Monthly Archives: februari 2018

 • -

Uitnodiging Kwartaalbijeenkomst Infra-Innovatie Netwerk

Donderdag 8 maart vanaf 12.00 uur Bouwcampus Delft

Graag maken we je attent op een interessante bijeenkomst van het Infra-Innovatie netwerk die op 8 maart samen met de Provincie Zuid-Holland, CROW en Bouwend Nederland wordt georganiseerd. Het Infra-Innovatie Netwerk wil belemmeringen wegnemen en het daadwerkelijk toepassen van technische innovaties in de grond-, weg-, watersector bevorderen, door vraag en aanbod van innovaties bij elkaar te brengen.

 • Datum:donderdag 8 maart, vanaf 12.00 inloop en lunch
 • Locatie: Bouwcampus, Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft
 • Tijd: 12.00 – 17.15 uur
 • Doelgroep: alle geïnteresseerden
 • Kosten: geen

De bijeenkomst biedt kansen voor opdrachtgevers en marktpartijen. Opdrachtgevers kunnen oplossingen vinden voor hun innovatievragen en marktpartijen krijgen de kans hun producten direct aan de doelgroep aan te bieden.

Innovatiemarkt Op de innovatiemarkt staan diverse stands waar innovators innovaties presenteren.

Innovatiecafés De innovatiecafés zijn de plek om opdrachtgevers en opdrachtnemers, die een innovatie hebben, met elkaar te verbinden. Innovators geven korte pitches over hun innovaties, waarna discussie over de producten plaatsvindt. Onderwerpen die aan bod komen:

 • Wegen & fietspaden in relatie tot energietransitie (energieproducerende wegen en fietspaden)
 • Slimme beoordelingstechnieken (conditie van wegen en kunstwerken)

Themabijeenkomsten De themabijeenkomsten hebben als doel om belemmeringen voor toepassing van innovaties weg te nemen, bijvoorbeeld bij aanbesteden en contracteren. Onderwerpen die aan bod komen:

 • Sensoring/data in relatie tot kunstwerken
 • Innovatiegericht aanbesteden en contracteren in provincie Zuid-Holland
 • Opschalen van innovaties (van pilot naar grootschalige toepassing)

Meer informatie en aanmelden op de website van CROW.


 • -

Jaarverslag 2017 RegioIngenieur

Jaarverslag 2017- versie 2

Benieuwd naar onze jaarverslag. Neem dan een kijkje wat ons bezig heeft gehouden vorig jaar 2017.

Ook dit jaar gaan wij weer aan de slag.


 • -

Roadshow Klimaatadaptatie: water in de stad

Begin

12-04-2018 om 13:00

Einde

12-04-2018 om 16:30

Locatie

 

Highlights
Harry van Luijtelaar (Rioned): “Steeds betere en snellere rekenmodellen maken het mogelijk de impact van extreme buien nauwkeuriger te voorspellen.”
Bert de Doelder (gemeente Rotterdam): “Rotterdam kiest voor slimme, technische oplossingen in het waterbeleid. Ik deel er deze middag graag één met u!”
Daniël Goedbloed (Rainproof): “Rainproof is erg succesvol in het actief betrekken van inwoners om de stad zijn sponsfunctie te laten vervullen. Ik laat u zien hoe we dat doen.”

Inleiding
Op 12 april organiseert Stadswerk de tweede van vier Roadshows over Klimaatadaptatie. Volgens onze leden hét thema van 2018. Dat bleek niet alleen in de ledenraadpleging, waaraan 300 leden meededen, maar ook in aanloop naar het uiteindelijke manifest “Onze fysieke leefomgeving verdient alle aandacht”. Daar eindigde het thema bovenaan de lijst met manifestpunten die gemeenten met de meeste urgentie zouden moeten adresseren.

Achtergrond
Aandacht voor klimaatadaptatie is hard nodig. Recent onderzoek van AT Osborne liet zien dat het onder bestuurders een hot item is, maar dat tussen ambities en realisatie nog een wereld te winnen is. Aan de slag dus, want het gaat steeds vaker harder regenen en de stad kan dit niet aan. Wat komt er precies onze kant op en wat kunnen we daar aan doen? Samen met professionals kijken we naar wat er moet gebeuren.

