N211 geeft Energie” worden georganiseerd. Hou de nieuwsbrieven en LinkedIn in de gaten!

In het najaar zal weer een (mini) symposium worden georganiseerd. Reserveer alvast donderdag 31 oktober in de agenda!

Datum tijd onderwerp Locatie Meer info
13 juni 2019 14:00 Projectbezoek parkeergarage Garenmarkt Leiden Leiden Aanmelden
27 Juni 2019 10:00 Projectbezoek N211 Monster In voorbereiding
Oktober 2019 13:00 Toezicht houden bestekken Gouda In voorbereiding
Oktober 2019 13:00 BIM – de vervolgstappen! NNB In voorbereiding
31 oktober 2019 13:00 Najaar mini congres Delft, Bouwcampus In voorbereiding
November 2019 Bijeenkomst Cybersecurity NNB In voorbereiding
November 2019 13:00 Bijeenkomst ondergrondse infra NNB In voorbereiding
3e en 4e kwartaal 2019 Projectbezoeken NNB In voorbereiding
Bijeenkomsten andere netwerkpartners
29 mei 2019 Coolsingel, de boulevard die Rotterdam verdient. Georganiseerd door Stadswerk Coolsingel Via deze LINK
19 september 2019 Landelijke WOW dag Nieuwegein Via deze LINK

 • -

Enquête (mini) Symposium RegioIngenieur

Naar aanleiding van de geslaagde bijeenkomst op 17 april, hebben wij een enquête verstuurd naar de deelnemers. We wilden graag weten wat we goed deden, maar ook zeker waar we nog beter kunnen aansluiten op de vraag van het netwerk. Om een idee te geven wat de resultaten van de enquête zijn, hebben we hieronder een aantal diagrammen geplaatst.

De enquête heeft ons goede aanknopingspunten gegeven om de volgende keer een nog beter symposium op te zetten. Het volgende symposium staat dan ook weer gepland: donderdag 31 oktober. De uitnodiging zullen de t.z.t. verstuurd worden, maar zet het alvast in de agenda!

Wilt u ook uitgenodigd worden? Schrijf u dan in op de nieuwsbrief (onderaan de pagina). Daarnaast willen we iedereen die aanwezig was en nog niet de enquête heeft ingevuld vragen dit alsnog te doen, zodat wij een nog beter inzicht krijgen wat het netwerk van ons verwacht op dit type evenementen: link naar de enquête.

 


 • -

Platformbijeenkomst BIM

Donderdag 16 mei was er weer een platformbijeenkomst van het BIM. De groep van ongeveer 25 personen, in een mooie verdeling tussen lagere overheden en MKB-bedrijven.

Hoogheemraadschap Rijnland was de gastheer van de platformbijeenkomst, georganiseerd door het Netwerk RegioIngenieur en de Stichting Rondom GWW. De vragen die in deze bijeenkomst centraal stonden waren:

 1. Welk instrumentarium & open BIM standaarden kunnen we toepassen?
 2. Hoe krijg je de organisatie mee?

De eerste vraag werd ingeleid door Dik Spekkink van het BIM-loket, waarna in drie groepen door deelnemers ingebrachte casussen werden besproken. Bij de tweede werd de inleiding verzorgd door Jaap Kolk  van Building Changes. Hierna volgde wederom een sessie waarin in subgroepen casussen werden besproken. De bijeenkomst werd afgesloten met een collectieve terugblik en een moment om te netwerken.

Op 11 juli vindt de volgende platformbijeenkomst plaats. We hopen iedereen dan weer te zien.

Bent u ook geïnteresseerd in de BIM platformbijeenkomsten mail dan naar: bim@regioingenieur.nl


 • -

Inspirerende bijeenkomst Cybersecurity

Op donderdag 16 mei 2019 is een bijeenkomst over het Cybersecurity geweest in de Campus van The Hague Security Delta.  De bijeenkomst is goed bezocht door collega’s van gemeentes, waterschappen en de RET. Door Jochen den Ouden (Ethisch Hacker) is goed toegelicht wat de risico’s zijn van alles wat verbonden is via internet. Afgesproken is om maatregelenpakketten uit te wisselen. Deze pakketten zijn er voor o.a. gemalen en bruggen.

Turabi Yildirim (RWS) heeft laten zien welke maatregelen er zijn genomen bij het aanbesteden van veiligheidssoftware. Belangrijk is dat de risico’s worden afgewogen tegen de investering. Rob Joosten (Rotterdam) heeft toegelicht wat er praktisch is gedaan. Afgesproken is om in het najaar nog een keer samen te komen. Meer info via Rob Joosten (rpf.joosten@Rotterdam.nl)


 • -

Workshop CYBERSECURITY beheerders openbare ruimte

Op donderdag 16 mei organiseert Regio Ingenieur in samenwerking met The Hague Security Delta de workshop Cybersecurity voor beheerders van de openbare ruimte. Als spreker is uitgenodigd Jochen den Ouden (link).

Cybersecurity begint met bewustwording van de risico’s over alles wat verbonden is via internet. In de openbare ruimte kun je denken aan camera’s, bruggen, gemalen , VRI’s, verkeerstellers en gladheid meld systemen.

Bij meerdere beheerders wordt hieraan gewerkt. Door maatregelenpakketten op te stellen kunnen de risico’s worden beheerst. Voor onder andere gemalen en bruggen is er een maatregelenpakket.

De middag staat in het teken van bewustwording en het leren van elkaar. Het doel van de middag is om de kennis die er over dit onderwerp is uit te wisselen en blijvend contact te houden over dit onderwerp.

Aanmelden


 • -

Platformbijeenkomst BIM

Op donderdag 16 mei organiseren Regio Ingenieur en Rondom GWW de volgende platformbijeenkomst BIM. In deze sessie staat de dialoog over ‘oefenen met nieuwe pilots en de aanpak daarvan’ centraal om hieruit tips en leerstof met vakgenoten te verzamelen. Zodat we collectief inzicht krijgen: hoe krijg je de organisatie mee?, wat kunnen we het in proces inrichten? en vooral wat kunnen we hiervan leren?’. We doen twee ronden met een inleiding, waarin per ronde drie pilots aan de hand van het BIM-pilotplan worden besproken.

Aanmelden


 • -

De Coolsingel, de boulevard die Rotterdam verdient

Op 29 mei organiseert onze partner Stadswerk regio Randstad de bijeenkomst ‘De Coolsingel, de boulevard die Rotterdam verdient’.

Highlights

 • Presentatie over visie en planontwikkeling door architect Adriaan Geuze
 • Toelichting op de totale projectaanpak door omgevingsmanager William Verbij
 • Inbreng en organisatie van beheer door integraal beheerder buitenruimte Inge Breugem
 • Rondleiding langs highlights van het project

Wilt u hier meer van weten? Meld u dan aan.

Aanmelden