Monthly Archives: juli 2018

  • -

Vacature ondergrondse infrastructuur

Coördinerend senior beleidsmedewerker Ondergrondse Infrastructuur provincie Zuid Holland

De functie:

Als coördinerend senior beleidsmedewerker draag je zorg voor en coördineer je de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het beleid op het gebied van ondergrondse infrastructuur. Dit doe je in samenhang en afstemming met het geformuleerde en impliciete beleid van grote maatschappelijke stakeholders als het rijk, gemeenten, netwerk­beheerders en ontwikkelmaatschappijen. In deze rol weet jij een stevig relatienetwerk op te bouwen en te onderhouden.

Wat vragen wij:

Inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur

Kennis van de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits

academisch werk- en denkniveau.

Aantoonbare beleidsmatige ervaring o.a. in het opstellen én implementeren van beleidsadviezen en rapportages

Affiniteit met het onderwerp infrastructuur

Arbeidsvoorwaarden:

Het betreft een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast met een maximum salaris van € 5.352,83 (schaal 12).

Meer info:

https://www.werkenbijdeoverheid.nl/vacatures/coordinerend-senior-beleidsmedewerker-ondergrondse-infrastructuur-PZH-2018-0037


  • -

Enquête scriptieonderzoek interventiebeslissingen gemeentelijke infrastructuurassets

Sjoerd Klompmaker is, naast zijn baan als Coördinator/assetmanager constructies bij de gemeente Den Haag, bezig met zijn afstudeeronderzoek van de opleiding Master City Developer.

De opleiding Master City Developer (www.mastercitydeveloper.nl), is een gezamenlijke opleiding van de Erasmus Universiteit en TUDelft. Het (afstudeer)onderzoek van Sjoerd gaat over interventiebeslissingen bij het beheer/assetmanagement van gemeentelijke infrastructuur. Het richt zich op de vraag of en hoe deze beslissingen naast technische afwegingen ook worden beïnvloed door strategische beleidsagenda’s en andere ontwikkelingen die op gemeenten afkomen.

Dat kan bijvoorbeeld gaan om klimaatadaptatie of verdichting en om de relatie met bijvoorbeeld mobiliteitsbeleid of (ruimtelijke) structuurvisies. Het onderzoek moet bouwstenen bieden voor een op (toekomstig) gebruik gebaseerd afwegingskader voor interventiebeslissingen bij gemeentelijke infrastructuur.

 

Enquête

Onderdeel van het onderzoek is een enquete naar de mate waarin en de wijze waarop het gemeentelijk assetmanagement is ingericht op afstemming met andere beleidsvelden.

Door het invullen van deze enquête helpt u mee om meer inzicht te geven in de actuele stand van zaken rondom assetmanagement van gemeentelijke infrastructuur.

Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 10 minuten. De enquête is gericht op gemeentelijke medewerkers die betrokken zijn bij assetmanagement en beheer van de buitenruimte.

U kunt hier starten met de enquête.

Namens Sjoer Klompmaker alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Sjoerd-Klompenmaker-(1).jpg


  • -

‘Investeren in de groeiplaats van stadsbomen loont’

‘Investeren in de groeiplaats van stadsbomen loont’
#AssetAlert 26 juni 2018

Erwin Albeda en Sjoerd Wiltjer, beiden student aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp, zochten de juiste balans tussen kosten, prestaties en risico’s in het beheer van stadsbomen. De grote vraag: in welke maatregelen moet je investeren als je wil dat stadsbomen een maximaal effect hebben voor de stad?

De studenten maakten een ‘risicoregister’ voor stadsbomen. Hierin staan de belangrijkste risico’s die het positieve effect van bomen op de stad in de weg kunnen staan. Groeiplaatsuitputting bleek een van de grootste risico’s voor stadsbomen. Dit risico werd nader uiteen gerafeld in oorzaken en gevolgen voor de stad. Deze analyse helpt bij het kiezen van een effectieve beheeraanpak. De conclusie: investeren in de groeiplaats van stadsbomen loont. Daarnaast pleiten de studenten voor het nog beter toespitsen van de assetmanagementmethodiek op het beheer van groen.

Erwin Albeda, student Hogeschool Van Hall Larenstein:
‘Een risicoregister laat zien welke risico’s je eigenlijk moet zien te voorkomen. Je kijkt naar wat er mis kan gaan en hoe erg dat is voor de Rotterdammer, maar ook hoe groot de kans is dat het gebeurt.’

Lees het volledige artikel met contactinformatie op de website