Monthly Archives: december 2017

 • -

NEXT GENERATION PROJECTEN EN ASSETMANAGEMENT

Donderdag 22 februari 2018 vanaf 12:30 uur – ICDuBo RDM Heijplaat

 

Het werken aan infra projecten en assetmanagement is continu in ontwikkeling. Wat vandaag niet kon, is morgen achterhaald en wie weet wat overmorgen ons brengt? De wereld om ons heen is voortdurend in beweging. Een integrale benadering is gewenst, maar wat doe je hiermee in je eigen werk.

 

Dit kenniscafé geeft inzicht in de innovatieve mogelijkheden in de voorbereiding van projecten en assetmanagement die er nu al zijn en die in de komende jaren mogelijk gaan worden.

Dit biedt kansen die we moeten gaan benutten!

 

Game-changers volgende generatie (toekomst)

3D printing, drones en robotica – onze kinderen groeien daarmee op – net zoals wij zijn opgegroeid met PC’s en digitale diensten (foto’s/muziek/PDF’s).

 

Locatie:

Gebouw ICDuBo, Directiekade 2, 3089 JA Rotterdam – Heijplaat

 

Programma:

12:30 – 13:00     Inloop

13:00 – 13:10     Opening en welkom

13:10 – 13:30     Dr. Richard Ruitenburg, universiteit Twente, introductie op het onderwerp

13:30 – 14:30     Technische kansen en de toekomst van drones in projecten en assetmanagement

– presentatie door het bedrijf SkyVision – Ivanka Kösters

14:30 – 14:45     Pauze

14:45 – 15:15     Praktijkvoorbeeld: Inspectie tunneldak Maastunnel met drones, Florian Alfrink (Gemeente Rotterdam Rotterdam)

15:15 – 15:30     Verplaatsen naar de RDM hal

15:30 – 16:30     Demonstraties van innovatieve bedrijven

16:30                   Terug naar ICDuBo voor afsluiting met hapje/drankje

 

AANMELDEN: Via deze link


 • -

UITNODIGING KENNISCAFÉ SMART CITY

UITNODIGING KENNISCAFÉ SMART CITY

 

Datum: Donderdag, 1 februari 2018, 13:00 uur

Locatie: Dutch Innovation Factory, Bleiswijkseweg 37E, Zoetermeer

 

Aanmelden: Via deze link

 

Een slimme stad (smart city) is een stad waarbij informatietechnologie en het internet der dingen gebruikt worden om de stad te beheren en te besturen.

 

Voorbeelden:

 1. Beter benutten van data over de stad

Met name ‘real time information’ afkomstig van sensoren, smart phones, smart meters en GPS tracking. Vaak wordt dit ‘big data’ genoemd, maar het gaat ook om het combineren en verrijken van data die niet zo ‘big’ zijn. Het next level van de stad is de stad als datamachine.

2. Van Overheid naar bewoners

Mensen/burgers kunnen steeds meer onderling organiseren. Oude structuren gaan op de schop omdat alles connected is.

3. Mobiliteit als quick win

Er zijn momenteel veel projecten en pilots waar verkeersdeelnemers en infrastructuur slim worden gemaakt. Bekijk hieronder een video van een slimme mobiliteits-oplossing.

http://www.verkeersnet.nl/15014/tno-demonstreert-kruispunt-van-de-toekomst/

http://www.verkeersnet.nl/15644/vrachtwagens-zetten-licht-op-groen/

 

Via het netwerk RegioIngenieur willen we het volgende met elkaar delen:

 • Behoefte aan slimme techniek signaleren
 • Slimme techniek met deelnemers (door)ontwikkelen
 • Kennisdeling over slimme techniek
 • Het bieden van een proeftuin voor slimme techniek
 • Het stroomlijnen van meerdere ontwikkelvragen

 

PROGRAMMA

13:00 opening / welkom

13:10 – 13:45 Smart City/Mobility (Hans Jeekel, RWS)

13:45 – 14:15 Smart City (Wilbert Hoondert, Gemeente Delft)

14:15 – 14:45 Smart City en sensoren (Willem van Bommel, Gemeente Rotterdam)

Pauze

15:00 – 16:30 5 tafels met 3 rondes van 30 minuten

Hierbij worden de volgende 5 thema’s behandeld:

 • 1) Toegankelijkheid                                                    Zoetermeer
 • 2) Duurzaamheid/energietransitie
 • 3) Mobiliteit oa Parkeren; auto delen                     Hans Jeekel
 • 4) Data
 • 5) Sensoren –wateroverlast                                      Willem van Bommel – Gemeente Rotterdam

16:30 – 16:45 Wrap up en instellen platform Smart City (Arthur Verhaar)

17:00 Borrel


 • -

Betrouwbare bruggen houden de stad bereikbaar

Alle objecten in de buitenruimte dragen bij aan de doelstellingen van de stad. Zo ook de Rotterdamse bruggen. Ongeplande stremming van weg-en scheepvaartverkeer moet zoveel mogelijk worden voorkomen, zodat de stad bereikbaar blijft. Kortom: de bruggen moeten ‘betrouwbaar’ en ‘beschikbaar’ zijn.

 

Hoe betrouwbaarder een brug, hoe kleiner de kans op ongeplande stremmingen en hoe hoger de beschikbaarheid. Concreet betekent deze ambitie dat hoofd-en verzamelwegen én vaarwegen voor meer dan 95% beschikbaar moeten zijn voor het wegverkeer of de beroepsvaart.

 

Maar hoe kunnen we dat op een eenduidige en transparante manier meten? En welke keuzes maken we in het verder verbeteren van die betrouwbaarheid en beschikbaarheid? Het antwoord op deze vragen begint met een slimme analyse van data.

