Monthly Archives: november 2018

  • -

Symposium Wegen naar de Toekomst

Op donderdag 15 november van 12.00 tot 18.00 uur is het symposium Wegen naar de Toekomst in het Provinciehuis Zuid-Holland. Op veler verzoek geven wij een kijkje in de keuken van onze innovatieve pilotprojecten N211 geeft energie en N470 geef energie. Hoe dagen wij de markt uit om door innovatieve oplossingen onze wegen CO2-neutraal te onderhouden? Tijdens het symposium vertellen wij u er alles over.

U kunt zich eenvoudig aanmelden door op de onderstaande link te klikken. Daarbij kiest u direct voor de invulling van uw break-out sessies.
Om haar bijdrage te leveren in het behalen van de klimaatdoelen van Parijs is Zuid-Holland gestart met twee pilotprojecten binnen infrastructuur. Het groot onderhoud aan de wegen N211 en N470 heeft geresulteerd in twee CO2-negatieve wegen, dankzij innovaties op het gebied van proces, maatregelen en samenwerking. Op 1 november wordt de N211 in gebruik genomen.
Tijdens het symposium Wegen naar de Toekomst wil de provincie opgedane kennis en ervaring in het proces, maatregelen, samenwerking en spin-off delen met andere overheden. Zo vertelt Marinus Schimmel, directeur BAM Infra Nederland, wat een aannemer nodig heeft om de ambities van de overheid te realiseren. In de break-out sessies geven projectleden van provincie, bouwbedrijven en ingenieursbureaus praktische handvatten in onder meer het innoveren van het proces van aanbesteden en opschaling.

Programma:

12.00 – 13.00 uur Inlooplunch
13.15 – 14.00 uur Plenair programma met o.a.;
Floor Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer
Marinus Schimmel, directeur BAM Infra Nederland
Kees Bergen, projectleider N211 Geeft Energie
14.05 – 15.05 uur Break-out sessie 1
15.15 – 16.15 uur Break-out sessie 2
16.20 – 17.45 uur Plenair programma
17.45 – 18.00 uur Netwerkborrel
Wij verwelkomen u graag op donderdag 15 november.

Klik hier om uw aanmelding door te geven

 


  • -

Regiobijeenkomst / Kennisdeler Kabels en Leidingen in Spijkenisse

De ondergrondse infrastructuur zal in deze bijeenkomst, georganiseerd door het netwerk RegioIngenieur, centraal staan. Met collega overheden zal worden stilgestaan bij belangrijke onderwerpen op dit gebied.

Een van de voorbeelden die aan de orde wordt gesteld is de GR Kabels en Leidingen Nissewaard –Rotterdam. Samen met vertegenwoordigers van de gemeente Nissewaard zullen de belangrijkste aspecten uit de regeling worden toegelicht

 

Onderwerpen die aan de orde komen:

  1. Gemeenschappelijke Regeling kabels en leidingen Nissewaard- Rotterdam
  2. Graafschade reductie is dit geslaagd of niet? (onderzoek TU Twente) samen met agentschap Telecom
  3. Voorschrijven locatie van K&L
  4. Basis registratie ondergrond (BRO)

Datum: donderdag 29 november 2018 12:00 uur – 17:30 uur
Er wordt gestart met een lunch en afsluitend zal er een hapje en een drankje zijn.

Locatie: De Boekenberg, Markt 40, 3201 CZ Spijkenisse

Aanmelden: https://kennisdelerkenl.eventbrite.nl

 

 

 

 


  • -

Klimaatadaptatie in de bouw en openbare ruimte

Klimaatverandering betekent meer extremen: meer en heftigere neerslag, meer droogte en meer hitte. In steden is er meer schade door wateroverlast, terwijl droogte leidt tot problemen met funderingen en stedelijk groen door lage grondwaterstanden. Hitte geeft tal van problemen: van gezondheidsproblemen tot problemen met infrastructuur.

Gemeenten hebben de opdracht om vanaf 2020 wijken/straten klimaatbestendig (her) in te richten.

De noodzaak van een klimaatbestendige inrichting van de buitenruimte is duidelijk. Nu nog in de praktijk brengen! Vanuit het programma ‘Klimaatwerk in uitvoering’ werken aannemers en gemeenten hier gezamenlijk aan.

Tijdens Infralokaal op 27 november georganiseerd i.s.m. Rondom GWW en RegioIngenieur presenteren wij de laatste inzichten en verkennen we graag met u de mogelijkheden tot verdere samenwerking en slimmere aanbestedingen voor een klimaatbestendige stad.

Locatie gemeentehuis Maassluis
Koningshoek 93.050
3144 BA Maassluis

AANMELDEN

Aanvang 14.00 uur

1             Welkom en opening
Geert-Jan Verkade Building Changes

2             Maassluis Rainproof
Marc van der Leeuw gemeente Maassluis

3             Introductie klimaatadaptatie in de praktijk
Tom Schoenmaker gemeente Huizen/Hogeschool van Amsterdam
Klimaatverandering, gemeentelijke Strestesten, kosten en baten van klimaatbestendige inrichting (Klimaat past ook in uw straatje)

4             Waterdoorlatende verhardingen
Andre Houtepen Rotterdam/ Floris van de Boogaard Hanze Hogeschool
Wat werkt wel wat werk niet, ervaringen in Rotterdam

5             Wijktypologie en leefstijlen
Karel Ossewaarde Gebiedsmanagers
Klimaat-adaptieve leefstijlen: elke leefstijl heeft een eigen voorkeur

6             Participatie van bewoners mbv Digitale enquête
Karel Ossewaarde Gebiedsmanagers

 

Afsluiting 16.30 uur