Monthly Archives: maart 2019

  • -

Praktijkvoorbeeld: aangepaste norm voor lokale bruggen

Gemeentelijke bruggen hoeven niet langer even sterk te zijn als de zwaarst belaste brug in ons land: de Moerdijkbrug. Door de introductie van een aangepaste toetsingsnorm voor lokale bruggen, besparen gemeenten de komende jaren honderden miljoenen euro’s aan onnodige versterkingen of vervanging. De aangepaste norm is het resultaat van jaren lobby en onderzoek, geïnitieerd en medegefinancierd door de gemeente Rotterdam.

 Al vanaf 2012 houdt de gemeente zich actief met dit bruggenprobleem bezig. Rotterdam luidde de noodklok bij het verantwoordelijke ministerie en zocht actief de publiciteit. Tegelijkertijd startte de gemeente met TNO een onderzoek naar de verkeersbelasting van Rotterdamse bruggen. Hieruit bleek dat de normen voor stedelijke bruggen zonder probleem konden worden aangepast, zonder in te leveren op de veiligheid voor de weggebruiker. Met de ondersteuning van dit initiatief door kennisinstellingen en andere decentrale overheden, ontstond het benodigde extra draagvlak voor een aangepaste norm. De meeste gemeentelijke en provinciale bruggen die in de oude situatie vervangen hadden moeten worden, kunnen nu nog jarenlang gebruikt worden. Hierdoor besparen Nederlandse gemeenten de komende jaren honderden miljoenen euro’s. En wordt onnodige overlast voor inwoners en weggebruikers door werkzaamheden voorkomen.

 Link naar volledig bericht

https://www.rotterdam.nl/werken-leren/assetmanagement/20190214-Aangepaste-norm-lokale-bruggen-voorkomt-onnodige-miljoeneninvestering.pdf


  • -

Bijeenkomst Gladheidsbestrijding

Doel van de bijeenkomst: Nabeschouwen van het gladheidsseizoen 2018-2019 en uitwisselen van nieuwtjes over het vak.

Georganiseerd door WOW en RegioIngenieur.

Bijeenkomst met de coördinatoren gladheid binnen Zuid Holland samen met de wegbeheerders en de aannemers. Doel van de bijeenkomst is om zaken uit te wisselen om te komen tot een betere samenwerking en efficiëntie. Ook het strooien op innovatieve wegdekken is een item.

Wanneer: donderdag 18 april 2019, inloop vanaf 13:00 uur

Waar: Gladheidssteunpunt RWS / PZH en gemeente Delft, Kruising A13 – N470, 2645 KZ Delfgauw

Voor wie: Gladheidcoördinatoren, wegbeheerders en (gladheid)aannemers in Zuid Holland

 AANMELDEN: via deze LINK  

13:30 uur Opening 

13:40 uur: Geautomatiseerd systeem PZH  

14:10 uur: Delen van data en informatie  

14:40 Pauze 

14:50 Rondleiding over het nieuwe steunpunt Delfgauw 

15:20 Kennismaken en speeddaten  

15:35 Gladheidbestrijding en innovatieve wegdekken  

15:45 Interactief deel met stellingen

16:15 Afronding

16:30 Hapje drankje


  • -

Bijeenkomst infralokaal

Building Changes organiseert wederom een bijeenkomst “Infralokaal” om als opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk ons te buigen over actuele onderwerpen. Er wordt aandacht besteed aan Circulair aanbesteden en ontwerpen, Duurzaam GWW bij Infrabedrijven. Prima kans om met elkaar in gesprek te gaan!

 

Wanneer:
Kosten:
Waar:
Locatie:
Woensdag 27 maart 2019
Gratis
Kantoor Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam,
Wilhelminakade 179, 3072AP Rotterdam

Programma:

14u00 – 14u15
14u15 – 14u45
14u45 – 15u30
15u30 – 16u15
16u15 – 16u45
Inloop
Welkom en inleiding, Robert-Jan van den Berg (Building Changes)
Circulair bij de overheid, de opdrachtgever aan het woord
Duurzaam GWW bij infrabedrijven, de aannemer aan het woord
Samenvatting en nabeschouwing met discussie met de zaal
16u45 – 17u30 Afsluiting en aansluitend een drankje

 

We hopen dat u ook komt! Wilt u meer informatie? Laat het ons weten via bijeenkomsten@buildingchanges.nl of bel met 015 – 720 0901.

 

Direct aanmelden kan op onze websiteagenda .  Als u introducés mee wilt nemen, dan zijn
deze natuurlijk ook van harte welkom. Zij kunnen zich ook rechtstreeks aanmelden


  • -

Terugblik op de bijeenkomst met Bouwend Nederland

Op 19 februari 2019 is er een geanimeerde bijeenkomst geweest met Bouwend Nederland. Met behulp van “Serious Games” hebben konden de aannemers zich inleven in de keuzes die gemaakt moeten worden in het voortraject van een project. De opdrachtgevers konden zich inleven in de keuze die moesten worden gemaakt bij de aanbesteding van een project. Dit leverde de conclusie op dat aanbesteden vooral een “Black Box” is. Hier heeft Wouter Saes, de regio coördinator van Bouwend Nederland een mooie impressie over geschreven.

Hier is het artikel terug te vinden.


  • -

Mini Congres RegioIngenieur op woensdag 17 april 2019 vanaf 12:30 uur

Waar: BouwCampus, Van der Burghweg 1, Delft

AANMELDEN: via deze link

Deze netwerkbijeenkomst heeft als doel om de geïnteresseerden via korte presentaties informatie te geven over uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast is het een netwerkbijeenkomst waar collega’s uit het netwerk RegioIngenieur elkaar kunnen ontmoeten.

Welke onderwerpen (onder andere)?

-samenwerking met de markt – Leidende principes

-BIM, meerwaarde voor de technische processen

-Aanbesteden met kleuren (100% kwaliteit)

-Het convenant Rotterdam

-Circulair ontwerpen

-Monitoren waterstanden

-Collecteurriolen en gemalen

-Composiet recycling

Indeling van het programma:

13:00 uur Opening door Ronald Zandbergen,  de voorzitter van RegioIngenieur
13.10  uur 1e ronde met 4 deelpresentaties
13: 45 uur wissel
13:55 uur 2e ronde met 4 deelpresentaties
14:20 uur Koffiepauze
14:45 uur 3e ronde met 4 deelpresentaties
15:20 uur Wissel
15:30 uur 4e ronde met 4 deelpresentaties
16:10 uur Plenaire afsluiting
16:30 uur Hapje en drankje

 In elke ronde de keuze voor een ander onderwerp.