Monthly Archives: augustus 2016

  • 0

Innovatieve toepassingen bij de Snelbinder

Tags : 

De Snelbinder

De Snelbinder, de fietsverbinding over het Vlietpolderplein in Naaldwijk, is voorzien van innovatief en duurzaam asfalt. Dit asfalt is duurzamer, veiliger voor de fietser en goedkoper in realisatie en onderhoud. Het wegdek bevriest in de winter tot – 5°C niet en er is nauwelijks meer kans op gladheid.

De vraag van de Provincie Zuid-Holland bij de start van het pilotproject was: “Hoe benutten we de kennis en innovatie uit de markt, zodat we de meeste waarde voor de beste prijs krijgen?“. Met behulp van Best Value Procurement is dit ptimaal benut. Aannemer Mourik Groot-Ammers B.V. heeft ‘asfalt met antivries’ ontwikkeld en het in juni 2015 aangebracht op deze fietsverbinding. Het resultaat van dit innovatief duurzaam asfalt met ‘antivries’ t.o.v. traditioneel asfalt is: 87% minder strooien, 18% minder CO2 uitstoot en 11% minder onderhoudskosten.

Antivriesasfalt De Snelbinder werkt

Het antivriesasfalt dat is aangebracht op De Snelbinder, de fietsverbinding over het Vlietpolderplein in Naaldwijk, werkt. Dit blijkt uit testen die de afgelopen weken zijn uitgevoerd. Door het antivriesasfalt bevriest het wegdek in de winter tot minimaal -5°C niet, waardoor het veiliger is voor fietsers.

Geen ijsvorming

De winter heeft even op zich laten wachten, maar de afgelopen weken was het zover. Het kwik bereikte een temperatuur van onder het vriespunt. Een eerste test voor het antivriesasfalt op de Snelbinder. En wat blijkt? Het antivriesasfalt werkt. Sensoren in het wegdek meten verschillende zaken, zoals temperatuur, vochtigheid en zoutgehalte van het wegdek. Op basis van deze gegevens is te achterhalen of het antivriesasfalt haar werk doet. Een visuele inspectie afgelopen nacht op De Snelbinder bevestigt dit. Het asfaltwegdek had een temperatuur onder nul en er vond geen ijsvorming plaats.

“Het is fantastisch dat het antivriesasfalt de afgelopen nachten bewezen heeft dat het werkt. Dit hadden we natuurlijk ook verwacht, maar het blijft toch wachten op de bevestiging uit de praktijk” volgens Marian van Aacken, projectleider van de provincie Zuid-Holland.

Duurzaam en innovatief

De Snelbinder, onderdeel van het 3-in-1 project, werd in juni 2015 voorzien van innovatief en duurzaam asfalt. Dit asfalt is duurzamer, veiliger voor de fietser en goedkoper in realisatie en onderhoud. Het wegdek bevriest in de winter tot minimaal -5°C niet. De provincie reduceert met het nieuwe asfalt de CO2-uitstoot met 18%. Aannemer Mourik Groot-Ammers B.V. heeft het asfalt voor de Nederlandse markt ontwikkeld en heeft het aangebracht op de fietsverbinding.

De provincie ZH wil overgaan op schone, betaalbare en betrouwbare energie. Daarom stimuleren zij innovatie bij de aanleg van wegen en fietspaden en dragen daarmee bij aan de nationale energiedoelstelling.

Meer informatie is te vinden op de website.


  • 0

Werkconferentie Publiek Opdrachtgeverschap ‘groot succes’

Tags : 

Op 3 december 2015 heeft het Netwerk een werkconferentie georganiseerd bij het waterschap Hollandse Delta. Onder de sprekers van het eerste deel waren gastheer Arnoud van Vliet (secretaris-directeur HD, namens de regionale overheid), Ronald Zandbergen (voorzitter van het Netwerk), prof. Marleen Hermans (Hoogleraar TUDelft, namens het onderwijs) en Albert Martinus (directeur Lindeloof, voorzitter stichting rondom GWW, namens de regionale markt). Dagvoorzitter was Jaco ter Wal (projectmanager Tauw).

Werkconferentie

In het tweede deel van de conferentie moesten de managers, onder leiding van prof. Marleen Hermans, aan het werk. Allereerst werd de stand van zaken rondom professioneel opdrachtgeverschap bij de regionale publieke spelers geïnventariseerd en in een maturity model van de TUDelft verwerkt. Daarna werden de ontwikkelrichtingen en onderzoeksvragen met de groep vastgesteld.

SAMENWERKING

Uniek aan deze bijeenkomst was naast het vele werk dat in korte tijd verzet werd de samenstelling van de groepen, waar regionale markt, onderzoek en overheid samenwerkten. Namens de organisatie was Wilbert Jansen (gemeente Rotterdam) erg tevreden: “kijkend naar de opbrengsten van die middag dan zien we dat er weer een stap is gemaakt om elkaar beter te leren kennen binnen het netwerk van de regionale samenwerking. Daarnaast was het interessant/inspirerend om de sprekers vanuit diverse invalshoeken, lagere overheden, regionale markt en wetenschap, te horen over publiek opdrachtgeverschap“.
Ilse Ramler, namens het waterschap Hollandse Delta, was erg blij met de hoge opkomst. Voor haar een teken dat dit onderwerp hoog op de agenda staat: “bij Hollandse Delta zijn we hier al mee bezig en werken dit nu zeker verder uit“.
Jaap Kooman, programmamanager van het Netwerk, was eveneens in zijn nopjes: “goed dat de partners uit de samenwerkingsovereenkomst met de regionale markt, stichting Rondom GWW, hier aan mee deden. Dat zou enkele jaren geleden nog niet mogelijk zijn“.

Maturity Model Publiek Opdrachtgeverschap

De oogst van de werkconferentie, waarbij gebruikt werd gemaakt van het ‘Maturity Model Professioneel Opdrachtgeverschap’ van de TU-Delft (download hier het model), werd verzameld op flipovers met daarop respectievelijk de genoemde ontwikkelingen en ontwikkelpunten (zie bijgaande foto’s). ‘Kennis borgen en delen‘ en ‘Mobiliteit‘ kwamen respectievelijk als nummer 1 en 2 naar voren tijdens de werkconferentie.

Vervolg Onderzoek

Een aantal koplopers vanuit het Netwerk bekijken nu samen met Marleen Hermans hoe ze deze bevindingen kunnen verwerken in een vervolgonderzoek, waarbij de opgedane kennis beschikbaar komt voor alle leden van het Netwerk. Hierbij zal nadrukkelijk de samenwerking met de markt (en onderwijs) ook aan de orde komen. Marleen Hermans over de samenwerking met de markt en het onderwijs: “Er is veel meer ruimte binnen de huidige


  • 0

Bezoek A12 parallelstructuur

Tags : 

Reden van de aanleg van de Parallelstructuur A12

De provincie Zuid-Holland breidt het wegennetwerk rond Gouda uit. Onder de naam ‘Parallelstructuur A12’ komen er twee nieuwe wegen bij: de Extra Gouwekruising en de Moordrechtboog. Zo versterkt de provincie het wegennetwerk in de regio. De aanpak zorgt voor een hogere capaciteit op de provinciale wegen. Bovendien verbetert de bereikbaarheid van de regio en neemt de verkeersveiligheid rondom Gouda toe.

Door de aannemer Heijmans en de Provincie Zuid-Holland zijn we uitgebreid rondgeleid op het werk nadat er in een kantoorgebouw in Gouda een toelichting op de werkzaamheden is gegeven. Met 20 collega’s is het een leerzame en interessante ochtend geweest.