Monthly Archives: oktober 2017

 • -

UITNODIGING KENNISCAFÉ: RISICOMANAGEMENT

Doelgroep: managers, projectleiders en beheerders (gemeentes, waterschappen en opdrachtnemers)

Wanneer: Dinsdag 28 november, 14:30-17:00 inclusief borrel

Waar: Den Haag

 

De meeste projectleiders weten heel goed waar de risico’s van hun project zitten. Maar gestructureerd risico’s in kaart te brengen is vaak nog niet voldoende aan de orde. Deze interactieve workshop zal je inspireren en input geven om van onbewust naar bewust risicomanagement te groeien.

 

Wat kan bewust omgaan met risicomanagement voor jou betekenen? Risicomanagement:

 • zorgt voor de beheersing van risico’s en daardoor een betere beheersing van je project. Minder ‘waan van de dag’;
 • is beslissingsondersteunend. Risicomanagement helpt je om strategisch naar je project te kijken en makkelijker prioriteiten te stellen binnen je project. Het helpt je bij keuzes tussen alternatieven, verschillende contractvormen en bij het maken van go/no-go beslissingen;
 • werkt onderbouwend bij scopewijzingen doordat het zicht geeft op de impact op je planning en raming en op eventueel meerwerk.
 • zorgt voor draagvlak bij projectteamleden en stakeholders doordat alle projectinformatie zorgvuldig en effectief geïnventariseerd en gedeeld wordt.

 

In deze interactieve bijeenkomst zullen Kirstin Lentz (risicocoach PZH) en Isabelle van Steveninck (risicoadviseur gemeente Rotterdam) je meenemen op welke wijze je risicomanagement kan toepassen in je eigen dagelijkse werk.

 

Wat komt er aan de orde:

Kennismaken met basisbegrippen uit risicomanagement;

Het Spel Risicoroulette;

Risicomanagement in de eigen praktijk.

 

Resultaten

 • Inzicht in de toepassingsmogelijkheden van risicoanalyse en –management
 • In een spelsituatie geoefend met een case
 • De beschikbare methoden en technieken toe kunnen (laten) passen in de eigen organisatieAanmelden
 • Meld je aan via het volgende mailadres: c.autarbhagal@rotterdam.nl
 •  

 • -

Beleef de Maand van de Rotterdamse Onderwereld

 

 

In november vertellen kenners u alles over de ondergrond in Rotterdam tijdens de Maand van de Onderwereld. Deuren gaan open, die normaal gesloten zijn.

Maak een stadswandeling door het Rotterdam van de Middeleeuwen. Bezoek de grootste basculekelder van Europa. Zie met eigen ogen wat er met het afvalwater van een half miljoen Rotterdammers en bedrijven onder de grond gebeurt. Of daal af naar het diepste punt van het ventilatiegebouw en luister naar de verhalen over de 75 jaar oude Maastunnel.

 

Voor de deelnemers aan het netwerk Regioingenieur willen we vooral wijzen op de films op 6 en 7 november ’s avonds.

De films hebben als titel: Verhalen uit eigen bodem en Erfenis uit het verleden.

 

Congres

Het congres op dinsdag 21 november, met Andre Kuipers is een interessant onderdeel van het programma. Het thema is:

Werken aan een duurzame stad; energietransitie en de Rotterdamse ondergrond

 

Programma

Nieuwsgierig naar de verschillende programmaonderdelen? Bekijk dan het programmaboekje (let op: de meest actuele en beschikbare data en tijden zijn te vinden in het online aanmeldsysteem):

Meer informatie op de site: https://www.rotterdam.nl/evenementen/maand-van-de-onderwereld/

 


 • -

Wat brengt BIM voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de GWW?

Het is u wellicht ook opgevallen dat het in de Nederlandse bouwsector gonst van de activiteiten rond BIM (Bouwwerk Informatie Model/Modellering/Management)? De ontwikkelingen rond BIM nemen een grote vlucht, maar betreffen in de GWW-sector veelal grote projecten van RWS of de provincie, waar de grote(re) bouwbedrijven bij betrokken zijn.

In de kleinere lokale projecten, zoals rioolvervanging en herinrichting van gebieden en straten, zijn de BIM-projecten beperkt tot enkele proefprojecten in grote steden. Daar kunt u als opdrachtnemer of opdrachtgever veel van leren. Want: hoe verandert de samenwerking? Heeft het invloed op de wijze van aanbesteden? Wat betekent het voor de werkprocessen bij opdrachtgevers en opdrachtnemers? Wellicht heeft u zichzelf deze vragen ook wel eens gesteld als opdrachtgever of opdrachtnemer?

Om hierin meer duidelijkheid te geven, organiseert het Netwerk RegioIngenieur in samenwerking met de partners van het MKB-convenant Rijnmond, vertegenwoordigd in de stichting Rondom GWW) een bijeenkomst over BIM. Dit is een vervolg op de toezegging tijdens de marktdag van Rondom GWW in april van dit jaar.

Datum: maandag 4 december 2017, op de BouwCampus, Van der Burghweg 1, Delft

Tijd: 13:00 – 17:00, met aansluitend een borrel

Elementen uit het programma:

 • Wat is BIM? Jaap Kolk (Building Changes)
 • BIM bij opdrachtgevers, Joris Goos (Gemeente Rotterdam)
 • BIM bij opdrachtnemers, Sietse Hogenes (Van Dijk Maasland B.V.)
 • Ronde tafel gesprekken

 

Wij hopen dat u ook komt! Wilt u zich aanmelden? Laat het ons weten via c.autarbhagal@rotterdam.nl. Als u meer informatie wilt, bel Henny Stolwijk tel. 06-53784147.