 

Lees het artikel op de website

[link naar https://www.rotterdam.nl/werken-leren/assetmanagement/2017-12-04-Betrouwbare-bruggen-houden-de-stad-bereikbaar.pdf]

 


 • -

Een toegankelijke stad voor iedereen

Een toegankelijke openbare ruimte voor iedereen en investeren waar dat het meeste nodig is. Dat zijn de uitgangspunten in het risicogestuurd beheer van voetpaden.

Samen met collega’s uit de gebieden en andere gemeentelijke afdelingen brachten beheerders de verblijfsplekken en belangrijke looproutes van ouderen in de wijk Overschie in kaart. Het resultaat is een overzicht van ‘plusroutes’ dat helpt om prioriteiten te stellen in beheer en onderhoud. Want zeker ook de oudere generatie moet zich veilig en gemakkelijk door de stad kunnen bewegen.

 

Lees het volledige artikel: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/assetmanagement/2017-12-04-Een-toegankelijke-stad-voor-iedereen.pdf

 

Op de hoogte blijven?

Met de #AssetAlert blijf je automatisch op de hoogte van nieuws over Assetmanagement Rotterdam.

Aanmelden kan via http://eepurl.com/c7-6KH

Foto’s: Beeldbank gemeente Rotterdam

 


 • -

Marktdag Infra Regio Randstad Zuid

Bijeenkomst : Marktdag Infra Regio Randstad Zuid
Datum : 20-02-2018
Tijd : 12:30-16:30
Locatie : Bouwend Nederland Zilverstraat 69 2718 RP ZOETERMEER 079 – 325 22 52
Aanmelden : U kunt zich aanmelden via evenementen@bouwendnederland.nl

Graag bij uw aanmelding aangeven of u deelneemt aan de borrel.

Save the Date: Marktdag Infra 20 februari 2018 ‘Duurzaam GWW’

Het begint een traditie te worden, de jaarlijkse Marktdag Infra van Bouwend Nederland Regio Randstad Zuid in februari. Ook in 2018 organiseert Bouwend Nederland weer voor opdrachtgevers en opdrachtnemers een Marktdag Infra. De Marktdag Infra kent ieder jaar een thema. Dit jaar is dat ‘Duurzaam GWW’. Een actueel thema dat volop speelt, dus noteer 20 februari 2018 alvast in uw agenda. De Marktdag Infra 2018 organiseert Bouwend Nederland in samenwerking met het Netwerk RegioIngenieur.

 

Doelgroepen: managers, projectleiders, beheerders, medewerkers betrokken bij het in de markt zetten van opdrachten, inkoopadviseurs, contractmanagers, projectleiders, afdelingshoofden en medewerkers van ingenieurs- en projectmanagementdiensten (gemeentes, waterschappen, provincie, havenbedrijf en opdrachtnemers).

Doelen Marktdag 2018

1)    Samenwerking tussen opdrachtnemer en -gever in de Regio Randstad Zuid verbeteren door de Inframarkt dichter bij de regionale en lokale overheid te brengen (samenwerking)

2)    Provincie, waterschappen en gemeenten binnen de Regio Randstad Zuid laten zien wat de Infraleden van Bouwend Nederland, in de breedste zin van het woord, te bieden hebben (innovatie)

3)    Rondom een thema inhoudelijk met elkaar kennis en ervaring uitwisselen (kennisdelen)

Opzet Marktdag

Achtergrond: Dinsdag 17 januari 2017 is de Green Deal duurzaam GWW 2.0 ondertekend door ruim 60 partijen uit de sector. De Green Deal heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouw -projecten en borduurt verder voort op de Green Deal GWW uit 2013. Doel van de Green Deal is dat in 2020 in alle relevante GWW-projecten de Aanpak Duurzaam GWW wordt toegepast in planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud. In de praktijk blijkt het voor opdrachtgevers en opdrachtnemers vaak lastig om dit concreet invulling te geven. Iedereen wil wel, maar hoe zorgen we dat we de juiste dingen vragen en ook krijgen? Daar gaan we op deelonderwerpen in workshops mee aan de slag.

 

Vragen die daarbij een rol kunnen spelen zijn: Hoe kunnen we meer gebruik maken van de kracht van de markt? Bijvoorbeeld voor slimmere en duurzamere oplossingen. Hoe trek je beter samen op in het realiseren van de Green Deal Duurzaam GWW? Wat voor uitvraag moet er gemaakt worden om duurzaamheid echt in de opdracht te laten landen en wat kan de markt dan aan?

 

Onderdelen & aspecten

–         Klimaatadaptatie; hoe vraag je niet-traditionele oplossingen?

–         TCO & Duurzaam materiaalgebruik

–         Duurzaam materiaalgebruik als service

–         Innovatie & duurzaamheid

–         Zin en onzin van CO2 Prestatieladder, ISO14001, MVI/MVO en andere ladders en certificering

Vanuit praktische voorbeelden en praktijksituaties voeren we het gesprek met elkaar.

 

Voorlopig Programma*:

12.30 uur                                Inloop met lunch

13.00 uur                                Welkom door Dennis van der Werff, voorzitter Regio Randstad Zuid & Ronald Zandbergen, voorzitter Netwerk RegioIngenieur

13.15 uur                                Toelichting op het thema en de workshops

13.30 – 14.30 uur                    Workshopronde 1

14.30 uur                                Pauze

15.00 – 16.00 uur                    Workshopronde 2 (zelfde workshops als in ronde 1)

16.00 uur                                Conclusies en Waar ga je morgen mee aan de slag?

16.30 uur                                Afsluiting met aansluitend borrel

 

Locatie: Bouwend Nederland, Zilverstraat 69 te Zoetermeer

 

*Het definitieve programma volgt in de uitnodiging die in januari 2018 aan u verzonden wordt.