Monthly Archives: april 2018

  • -

PROGRAMMA VOOR 2018

Bekijk onze activiteiten via deze LINK


  • -

Hedendaagse dilemma’s en grootmoeders wijsheid in beheer

Aan de slag met ‘assetmanagement’ of nog maar even niet? En, zo ja, gaan we dan ook voor certificering? Het zijn zo van die dilemma’s waar een beheerorganisatie anno 2018 vroeg of laat mee in aanraking komt. Ook het Platform Assetmanagement Metropoolregio boog zich erover, waarbij zelfs grootmoeders wijze woorden de revue passeerden.

Als we het hebben over certificering, dan hebben we het over de internationale norm ISO 55001, de ‘beheerbijbel’ voor structuur in het beheer van de openbare ruimte. In Nederland zijn momenteel 26 organisaties gecertificeerd: provincies, energienetwerken, drinkwaterbedrijven en -de laatste trend- aannemers (in de rol van managing agent). Een van de gelukkigen is de provincie Zuid-Holland. In gemeenteland heeft nog niemand de stap gezet.

Geruststelling
Ter geruststelling: “Je hoeft geen certificaat te hebben om goed assetmanagement te kunnen doen”, aldus ervaringsdeskundige Wil van Ophem, directeur DIfAM Certification, in het Platform Assetmanagement Metropoolregio. “Maar het helpt om processen in de organisatie te borgen.” Ook de ervaringen van Nico Meininger, seniorbeleidsmedewerker en risicoadviseur bij de provincie Zuid-Holland en Theo Santegoets, beleidsadviseur/adviseur assetmanagement gemeente Dordrecht werden gedeeld.

Lees het volledige artikel naar aanleiding van de bijeenkomst op 16 maart jl.


  • -

Terugblik netwerkbijeenkomst 14 maart 2018

In de mooie locatie van de Koninklijke roei- en zeilvereniging “De Maas” in Rotterdam is een interessante discussie geweest over de toekomst van het netwerk en de aanhaking van het netwerk bij de Bouwagenda.

 

Netwerk RegioIngenieur, op naar de toekomst!:

Arjan Bosker (Krimpen aan den IJssel) en Jan Freie (Maassluis) gaven inzicht in meerdere scenario’s. Conclusie was dat de samenwerking al enige vorm van gezamenlijke verantwoordelijkheid kent. Maar dat er nu geen behoefte is om deze samenwerking meer vorm te geven in de vorm van een rechtspersoonlijkheid. Wel zal er worden gezocht naar mogelijkheden om jongeren te interesseren voor de partners in het netwerk. Dit kan door het aanbieden van stageplaatsen en / of het starten van een traineeprogramma.

Op technisch gebied wordt met name samenwerking gezien op het gebied van reviews. Het gemis aan lokale specifieke technische kennis kan hierdoor goed worden gecompenseerd.

 

Bouwagenda – samenwerken loont

Waar kunnen we onze samenwerking versterken en samen verder komen op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie.

Albert Martinus, voorzitter van de Stichting Rondom GWW vertelde over de Bouwagenda en de inzet die hiervoor in de komende jaren nodig is. Duidelijk is dat we hier voor een grote uitdaging staan, die alleen samen met alle partners in de keten kunnen worden opgepakt.

 

De presentatie van Albert Martinus en nog enkele publicaties kunnen via de navolgende links worden bekeken en gedownload:

Presentatie bouwagenda

Update roadmaps en thema’s bouwagenda

Handreiking naar een Circulair Nederland

Onderzoeksrapport Klimaatbestendige wijk

Projectvoorstel Straadkrant 4.0

 


  • -

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN NETWERK ACTIVITEITEN?

Op LinkedIn is een bedrijvenpagina aangemaakt waar alle activiteiten van ons netwerk en

publicaties op de website direct op zichtbaar worden.

 Klik op de link:     en volg ons!

 Hier zullen met enige regelmaat aankondigingen staan, maar ook vacatures in het netwerk.

 


  • -

Projectbezoek Rotterdamse Baan

Op donderdag 19 april 2018 is met een groep van 30 collega’s een bezoek gebracht aan het project Boortunnel Rotterdamse Baan in Den Haag . Henk Hogenbirk en Tim Hagedoorn van de gemeente Den Haag hebben op een boeiende wijze ons meegenomen in de lange weg naar de realisatie en de uitdagingen die er nu nog zijn. De boor voor de eerste tunnelbuis is nu op de helft van het 1640 m lange tracé. Er wordt met 20m. per dag sneller geboord dan verwacht.

