Monthly Archives: augustus 2017

 • -

Bijeenkomst “Gladheidsbestrijding”

Om goed voorbereid de winter in te gaan, wordt op donderdag 14 september een kenniscafé georganiseerd over dit onderwerp. Er is veel kennis hierover in ons netwerk, dus we hebben enkele collega’s gevraagd om te vertellen over de wijze waarop zij omgaan met de gladheidsbestrijding.

Sander Kruithof van de gemeente Hellevoetsluis zal vertellen over zijn streven om de weg zo lang mogelijk stroef te houden met zo min mogelijk inzet van strooiers met als onderwerp: “Is 7 gram strooien wel zo voordelig”.

Daarnaast zullen nog enkele collega’s uit het netwerk worden gevraagd om hun visie op gladheidsbestrijding te vertellen.

Een definitief programma volgt.

Meld je aan via het volgende mailadres: c.autarbhagal@rotterdam.nl

Stuur de uitnodiging door aan collega’s die interesse hebben in dit onderwerp!

Zie deze link voor meer info: Kennisdeler Gladheidsbestrijding

 


 • -

Levensduur van bestaande bruggen optimaal benutten

INTERESSANTE BIJEENKOMST:

Levensduur van bestaande bruggen optimaal benutten

Workshop 5 oktober 2017

Gratis toegankelijk (WOW-dag)

Interessant voor iedereen die zich met het beheer van bruggen bezighoudt!

Onder leiding van SBRCURnet is een CUR-Aanbeveling in de maak over het optimaal benutten van de levensduur van bestaande bruggen en viaducten in het lokale wegennet.

De aanbeveling helpt gemeenten en provincies om bestaande bruggen en viaducten aantoonbaar aan de vigerende normen en regelgeving voor constructieve veiligheid te laten voldoen.

De aanbeveling, die wordt opgesteld door de SBRCURnet-commissie 2261, gaat in op de minimaal benodigde veiligheid, de verkeersbelasting en het effect daarvan op de constructie, maar ook op de mogelijkheden om de sterkte van bruggen maximaal te benutten. Daarnaast helpt de aanbeveling gemeenten en provincies bij het beoordelen van hun bruggen en het prioriteren van beheermaatregelen.

Zie voor meer info en doorlink: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/assetmanagement/#comp:0000599271c9:0000000406:1ef5

 


 • -

Interessante vacatures bij de Gemeente Nissewaard

Interessante vacatures:

 Coördinator Kabels en Leidingen

Taken

Als coördinator kabels en leidingen ben je verantwoordelijk voor het op een verantwoorde en duurzame manier toewijzen van ondergrondse ruimte aan zowel interne als externe gebruikers. Er dient rekening te worden gehouden met zowel gemeentelijke als particuliere belangen en toekomstige ontwikkelingen. Eén van de voornaamste doelen van de functie is het beheren van de ondergrond van de gemeente Nissewaard, waarbij de vigerende regelgeving in acht wordt genomen. Je verzorgt de beleidsadvisering vanuit het vakgebied, geeft (gevraagd en ongevraagd) advies aan zowel collega’s als aan het management/bestuur en houdt regie op de processen.

Schaal: 9

 

Beleidsmedewerker Water

Taken

Als beleidsmedewerker Water ben je eindverantwoordelijk voor het beleid en de kwaliteit ten aanzien de gemeentelijke waterlichamen en het hemel-, grond- en oppervlaktewater. Daarnaast wordt een actieve betrokkenheid bij de totstandkoming van het rioleringsbeleid verwacht. Je verzorgt de beleidsadvisering vanuit het vakgebied, geeft (gevraagd en ongevraagd) advies

richting het management/bestuur en houdt regie op de processen. Je stemt met de beleidsmedewerker Riolering keuzes af draagt bij aan het integraal programmeren van werken binnen het team Regie & Beheer en externe civieltechnische projecten. Je initieert (meet) onderzoeksprogramma’s, projectvoorstellen, beleid- en uitwerkingsplannen en draagt zorg voor de organisatie, begeleiding, aanbesteding en/of vaststelling daarvan. Je adviseert collega’s binnen Nissewaard over de inrichting, beheer en onderhoud van het watersysteem en werkt nauw samen met de objectbeheerders riolering en water om opgestelde (meerjaren) uitvoeringsplannen te volbrengen. Je houdt binnen het brede terrein van waterhuishouding overzicht, neemt positie in en levert door gemeente gedragen inhoudelijke bijdrage aan de regionale samenwerking Voorne Putten

en de externe netwerken. Je neemt deel aan het ontwikkelen van beleidsinstrumenten t.b.v. Omgevingswet binnen Regie & Beheer en je draagt bij aan de verspreiding van kennis over duurzame milieubewuste waterwetgeving en waterhuishouding, zowel in- als extern.