Er zijn slechts 60 plaatsen beschikbaar, daarom zullen we streven naar een evenwichtige verdeling van opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en het complete programma.

Niets voor u? Dan graag dat u dit bericht doorsturen aan andere geïnteresseerden.

 


 • -

Slim beheer met het overstortmonitoringsysteem

Fikse buien met in korte tijd veel regen komen steeds vaker voor. Als het riolerings-systeem het water niet snel genoeg kwijt kan, wordt er overgestort op de singels. Een onwenselijke situatie door de effecten voor het milieu, de kwaliteit van de leefomgeving en het imago van de stad. Rotterdam maakt daarom gebruik van een overstortmonitoringsysteem. Dit maakt het mogelijk om na een overstort in samenwerking met de waterschappen snel in actie te komen. En de analyse van data maakt het beheer van de stad slimmer.

 

Het Rotterdamse rioolsysteem kan buien tot 10 millimeter per uur kwijt. Valt er meer neerslag, dan gaan de gemalen op volle kracht aan en wordt water opgevangen in de riolering, de waterpleinen en de ondergrondse waterberging. Als dat niet genoeg is, wordt water afgevoerd naar de Maas. Pas daarna volgt overstort op de singels om ergere overlast (water op straat of in woningen, gezondheidsrisico’s) te voorkomen. Voorheen moesten beheerders op basis van het waterniveau in de bassins van de rioolgemalen inschatten of er was overgestort en waar precies in het singelsysteem. Door de monitoring weten beheerders 100% zeker dát er overgestort wordt en op welke locatie. Het snel treffen van de juiste maatregelen in samenspraak met de waterschappen (verantwoordelijk voor het singelniveau) wordt dan een stuk efficiënter. Zo kan overlast voor de stad (stank, vissterfte, te veel baggerslib op de bodem van de singel) worden beperkt of voorkomen. Omdat het overstortmonitoringsprogramma het rioolniveau én het singelniveau meet, wordt ook duidelijk via welke overstort het water uit de singel instroomt op het riool (‘vreemd water’).

 

Lees het volledige artikel: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/assetmanagement/2017-10-03-Slim-beheer-met-het-overstortmonitoringsysteem.pdf

 


 • -

BIM voor MKB-bedrijven en lokale opdrachtgevers

Op dinsdag 10 oktober 2017 in de middag

 Reserveer deze datum!

 Het gonst in Nederland van activiteiten rond BIM, Bouwwerk Informatie Modellering of Management. Daarover bestaan verschillende beelden.

Om hierin duidelijkheid te geven, organiseert het Netwerk RegioIngenieurs in samenwerking met de brancheorganisatie MKB-Infra een workshop over dit onderwerp. MKB-infra vertegenwoordigt de partners van het MKB-convenant Rijnmond. Deze samenwerking in het convenant is gericht op het verbeteren van de bouw en het beheer van de (openbare) gebouwde omgeving.

Ontwikkelingen rond BIM hebben een grote vlucht gekregen. Het betreft in de GWW-sector in veel gevallen grote projecten van RWS of provincies, waar de grote bouwbedrijven bij zijn betrokken.

In de kleinere lokale projecten, zoals rioolvervanging en herinrichting van gebieden en straten, zijn de BIM-projecten beperkt tot enkele proefprojecten in grote steden. Daarvan kunnen opdrachtnemers en opdrachtgevers veel leren. Hoe verandert de samenwerking? Heeft het invloed op de wijze van aanbesteden? Wat betekent het voor de werkprocessen bij opdrachtgevers en opdrachtnemers? Zo zijn er nog meer vragen te stellen.

 

De workshop zal plaatsvinden op de BouwCampus in Delft.

Nadere informatie over het programma en de inschrijving volgt begin september 2017.

 


 • -

Projectbezoek Integrale wijkophoging met Schuimglas in Hazerswoude Dorp

De ophoging vindt plaats in de Ds. Van de Boschstraat, de Lindelaan, de Ridder van Montfoortlaan en de Rechthuisstraat Hazerswoude-Dorp. De totale verhardingsoppervlakte van dit gebied bedraagt ca. 9715 m2.

 

Kenmerken van het project:

 • Ophoging vindt plaats met een innovatief materiaal: Schuimglas
 • Het maaiveld en de riolering zijn 10-80 cm gezakt
 • Het rioolsysteem wordt omgebouwd van gemengd naar gescheiden
 • Er heeft sloop en nieuwbouw in het gebied plaatsgevonden
 • De aannemer heeft de opdracht om het gebied voor 30 jaar onderhoudsvrij te maken
 • Maximale restzetting 1cm/jaar
 • Beschermwaardige bomen moeten worden behouden

 

Met name de toepassing van Schuimglas als innovatief materiaal is een interessant gegeven.

 

Op donderdag 2 november 2017 om 13.00 uur bent u in Hazerswoude-dorp. Het projectbezoek duurt ca. 2 uur tot uiterlijk 15.00 uur. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging een de ontvangstlocatie.

Meld je aan via het volgende mailadres: c.autarbhagal@rotterdam.nl

Na aanmelding ontvang je een bevestiging.

 


 • -

Op zoek naar de klant van de toekomst

In Rotterdam blijft assetmanagement niet beperkt tot het beheer van infra. De methode moet gaan gelden voor het totale beheer van de openbare ruimte. Ook voor de parkeervoorzieningen is een assetmanagementstrategie opgesteld. Een onmisbare stap in de zoektocht naar de juiste balans tussen kosten, prestaties en risico’s. De Rotterdammer moet immers kunnen blijven rekenen op goed functionerende parkeervoorzieningen in een gastvrije en bereikbare stad.

Zie voor het volledige artikel: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/assetmanagement/2017-09-07-Op-zoek-naar-de-klant-van-de-toekomst.pdf