Monthly Archives: februari 2017

 • -

Nieuwsbriefverslag EMVI-sessie 24 januari 2017

Op 24 januari 2017 was in Hoofddorp de vervolgsessie op de succesvolle EMVI-dag van 23 november 2016 in Delft. De Gastheer van de EMVI –middag was de gemeente Haarlemmermeer. Samen met de gemeente Gouda, Bouwend Nederland en de regionale samenwerking Rotterdam-Den Haag werd deze middag georganiseerd. Totaal waren 35 emvi-toepassers vanuit publieke opdrachtgevers en opdrachtnemers afkomstig uit de GWW-sector aanwezig. EMVI in dit verslag moet vertaald worden in het gunningscriterium: Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV).

Opvallend op de EMVI-dag van 23 november 2016 was dat nadrukkelijk benoemd werd dat de dialoog tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever meer aandacht zou moet krijgen. Dit was dan ook de basis van de opzet van deze EMVI-middag. In twee workshopsrondes werd een verdiepingsslag gemaakt, waarbij opdrachtgevers aangaven wat zij belangrijk vinden en de opdrachtnemers hoe zij dit ervaren c.q. oppakken. Een boeiende middag als resultaat.

In workshopronde 1 werd ingegaan op de vraag: Welke EMVI-thema’s willen Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben? En waarom? Welke thema’s hebben we en wat wil je daarmee bereiken? EMVI-thema’s zoals planning, risico’s, omgevingsonderwerpen worden veel toegepast en werden als zinvol ervaren. Thema’s zoals Social Return, Veiligheid, duurzaamheid algemeen, CO2-prestatieladder daar waren de meningen sterk over verdeeld in termen van onzin tot zinvol. Dus dit vraagt om nadere overdenking vanuit opdrachtgeverskant.

In workshopronde 2 zijn we aan de slag gegaan met concrete voorbeelden van waarom EMVI en het wat. Hierbij werden enkele EMVI-voorbeelden gebruikt om te verbeteren. Vanuit opdrachtnemerskant kwamen diverse kritische opmerkingen. Opmerkingen, zoals : het is niet smart genoeg, ga het anders met elkaar organiseren tot daar wil ik graag op inschrijven en voor deze EMVI wil ik gaan.

 


 • -

Op 21 maart 2017 organiseert NLingenieurs het congres ‘De vitale stad’

Op 21 maart 2017 organiseert NLingenieurs het congres ‘De vitale stad’. NLingenieurs is de Nederlandse branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus. Wij, de gemeente Rotterdam, zijn gastheer van dit evenement. Emile verzorgt het welkomstwoord en sluit de dag af. Johan is dagvoorzitter en zal deze dag aan elkaar praten. Het congres vindt plaats in Lantaren Venster. Om het congres bekendheid te geven onder vakgenoten, wil ik vragen of jullie het op LinkedIn willen delen. Hieronder vind je een link wat je daarvoor kunt gebruiken. Na het openen van deze pagina, scroll je naar beneden en daar zie je een bericht over het congres om te liken en te delen.

Op een rijtje:

Wat:                 Congres ‘de vitale stad’

Wanneer:          Dinsdag 21 maart 2017

Locatie:            Lantaren Venster, Rotterdam

Onderwerp:       Hoe creëer je een vitale stedelijke leefomgeving?

Met topingenieurs en experts uit de branche tonen we de transformatie en de mogelijkheden van de stad, die zich aanpast aan nieuwe situaties, maar die tegelijkertijd belast is met haar culturele erfgoed.

Meer weten? Bekijk de website NLingenieurs, Op die pagina kun je je ook aanmelden voor het congres. Sprekers hoeven dat uiteraard niet.

 

 


 • -

Een keer een overstapje?

Meld dit bij je leidinggevende!. In het netwerk zijn vele mogelijkheden om gedetacheerd te worden naar een collega gemeente, soms voor enkele dagen per week. We gaan actief aan de slag met zoekopdrachten en aanbod uit het netwerk!.


 • -

Plannen voor 2017

Voor 2017 wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding van bijeenkomsten voor de speerpunten. Deze speerpunten zijn: Duurzaamheid, Projectmatig werken, Contractmanagement, Kabels en Leidingen en Assetmanagement. Daarnaast zijn er in ons netwerk meerdere mooie projecten in uitvoering. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor een mooi projectbezoek. Als je de collega’s uit het netwerk wil uitnodigen voor een projectbezoek, meld dit via de website: www.regioingenieur.nl.


 • -

Bijeenkomst projectmanagement Maassluis

Op donderdag 12 januari 2017 is samen met 35 collega’s er een leerzame dag geweest over Projectbeheersing in een veranderende omgeving. De casus Hoekse lijn is toegelicht door de projectleider, Peer Cox (gemeente Rotterdam). Daarna was het de beurt aan Onno van der Eijk (PZH) hij lichtte de MGA methode toe, een onderhandelingsmethode die ons leert te zoeken naar de belangen achter de standpunten. Zie ook www.mga-netwerk.nl. In de middag is aan de slag gegaan met de methodiek en de casus door het indelen in verschillende rollen. De discussie verliep stevig en de rolvastheid van de diverse deelnemers was verrassend! Uiteindelijk leverde de discussie wel nieuwe inzichten op voor de deelnemers, maar niet voor het project. In september staat een vervolg op het programma van het onderwerp projectmanagement. Als je onderwerpen weet voor september, dan houden wij ons aanbevolen!.

