Projectbezoek Coolsingel

DE COOLSINGEL, DE BOULEVARD DIE ROTTERDAM VERDIENT De Coolsingel is dé boulevard van Rotterdam. Zowel stedebouwkundig als historisch is de straat beeldbepalend voor de binnenstad. De nieuwe inrichting geeft de Coolsingel zijn uitstraling en allure terug. En zelfs meer dan dat: de Coolsingel wordt weer de trots van alle Rotterdammers. Het wordt een ruime, groene

Lees meer
Regio Ingenieur juli 17 ,2019

BIM Platformbijeenkomst 3

Op donderdag 5 september organiseert het regionale platform BIM (lees; digitaal beheer en bouwen) een 3e uitwisselingsbijeenkomst over BIM. De twee voorgaande sessies waren gericht op ‘concrete digitale praktijkvoorbeelden’ (21 februari jl.) en ‘implementeren m.b.v. pilotprojecten: instrumenten en organisatie’ (16 mei jl.) met een inhoudelijk leerkarakter. Nu de volgende stap naar de wijze van informatieoverdracht

Lees meer
Cees Rensen juli 11 ,2019

Projectbezoek N211: Geeft energie!

Tussen Den Haag en Poeldijk is de N211 de eerste CO2-negatieve weg van Nederland! Markt en provincie zochten samen naar de beste mix aan innovaties, die langs of in de weg energie opwekken of besparen. Deze klimaatvriendelijke aanpak vormt het uitgangspunt voor nieuwe wegonderhoudsprojecten in Zuid-Holland en kan ook voor andere wegen als blauwdruk dienen. Met 15 collega’s

Lees meer
Cees Rensen juli 11 ,2019

De Nieuwe Driemanspolder

De Nieuwe Driemanspolder De Nieuwe Driemanspolder is nu een agrarisch gebied tussen Zoetermeer, Den Haag Leidschenveen en Leidschendam-Voorburg. Het duurt nog even, maar in 2020 ontstaat hier een natuur- en recreatiegebied met water, wandel-, fiets-, ruiter- en menpaden. Bij extreme regenval wordt het gebied gebruikt om water op te vangen (piekberging). Door waterberging, natuur en

Lees meer
Cees Rensen juli 11 ,2019

Projectbezoek parkeergarage Garenmarkt

Een parkeergarage bouwen midden in een binnenstad geeft een zeer interessante opgave. Ondergronds bouwen is natuurlijk al een uitdaging op zich, maar ondergronds bouwen midden in een drukke binnenstad maakt het nog ingewikkelder. Omgevingsmanager Rob Jansen van de gemeente Leiden en projectmanager Wiedse Louwerse van bouwcombinatie Dura Vermeer – Besix vertelde ons welke uitdagingen ze

Lees meer
Regio Ingenieur juni 14 ,2019

Enquête (mini) Symposium RegioIngenieur

Naar aanleiding van de geslaagde bijeenkomst op 17 april, hebben wij een enquête verstuurd naar de deelnemers. We wilden graag weten wat we goed deden, maar ook zeker waar we nog beter kunnen aansluiten op de vraag van het netwerk. Om een idee te geven wat de resultaten van de enquête zijn, hebben we hieronder

Lees meer
Regio Ingenieur mei 24 ,2019

Platformbijeenkomst BIM

Donderdag 16 mei was er weer een platformbijeenkomst van het BIM. De groep van ongeveer 25 personen, in een mooie verdeling tussen lagere overheden en MKB-bedrijven. Hoogheemraadschap Rijnland was de gastheer van de platformbijeenkomst, georganiseerd door het Netwerk RegioIngenieur en de Stichting Rondom GWW. De vragen die in deze bijeenkomst centraal stonden waren: Welk instrumentarium

Lees meer
Regio Ingenieur mei 24 ,2019

Sterker in de regio door regionale samenwerking!