Monthly Archives: april 2019

  • -

Circulair bezemen

In 2030 is circulair de maatstaf. Dat is een van de ambities van de gemeente Rotterdam. Zo ontstond de circulaire bezem na onderzoek naar het effect op het klimaat van verschillende soorten bezems en het gebruik ervan. Nu worden jaarlijks ruim 18000 bezems van de afvalhoop gered; gaan ze vier keer langer mee door het gebruik van water; en worden ze opnieuw ingezet in bijvoorbeeld heggen.

Lees het volledige artikel op de website


  • -

(mini) Symposium RegioIngenieur

Op woensdag 17 april 2019 is het eerste (mini) symposium in de Bouwcampus te Delft gehouden. Voor dit symposium waren naast de leden van het netwerk ook uitnodigingen verstuurd via Bouwend Nederland en Rondom GWW.

De bezoekers hadden de keuze uit 8 onderwerpen, waarvan er vier gekozen konden worden. Er waren ca 60 bezoekers die konden kiezen uit: Samenwerking met de markt – Leidende principes; BIM, meerwaarde voor de technische processen; Aanbesteden met kleuren (100% kwaliteit); Circulair ontwerpen; Het interactief ambitieweb – tool voor duurzaamheid in projecten!; Kansen bij het werken met een bouwteam; Acceptatie van klimaatadaptieve oplossingen vanuit het oogpunt beheerders en burgers.

De reactie van de aanwezigen was positief: Interessante onderwerpen en een mooie opkomst van collega’s uit diverse hoeken.

De lezingen werden gegeven door leden van het netwerk en door collega’s uit bedrijfsleven en aannemerij.


  • -

Bijeenkomst Gladheidscoördinatoren

Op donderdag 18 april organiseerde Regio Ingenieur in samenwerking met Platform WOW de nabeschouwing van het gladheidsseizoen 2018-2019 voor de gladheidscoördinatoren binnen de Provincie Zuid-Holland.

De bijeenkomst werd gehouden in het nieuwe Gladheid steunpunt Delfgauw van Rijkswaterstaat, de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Delft. De bijeenkomst startte met een kennismaking. De groep deelnemers (ongeveer 30 personen) bestond uit gladheidscoördinatoren van diverse gemeentes in Zuid-Holland, de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. Daarnaast waren er ook aannemers aanwezig.

Frank Leenders van de Provincie Zuid-Holland gaf een presentatie over geautomatiseerd strooien een systeem waar zij al meerdere jaren gebruik van maken.

Een rondleiding over het steunpunt was het volgende onderdeel van de bijeenkomst. Het steunpunt dat het afgelopen gladheidsseizoen operationeel is geworden geeft een mooi inzicht in waar we op dit moment staan omtrent gladheidbestrijding.

Afsluitend zijn de nieuwste ontwikkelingen op gebied van gladheidsbestrijding aan de orde geweest. Een voorbeeld hiervan is de strooikaart van Rijkswaterstaat. De deelnemers spraken de intentie uit om de beschikbare strooidata te delen.