Programma
13:00 uur inloop
13:30 uur Harry van Luijtelaar – Rioned
Het rekenen aan de impact van extreme buien op het stedelijke gebied, gaat stappen verder dan het toetsen van het functioneren van het rioolstelsel met een standaardbui. Steeds betere en snellere rekenmodellen maken het mogelijk de impact van extreme buien nauwkeuriger te voorspellen.
14:15 uur Bert de Doelder – Gemeente Rotterdam
Rotterdam kiest voor technische oplossingen in hun waterbeleid. We nemen een kijkje bij de Urban Water Buffer: een project dat zowel retentie en infiltratie in de stad toepast om overschotten snel te kunnen opvangen, langere tijd vast te houden en te gebruiken.
15:00 uur pauze
15:15 uur Daniël Goedbloed – Rainproof
60% van de ruimte is in particulier en privaat bezit. Rainproof gaat voor een bottom-up approach en is erg succesvol in het actief betrekken van inwoners om de stad zijn sponsfunctie te laten vervullen. We lichten de succesformule  van Rainproo toef.
16:00 uur discussie
16:30 uur borrel

Datum, locatie, kosten
Datum en tijd: 12 april, 13:00-17:00 uur
Locatie: Randstad (nadere informatie volgt)
Kosten: gemeentelijke leden gratis, overige leden € 35,00, niet-leden € 225,00

Aanmelden klik hier

 


 • -

Maak een virtueel rondje over onze dijken

Laat u in deze unieke 360º virtual reality beleving meenemen langs een schat aan kennis en ervaring over de dijkversterking langs de Zuid-Hollandse eilanden.

In 2017 heeft waterschap Hollandse Delta de dijkversterkingswerkzaamheden afgerond. Ruim 12 jaar is gewerkt aan de veiligheid voor bewoners, gebruikers en bezoekers. Ruim 66 kilometer aan dijkversterking is in 13 projecten uitgevoerd met een begroting van bijna 300 miljoen euro. De projecten zijn op tijd en binnen het budget opgeleverd:
Onze kennis en ervaringen delen wij via virtual reality-techniek. Hiermee kunnen geïnteresseerden echt in onze projecten kijken en leren welke aanpakken wij gebruikt hebben,

“Nederland en specifiek de Hollandse Delta zal meer en meer met wateroverlast te maken krijgen,” zegt Leo van Gelder, heemraad waterkeringen. “Daarom is het belangrijk dat de overheid voortdurend in de gaten houdt waar en hoe aanpassingen aan dijken moeten gebeuren. Zo zorgen wij ervoor dat we nu en in de toekomst veilig zijn.”

Neem letterlijk zelf een kijkje en ervaar hoe dijkversterkingen zijn aangepakt Laat u in deze 360º virual reality beleving meenemen langs een schat aan kennis en ervaring over de dijkversterking langs de Zuid-Hollandse eilanden.

Damwanden inslaan voor dijkversterking nabij woning

 Dijkversterking

Recent ronde waterschap Hollandse Delta de dijkversterkingswerkzaamheden in haar gebied af.
Ruim 12 jaar is gewerkt aan de veiligheid voor bewoners, gebruikers en bezoekers.
De projecten zijn op tijd en binnen budget opgeleverd: ruim 66 kilometer dijkversterking in 13 projecten met een begroting van bijna 300 miljoen euro.

De werkzaamheden zijn via een projectmatige aanpak uitgevoerd.
Zo is gestuurd op kosten en resultaat.
Onze kennis en ervaringen delen wij hieronder via virtual reality-techniek.
U kunt letterlijk zelf een kijkje nemen en ervaren hoe dijkversterkingen zijn aangepakt.
Veel kijkplezier!

Laat je in deze unieke 360º VR beleving meenemen langs een schat aan kennis en ervaring over de dijkversterking langs de Zuid-Hollandse eilanden.

https://www.wshd.nl/nieuws/2018/02/maak-een-virtueel-rondje-over-onze-dijken.html (link is te openen door te kopiëren en te plakken in Google).


 • -

Gemeenten en waterschap samen aan de slag met klimaatadaptatie

24 januari 2018

De gemeentes in Zuid–Holland-Zuid en waterschap Hollandse Delta hebben vandaag een start gemaakt met een gezamenlijke aanpak met klimaatadaptatie. Cok Sas, heemraad van het waterschap en initiatiefnemer van de bijeenkomst over klimaatadaptatie waarin waterschap, gemeente en provincie met elkaar in overleg gingen: “De natuur kan onberekenbaar zijn, zeker door de huidige veranderingen in het klimaat. De uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie (wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen) verplichten overheden, bedrijven en burgers om hiermee op korte termijn aan de slag te gaan. Als overheden hebben we vandaag een start gemaakt in de Zuid-Hollandse Delta.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

“Klimaatverandering houdt zich niet aan gemeentegrenzen of regels”, legt Sas uit, “Iedereen krijgt ermee te maken. Klimaatadaptie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen in ons gebied. Het vraagt om een gezamenlijke aanpak om de effecten van de klimaatverandering beheersbaar te houden. Vaak al vroeg in de planontwikkeling. Bij het waterschap zien wij elke dag kansen om gezamenlijk aan de slag te gaan, projecten en investeringen op elkaar af te stemmen, voor uitgebreide kennisdeling, innovatie en nieuwe samenwerkingen. Door samen te werken met andere overheden, burgers, bedrijfsleven, onderwijs en andere organisaties, creëren we met elkaar meerwaarde. Daardoor komt het proces in een stroomversnelling komt en vinden we betere oplossingen.”

