Monthly Archives: oktober 2018

 • -

INFRA INNOVATIE NETWERK

Het infra-innovatie netwerk verbindt mensen en initiatieven, zorgt voor een gezamenlijke innovatieagenda, brengt vraag en aanbod van innovaties bij elkaar en brengt innovaties in beeld. Het zorgt voor praktische handreikingen, succesvolle inrichting van proeftuinen, een systematiek voor de beoordeling van innovaties en de verspreiding van de resultaten van innovaties.

Het Infra-Innovatie Netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van decentrale overheden (provincies en gemeenten), aannemers, toeleveranciers en andere belanghebbenden. Initiatiefnemers zijn de provincies wordt onder Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland, en de gemeenten Enschede en Zoetermeer. Het initiatief meer (ook financieel) gedragen door alle provincies, de gemeenten Houten, Breda, Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam en het Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek. CROW ondersteunt het netwerk.

Het netwerk wordt hét centrale gremium waar opdrachtgevers en opdrachtnemers, vragen en ideeën, obstakels en oplossingen, processen en technieken elkaar kunnen vinden. Het netwerk wil de krachten van alle decentrale overheden bundelen, maar ook aannemers en toeleveranciers betrekken. Zij hebben immers vaak ideeën, die ze nu onvoldoende kwijt kunnen.

 

AANSLUITEN BIJ HET NETWERK:

Er wordt gezocht naar meer sponsors om het werk van het netwerk te kunnen uitbreiden. Met name het uitrollen van innovaties naar de reguliere werkzaamheden vergt een behoorlijke inspanning en tijd!

Op de website meer informatie over het netwerk: https://www.crow.nl/infra-innovatienetwerk

 

 


 • -

UITNODIGING KENNISCAFÉ AFSTANDBEDIENBARE BRUGGEN EN SENSOREN

Wanneer:       Dinsdag 30 oktober 2018

Tijd:                   13:00 – 17:00

Waar:               Gouda, Burgemeester van Reenensingel 101 (Locatie van Provincie Zuid Holland)

 

Programma:

13:00 uur; opening / RegioIngenieur (Middagvoorzitter: Cees Rensen)

KLIMAATADAPTATIE / BEWEEGBARE BRUGGEN / SENSORTECHNIEKEN

13:10 uur Presentatie met daarin:

 • Context en kader van het probleem: cluster Stadsbeheer Rotterdam (SB – Infra CK)
 • Probleemstellig en hoe gaan wij om als het probleem zich voordoet: Ingenieursbureau gemeente Rotterdam (IBR)
 • Stand van zaken onderzoek (fase 1: op zoek naar oorzaken)
 • Plaatsen sensoren en de resultaten (MOCS BV.)
 • Geïdentificeerde oorzaken: IBR
 • Op zoek naar oplossingsrichtingen: IBR en Antea Groep (onder voorbehoud)
 • Vragen te verheldering

13:55 Interactieve werkgroep sessies: verdelen in 3 groepen:

 • Hoe gaan wij/jullie om als het probleem zicht voordoet
 • Oplossingen korte termijn: blijven wij ad hoc reageren totdat een duurzame oplossing is gevonden
 • Oplossingen lange termijn

14:20   Plenair bespreken werkgroep bevindingen

14:35   Conclusie, afspraken en afsluiting

14:50   KOFFIEBREAK

 

BEWEEGBARE BRUGGEN BIJ DE PROVINCIE ZUID HOLLAND

15:10 uur: Presentatie en bezoek Mock-Up afstandbedieningspaneel

15:55 uur: Systeem preventief storingsonderhoud 

16:30 uur: Afsluiting en drankje

 

Aanmelden: via deze LINK


 • -