Berichten

Projectbezoek parkeergarage Garenmarkt

Een parkeergarage bouwen midden in een binnenstad geeft een zeer interessante opgave. Ondergronds bouwen is natuurlijk al een uitdaging op zich, maar ondergronds bouwen midden in een drukke binnenstad maakt het nog ingewikkelder. Omgevingsmanager Rob Jansen van de gemeente Leiden en projectmanager Wiedse Louwerse van bouwcombinatie Dura Vermeer – Besix vertelde ons welke uitdagingen ze

Lees meer
Regio Ingenieur juni 14 ,2019

Projectbezoek N211: Geeft energie!

Tussen Den Haag en Poeldijk is de N211 de eerste CO2-negatieve weg van Nederland! Markt en provincie zochten samen naar de beste mix aan innovaties, die langs of in de weg energie opwekken of besparen. Deze klimaatvriendelijke aanpak vormt het uitgangspunt voor nieuwe wegonderhoudsprojecten in Zuid-Holland en kan ook voor andere wegen als blauwdruk dienen. Op donderdag 27

Lees meer
Regio Ingenieur mei 31 ,2019

Programma 2019

Het programma voor 2019 raakt gevuld. Deze zomer zal met name in het teken staan van projectbezoeken. Op 27 juni zal er een excursie naar de het project “De N211 geeft Energie” worden georganiseerd. Hou de nieuwsbrieven en LinkedIn in de gaten! In het najaar zal weer een (mini) symposium worden georganiseerd. Reserveer alvast donderdag

Lees meer
Regio Ingenieur mei 24 ,2019

Enquête (mini) Symposium RegioIngenieur

Naar aanleiding van de geslaagde bijeenkomst op 17 april, hebben wij een enquête verstuurd naar de deelnemers. We wilden graag weten wat we goed deden, maar ook zeker waar we nog beter kunnen aansluiten op de vraag van het netwerk. Om een idee te geven wat de resultaten van de enquête zijn, hebben we hieronder

Lees meer
Regio Ingenieur mei 24 ,2019

Platformbijeenkomst BIM

Donderdag 16 mei was er weer een platformbijeenkomst van het BIM. De groep van ongeveer 25 personen, in een mooie verdeling tussen lagere overheden en MKB-bedrijven. Hoogheemraadschap Rijnland was de gastheer van de platformbijeenkomst, georganiseerd door het Netwerk RegioIngenieur en de Stichting Rondom GWW. De vragen die in deze bijeenkomst centraal stonden waren: Welk instrumentarium

Lees meer
Regio Ingenieur mei 24 ,2019

Inspirerende bijeenkomst Cybersecurity

Op donderdag 16 mei 2019 is een bijeenkomst over het Cybersecurity geweest in de Campus van The Hague Security Delta.  De bijeenkomst is goed bezocht door collega’s van gemeentes, waterschappen en de RET. Door Jochen den Ouden (Ethisch Hacker) is goed toegelicht wat de risico’s zijn van alles wat verbonden is via internet. Afgesproken is

Lees meer
Regio Ingenieur mei 24 ,2019

De Coolsingel, de boulevard die Rotterdam verdient

Op 29 mei organiseert onze partner Stadswerk regio Randstad de bijeenkomst ‘De Coolsingel, de boulevard die Rotterdam verdient’. Highlights Presentatie over visie en planontwikkeling door architect Adriaan Geuze Toelichting op de totale projectaanpak door omgevingsmanager William Verbij Inbreng en organisatie van beheer door integraal beheerder buitenruimte Inge Breugem Rondleiding langs highlights van het project Wilt

Lees meer
Regio Ingenieur mei 02 ,2019

Circulair bezemen

In 2030 is circulair de maatstaf. Dat is een van de ambities van de gemeente Rotterdam. Zo ontstond de circulaire bezem na onderzoek naar het effect op het klimaat van verschillende soorten bezems en het gebruik ervan. Nu worden jaarlijks ruim 18000 bezems van de afvalhoop gered; gaan ze vier keer langer mee door het

Lees meer
Regio Ingenieur april 26 ,2019

(mini) Symposium RegioIngenieur

Op woensdag 17 april 2019 is het eerste (mini) symposium in de Bouwcampus te Delft gehouden. Voor dit symposium waren naast de leden van het netwerk ook uitnodigingen verstuurd via Bouwend Nederland en Rondom GWW. De bezoekers hadden de keuze uit 8 onderwerpen, waarvan er vier gekozen konden worden. Er waren ca 60 bezoekers die

Lees meer
Regio Ingenieur april 26 ,2019

Bijeenkomst Gladheidscoördinatoren

Op donderdag 18 april organiseerde Regio Ingenieur in samenwerking met Platform WOW de nabeschouwing van het gladheidsseizoen 2018-2019 voor de gladheidscoördinatoren binnen de Provincie Zuid-Holland. De bijeenkomst werd gehouden in het nieuwe Gladheid steunpunt Delfgauw van Rijkswaterstaat, de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Delft. De bijeenkomst startte met een kennismaking. De groep deelnemers (ongeveer 30

Lees meer
Regio Ingenieur april 26 ,2019

Pilaren van het netwerk

Sterker in de regio door regionale samenwerking!

Feiten

32

Deelnemers

5

Speerpunten

1749

Betrokkenen

132

Succesverhalen