 


 • -

Nieuwjaarsbijeenkomst Infratech 2017

Op het gemeenteplein op de Infratech mochten wij op woensdag 18 januari meerdere collega’s ontvangen. Met een drankje en een hapje hebben we het nieuwe jaar ingeluid. We hopen dit jaar weer te kunnen werken aan kennisdeling en interessante bijeenkomsten en werkbezoeken.


 • -

De Snelbinder als tweede geëindigd voor de innovatieprijs

Op de Infratech is de Snelbinder als tweede geëindigd bij de innovatieprijs.

De fietsbrug over het Vlietpolderplein in Naaldwijk heeft voor het eerst toegepast in Nederland, antivries-asfalt. Hierdoor bevriest het wegdek in de winter tot minimaal -5°C niet, waardoor geen ijsvorming ontstaat.

Dit asfalt is in vergelijking met traditioneel asfalt duurzamer, veiliger voor de fietser en goedkoper in realisatie en onderhoud. De provincie vermindert met het nieuwe asfalt de CO2-uitstoot met 18%.


 • -

Kennistafel Verhardingen

Wij zijn op zoek naar collega’s die willen deelnemen aan de oprichting van een kennistafel verhardingen. Deze kennistafel zal halfjaarlijkse bijeenkomsten organiseren waarin verhardingenexperts ervaringen, kennis, problemen en oplossingen met elkaar kunnen delen. Zowel aan de adviseurskant (innovaties) als aan de beheerderskant (assetmanagement) bestaan er genoeg onderwerpen te bestaan  voor interessante gesprekken tussen gemeenten, waterschappen en provincie. Aanmelden bij Andre Houtepen (asm.houtepen@Rotterdam.nl).


 • -

Input gevraagd voor de nieuwe standaard 2020

André Houtepen (Rotterdam) is voorzitter van de werkgroep Proeven van het CROW. Wij zoeken collega’s die hun kennis en expertise willen aanwenden om André te voorzien van concrete problemen/suggesties/ aanvullingen op de proefuitvoeringen van bijlage 1 van de Standaard 2015. De opmerkingen/suggesties/aanvullingen worden verzameld en vervolgens ingebracht in de werkgroep. De eerstvolgende vergadering van de werkgroep is medio maart. Graag voor die tijd aanleveren bij André Houtepen asm.houtepen@Rotterdam.nl .


 • -

Workshop Gemeenten en BIM: Heeft uw gemeente de voordelen van BIM al ontdekt?

Het BIM Loket organiseert op 23 maart een workshop “Gemeenten en BIM”, gericht op management, projectleiders en inhoudelijk medewerkers van gemeenten. BIM draait om integrale samenwerking in de bouw, waarbij het delen van informatie centraal staat.

De ontwikkelingen rond digitalisering van informatiestromen in de bouw gaan snel. Vroeg of laat krijgt elke gemeente ermee te maken.

 • Heeft u in uw gemeente al te maken met BIM?
 • Bent u al eens benaderd met een vergunningaanvraag waarvoor het ontwerp in 3D was gemaakt?
 • Heeft u een goed overzicht van de staat van onderhoud van gebouwen en infrastructuur in eigendom bij de gemeente?

De workshop Gemeenten en BIM gaat in op het belang van BIM en het gebruik van digitale standaarden voor de gebouwde omgeving in gemeenten. De verschillende rollen die een gemeente in dit verband kan hebben (bijvoorbeeld vergunningverlener, opdrachtgever, bronhouder, etc.) worden belicht. Een belangrijk kader voor de workshop is de Digitale Agenda 2020 van de VNG. De workshop is er mede op gericht input te verzamelen voor een mogelijke projectaanvraag.

De workshop Gemeenten en BIM vindt plaats op donderdag 23 maart 2017, van 13.00-17.00 uur bij BIM Loket in Delft.

Meer informatie en aanmelding www.bimloket.nl/gemeenten-BIM, Flyer gemeenten en BIM

Voorlopig programma Ontvangst vanaf 13.00 uur, start programma 13.30 uur.

 • Opening door Johan Vermeer, Gemeente Rotterdam
 • Introductie BIM: Wat is BIM en waarom is het van belang? Hein Corstens, adviseur
 • Toelichting Digitale Agenda, door Erik Dolle, VNG
 • Ervaringen gemeente Rotterdam, digitaal beheren en bouwen, door Joris Goos (programmamanager)
 • Omgevingswet en BIM, welke informatiebehoefte komt hieruit voort, door Esther van Kooten Niekerk, Kadaster (Informatiehuis Bouw)
 • Ervaringen gemeente Den Haag, Edward de Wit
 • Inventariseren informatiebehoeften vanuit diverse rollen (in subgroepen): Omgevingswet, Digitale stad, Gebouwendossier, Assetbeheerder, Opdrachtgeversrol.
 • Oogst bespreken en nadere afspraken maken.
 • Nabeschouwing

Borrel, ca. 17:00 uur