Schaal: 10

 

Voor nadere informatie over de functies kun je contact opnemen met Marrigje Gerits – de Vos, teamcoördinator Regie en Beheer, telefoon (0181) 69 65 24.

 

Solliciteren via: PSA@nissewaard.nl

 


 • -

Uitnodiging projectbezoek renovatie “Gemaal Verdoold Gouderak”

UITNODIGING PROJECTBEZOEK RENOVATIE GEMAAL VERDOOLD GOUDERAK

Op donderdagmiddag 28 september 2017 vanaf 13 uur is er de gelegenheid om de renovatie van het gemaal Verdoold uit 1880 en alle uitdagingen die hierbij zijn komen kijken te horen en te zien.

Projectleider Paul Polak zal, met zijn collega’s Arno Mosterd en Jan Spek, uit de doeken doen hoe de uitdagingen zijn opgepakt.

Kenmerken van de Renovatie:

 • Aanbestedingsvorm / vormen (gebouw en techniek)
 • Knelpunten met de aannemer(s)
 • Hoe komt je tot de voorkeursvariant
 • Invulling van duurzaamheid (warm bouwen)
 • Hoe realiseer je visvriendelijkheid / hoe ziet het er uit
 • Subsidiemogelijkheden, hoe kom je daar achter?
 • Aandachtspunten rondom Oplevering van aannemer en Overdracht aan beheerder

 

Meer informatie: https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/over-ons/waterpeil/gemalen/gemaal-verdoold

of deze link: uitnodiging_projectbezoek_gemaal_Verdoold

 

Meld je aan via het volgende mailadres: c.autarbhagal@rotterdam.nl

Is dit een onderwerp dat niet past bij je werkzaamheden? Stuur deze uitnodiging dan door naar collega’s die hier interesse in zullen hebben.

 

Ontvangstslocatie

Na aanmelding krijg je een bevestiging met het definitieve programma en de ontvangstlocatie.

 

 

 

 

 

 


 • -

Uitnodiging Themabijeenkomst: water en groeiplaatsen voor bomen

Ingenieursbureau Drechtsteden organiseert in 2017 thema- bijeenkomsten voor medewerkers en relaties in de Drechtsteden. Onze eerste bijeenkomst ‘Water en Klimaatadaptatie’ vond plaats in Rotterdam.

In samenwerking met Tree Ground Solutions (TGS) organiseert Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) op 19 september 2017 een volgende bijeenkomst: ‘Water en groeiplaatsen voor bomen’.

Het klimaat verandert. Waterproblematiek, verdroging en hittestress in de steden neemt toe. De klimaatverandering krijgt steeds meer impact op onze samenleving. Bomen kunnen ons helpen om de leefbaarheid in steden in de hand te houden.

Het IBD voelt zich betrokken bij de duurzame inrichting van de openbare ruimte in de Drechtsteden. Samen met TGS heeft het

IBD deze themabijeenkomst ontwikkeld.

Wij willen jullie meenemen in de mogelijkheden die bomen te bieden hebben binnen de stedelijke omgeving. En ter inspiratie zullen wij een aantal referentieprojecten bezoeken in Amsterdam. In de onderstaande blauwe link meer info.

Datum: 19 september 2017

Tijd: 09.00 uur

Locatie: Amsterdam Centraal

Interesse?

U kunt zich vóór 1 augustus aanmelden bij mevrouw A. van Maurik op emailadres: a.van.maurik@drechtsteden.nl

Graag tijdig aanmelden in verband met het gemaximaliseerd aantal plaatsen. Deelname is gratis.

Uitnodiging Themabijeenkomst 2