De opening van de tunnel is voorzien in 2020.

Meer informatie: Website Rotterdamse Baan

Omdat er nog meer belangstelling is voor dit projectbezoek is er bij de projectorganisatie een verzoek neergelegd voor een tweede keer.

Hou de aankondiging in de gaten!

 

 


  • -

PROJECTBEZOEK BOCHTAFSNIJDING DELFTSE SCHIE

Datum:     Dinsdag 29 mei 2018

Tijd:           13:30 – 15:30

Waar:        Overschie, verzamelen bij de keet

Bochtafsnijding, Schiekade 36,

3125KJ Schiedam. (locatielink)

Meenemen: PBM’s: schoenen/laarzen, hesje en helm

 

Aanmelden: via deze link

 

De bochtafsnijding Delftse Schie is een project van de provincie Zuid-Holland. Samen met de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Hoogheemraadschap van Delfland legt de provincie een nieuwe vaarweg aan in de Delftse Schie bij Overschie.

 

Met deze aanpassing verdwijnen de 2 haakse bochten in de Delftse Schie. De nieuwe vaarweg loopt vanaf de Hoge Brug via de dijk langs het bedrijvenpark Rotterdam Noord-West naar de Doenbrug en biedt de scheepvaart een snellere en veiligere route door de regio.

 

Meer info: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/vaarwegen/bochtafsnijding/

 


  • -

Impressie van middag Netwerk RegioIngenieur en Stichting Rondom GWW

Hoe ga je om met eisen en contracten bij BIM projecten?

Donderdag 12 april kwamen circa veertig mensen bijeen in ‘Hal4’ in Rotterdam, om over dit onderwerp kennis uit te wisselen.

 

De presentaties

Een opdrachtgever, een bouwer en een ingenieursbureau hebben ieder op eigen wijze een toelichting op bovengenoemde vraag gegeven.

Systems engineering is volgens de opdrachtgever (gemeente Den Haag) een goede methode om eisen en de wensen van belanghebbenden gestructureerd in beeld te brengen en biedt een goede structuur om projecten in hun context voor te bereiden voor aanbesteding. De gekozen contractvorm (UAV-gc) zou men niet weer kiezen, omdat er weinig vrijheidsgraden zijn voor de aannemer, risico’s niet goed gezamenlijk opgepakt kunnen worden en zodoende innovatie niet bevorderd wordt.

De bouwer (Lindeloof in samenwerking met Gebiedsmanagers) heeft laten zien hoe je op een gestructureerde wijze kwaliteitsborging van het eindproduct en het werkproces aantoonbaar maakt en hoe je verificatie en validatie kan uitvoeren met digitale hulpmiddelen. Ook is een voorbeeld getoond van digitaal ondersteunde kwaliteitsborging bij het onderhoud van watergangen, met behulp van een BIM-applicatie en database.

Door de ingenieurs (Waterpas en Infranea) is het accent gelegd op een afwegingsmethodiek om de meest passende contractvorm te kiezen voor een project en hoe je digitale hulpmiddelen kan inzetten om het proces te ondersteunen.

 

Zelf aan de slag

In het tweede deel van de middag is er actief gewerkt in subgroepen aan een casus: fietsbrug tussen Schiedam en Rotterdam.

Bij dit project golden een aantal beperkende eisen, waarvan de belangrijkste waren: oplevering binnen zeven maanden en een innovatieve aanpak in verband met het verkrijgen van subsidie.

De belangrijkste vraag hierbij is hoe dit project aan te pakken om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen? Daarbij zijn diverse invalshoeken besproken, zoals Bouwteam, of Engineering & Construct als contractvorm, het parallel laten lopen van activiteiten, prefabriceren van brugdelen en dergelijke. Belangrijk element bij de gekozen aanpak is de nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, die noodzakelijk was om aan de strikte termijn te kunnen voldoen.

 

Hoe verder?

Gezamenlijk is wederom de wens uitgesproken verder te gaan met het elkaar opzoeken bij BIM projecten. Ook het verder invullen van kennisdeling tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers (mede door dit soort bijeenkomsten) is wenselijk. Aarzel niet om contact met ons op te nemen wanneer u vragen heeft. Samen komen we verder!

 

 

Colinda den Dijker (Lindeloof)

Jaap Kolk (Building Changes)

Cees Rensen (Netwerk RegioIngenieur)

Henny Stolwijk (gemeente Rotterdam)

 

 

Link naar de presentaties: Gemeente Den Haag Waterpas en Infranea  Lindeloof