Inspiratiegids

Om daadwerkelijk aan de slag te gaan presenteert het waterschap de inspiratiegids ‘Aan de slag met klimaatadaptatie’. Hiermee wil het waterschap inspireren en voorbeelden aanreiken. Heemraad Cok Sas: “De gids is zeker niet uitputtend, klimaatadaptatie is vooral maatwerk. De inspiratiegids vormt een vertrekpunt om verder te praten, te denken en samen te werken met klimaatadaptatie.“

 

 

 

 

 

 


 • -

Verslag en presentaties BIM Bijeenkomst 4 december 2017

In december hebben we een geslaagde bijeenkomst gehad van het Netwerk RegioIngenieur en Stichting Rondom GWW (MKB-bedrijven).

Verslag en presentaties kan via een mail opgevraagd worden bij Christine Autar-Bhagal.

We hebben in december afgesproken dat we een nieuwe bijeenkomst gaan organiseren op een meer specifiek onderwerp dat leeft onder de betrokkenen met BIM te maken heeft.

De volgende bijeenkomst zal zijn op donderdag 22 maart 2018 in de middag, wil je deze tijd alvast reserveren in je agenda?. Het onderwerp zal zijn het opstellen van eisen en de contractvorm/aanbestedingswijze bij BIM.

We roepen je hierbij op om een project in te brengen op deze middag. We willen graag met projecten aan de slag van de deelnemers, zodat we van elkaar kunnen leren over de aanpak en de resultaten. Je kunt hiervoor contact opnemen met Henny Stolwijk.

mailadres: hf.stolwijk@rotterdam.nl.

 

Met vriendelijke groet,

 

Christine Autar-Bhagal

Secretariaat RegioIngenieur

T 010 489 44 27 | M 06 30 31 28 49

c.autarbhagal@regioingenieur.nl

Netwerk Regionale Samenwerking Ingenieursdiensten  en Assetmanagement

Website: www.regioingenieur.nl

 


 • -

Stagiaires bouwen mee aan assetmanagement

Een analyse van de storingen in de Rotterdamse parkeervoorzieningen om ze daarmee uiteindelijk gericht te kunnen verminderen. Dat is in een notendop de opdracht van Zakaria Kadaoui en Chahid Ajarai, derdejaarsstudenten Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool Rotterdam. Met het in kaart brengen van de impact van een storing bouwen zij verder aan de basis van het risicogestuurd beheer van de parkeervoorzieningen. “Want de ene storing is de andere niet.” Sinds 2016 worden de Rotterdamse parkeervoorzieningen beheerd volgens assetmanagement. De strategie draagt bij aan het vinden van de juiste balans tussen kosten, prestaties en risico’s. En de Rotterdammer kan rekenen op goed functionerende parkeervoorzieningen.

Lees meer over het onderzoek van Zakaria Kadaoui en Chahid Ajarai


 • -

Beschikbaar voor de liefhebber: het strategisch assetmanagementplan Rotterdam

Beschikbaar voor de liefhebber: het strategisch assetmanagementplan Rotterdam

Assetmanagement is de volgende stap in het professioneel beheer van de buitenruimte. De methode, in opmars in Nederland maar ook internationaal, helpt bij het kiezen van de juiste maatregelen en het helder kunnen uitleggen ervan. Assetmanagement zorgt ervoor dat budgetten worden ingezet waar dat het hardste nodig is. Het gaat om de juiste balans tussen kosten, prestaties en risico’s. Daarbij wordt ook gekeken naar kansen voor de stad. De gemeente Rotterdam is in 2013 gestart met assetmanagement. Op dit moment werkt de sector Openbare Werken van Stadsbeheer voor een groot deel volgens de principes van deze methodiek. Het (ambtelijk vastgestelde) strategisch assetmanagementplan geeft voor de komende jaren de kaders aan voor het technisch beheer en onderhoud van de buitenruimte. Hierin wordt de strategie op een kwalitatieve wijze beschreven. De komende periode ligt de focus op het beter meetbaar maken van de strategie en de verbreding van assetmanagement naar het totale beheer van de buitenruimte.

Interesse? Wij delen het plan Slim beheer, strategisch assetmanagement in Rotterdam graag met geïnteresseerde vakgenoten.

Reacties zijn uiteraard welkom. Mail ze aan assetmanagement@rotterdam.nl