Monthly Archives: september 2018

  • -

BIM EN CIRCULARITEIT

De bijeenkomst is gecancelled.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe bijeenkomst begin 2019.

 

 


  • -

Vakbeurs Openbare Ruimte: zien we je daar?

Het is bijna zover: de Vakbeurs Openbare Ruimte 2018. Ook dit jaar is de gemeente Rotterdam aanwezig. Met diverse Rotterdamse lezingen én een beursstand waarin collega’s van Stadsbeheer en Stadsontwikkeling graag met je in gesprek gaan over het beheer van de toekomst en diverse innovaties in de buitenruimte. Zien we je daar?

Bekijk het programma met Rotterdamse lezingen en de projecten die in de stand vertegenwoordigd zijn online!

Vakbeurs Openbare Ruimte | Jaarbeurs Utrecht | 26/27 september 2018


  • -

Assetmanagement, hetzelfde als rationeel wegbeheer?

Assetmanagement, slim beheer, risicogestuurd onderhoud. Is dat niet hetzelfde als rationeel wegbeheer? Rotterdam denkt van niet. In deze winnende paper op de CROW Infradagen (zomer 2018) leggen Rotterdamse assetmanagers en wegbeheerders uit waarom.


In Rotterdam is het wegonderhoud voor de komende tien jaar voor het eerst geprogrammeerd via assetmanagement. Door middel van een risicomatrix, eerst vooral een speeltje van een paar assetmanagers, kunnen maatregelen en risico’s tegen elkaar worden afgewogen. De risicomatrix is inmiddels een belangrijk hulpmiddel voor steeds meer beheerders om objectief keuzes te kunnen maken en te onderbouwen, niet alleen naar bewoners maar ook naar het bestuur van de stad.

De paper beschrijft hoe Rotterdam het assetmanagement van wegen op dit moment heeft ingericht en de integrale aanpak van het onderhoud aan wegen, groen, speelplekken, riolen, openbare verlichting en kunstwerken. Tastbare resultaten zijn: de wegen-waterstrategie, het convenant ‘Samenwerken in de buitenruimte’ met netwerkbeheerder Stedin en waterbedrijf Evides en een succesvol praktijkvoorbeeld van risicogestuurd beheer van voetpaden: de pilot met looproutes voor ouderen in Overschie.


Leonard van der Velde, assetmanager wegen gemeente Rotterdam:
‘Assetmanagement geeft toegevoegde waarde aan wegbeheer en maakt keuzes inzichtelijk, transparant en onderbouwd: van hap snap naar gestructureerd.’

Niña Visser, adviseur wegen: ‘Assetmanagement geeft handvatten om een goede afweging te maken tussen maatregelen in de buitenruimte en vooruit te kijken. Zo kunnen ook de belangen van externe partijen worden meegewogen.’

 

Meer weten?
Download de paper of neem contact op met Leonard van der Velde of Niña Visser.

link naar de paper: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/assetmanagement/Assetmanagement-vs-rationeel-wegbeheer.pdf